Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Lunes

13 Disyembre 2021

6:09:55 AM
1207976

Pinuno ng Islamikang Rebolusyon: Ang pagkatao ni Hadrath Zainab (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang kadakilaan ng espirituwal at intelektwal na lakas ng kababaihan sa buong kasaysayan

Pinuno ng Islamikang Rebolusyon: Ang pagkatao ni Hadrath Zainab (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang kadakilaan ng espirituwal at intelektwal na lakas ng kababaihan sa buong kasaysayan. Ang Kanyang Kamahalan, ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ay nagsabi, na si Sayyida Zainab al-Kubra, (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay nagpakita ng kadakilaan ng espirituwal at intelektwal na lakas ng kababaihan sa mga tao sa lahat ng pagkakataon.


Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) Ang Pinuno ng Islamikang Rebolusyon, ay nakatanggap ng Islamikong Linggo ng umaga , isang pulutong ng mga nars at pamilya ng mga martir ng Kalusugan sa okasyon ng kapanganakan ni Sayeda Zeinab (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang araw ng mga nars, kung saan sinabi niya sa pagpupulong na ito: Si Hadrath Zainab (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang malaking kapayapaan sakaling ipakita niya sa kasaysayan at sa buong mundo ang dakilang espirituwal at intelektwal na kakayahan ng isang babae, dahil naipakita niya na ang isang tunay na pagka-babae ay maaaring maging isang napakalawak at maluwang na karagatan ng pasensya at isang matayog na tuktok ng karunungan at kaalaman.

Dagdag pa niya: Ang mga nars, siya lamang ang kaisa-isang tumutulong sa mga taong nangangailangan ng tulong sa lahat ng bagay, tulad ng pagbibigay ng tubig, pagkain, komportableng pagtulog at gamot para maibsan ang sakit, na naglalarawan sa kanila bilang mga anghel ng awa sa kanyang mga pasyente.
Ang pagtulong sa nangangailangan, kabilang ang pagtulong sa maysakit, ay itinuturing na lubos na pinahahalagahan sa lahat ng kultura.

Pinuri ng Pinuno ng Rebolusyon ang pagtitiis ni Hadrath Zainab (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa harap ng mga kalamidad, at isinasaalang-alang ang pasensya niya sa pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay, katatagan sa harap ng mga kaaway na nangahas na insultuhin siya, at dinadala ang lahat ng mga mabibigat na karumal-dumal na karahasan at responsibilidad siya sa pamamahala sa dose-dosenang mga kababaihan at mga bata na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay, bilang mga pagpapakita ng espirituwal na kadakilaan ni Hadrath Zainab (sumakanya nawa ang kapayapaan).

Sa pagpapaliwanag ng intelektwal na kapangyarihan ng dakilang babaeng ito, tinukoy niya ang kanyang matalinong pag-uugali at ang kanyang kamangha-manghang mga pahayag sa mga malupit na pinuno tulad nina Ibn Ziyad at Yazid.

Sinabi ng Kanyang Kamahalan na ang mga mapagmataas na bansa ay natutuwa sa pagdurusa ng mga mamamayang Iranian, idinagdag pa ito ay ipinakita sa mga kaganapan tulad ng pagtulong ni Saddam sa pambobombang kemikal laban sa populasyon ng mga lungsod sa hangganan ng Iran, ang pagpataw ng mga parusa sa mga mamamayang Iranian at ang pag-iwas sa pagbibigay ng mga gamot sa mga pasyenteng Iranian.

Nanawagan ang Pinuno ng Rebolusyon sa mga artista, na ihatid ang tunay na larawan ng mga sakripisyong mga nursing cadres sa bansa at sa mga mamamayan, sa pagsasabing: Kulang ang masining na salaysay sa paligid ng pagsasalaysay ng mga paghihirap na kinakaharap ng mga nars.

At itinuturing ng pinuno ng Islamikang Rebolusyon ang pagtitiwala sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang gawain at pagsisikap sa liwanag ng pag-asa sa banal na tulong bilang ang pinakamahusay na solusyon sa buhay.

Ipinahayag din niya, ang kanyang pag-asa na ang kinabukasan ng mga mamamayang Iranian ay magiging mas mabuti kaysa sa ngayon at gagawin ng Taga-paglikahang Diyos, na matagumpay ang mga tao sa lahat ng lugar sa pagharap sa kani-kanilang sariling mga kaaway.

.........................................
328