Mga mahalagang Balita

Europa

Russia ang tagapamayapa ng daan

Russia ang tagapamayapa ng daan

Ang tugon ng Pangulo ng Russian Federation Council na si Valentina Matvienko sa panukala ng US na maglagay ng pwersa ng peacekeeping sa baybayin ng Rusya-Ukrain ay "Wala akong nakikitang lohika sa panukalang ito" idinagdag na ang proyekto ay binubuo ng "nakapalibot sa mga naninirahan sa mga se republika...