Mga mahalagang Balita

Iran

Tinutukoy ng Iran ang pulang linya nito

Tinutukoy ng Iran ang pulang linya nito

"Ang negosasyon sa kapasidad ng pagtatanggol ng RII ay ang pulang linya ng bansa," sabi ng tagapagsalita ng armadong pwersa, si Brigadier General Seyyed Massoud Jazayeri, na inalala na walang international na kasunduan na nagpapataw ng mga limitasyon sa mga aktibidad ng ballistic ng mga bansa sa mundo....

Mga balitang pag-luluksa kay Imam Hussein (a) sa mundo