Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Sabado

18 Disyembre 2021

3:48:59 AM
1209599

Ayatollah Ramazani: Ang Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (AS) sa promosyon, upang baguhin ang landas

Ayatollah Ramazani: Ang Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (AS) sa promosyon, upang baguhin ang landas. Sa pagpapaliwanag sa mga aktibidad ng AhlulBayt (as) World Assembly, sinabi ni Ayatollah Ramazani, “Ang Asembleya ay nasa landas ng promosyon at pagbabago ng landas. Siyempre, malayo tayo sa ninanais na pag-unlad. Ngunit ang mga unang hakbang nating ginawa upang makamit ang ating mga layunin."


Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Sa pagpapaliwanag sa mga aktibidad ng AhlulBayt (as) World Assembly, sinabi ni Ayatollah Ramazani, “Ang Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (AS), ay nasa landas ng promosyon at pagbabago. Siyempre, malayo pa tayo sa ninanais na pag-unlad, ngunit ang ating mga pangunahing hakbang ay gawin nating ang lahat upang makamit natin ang hakbang ng mga layunin.

Sa isang kautusan, hinirang ni Ayatollah Reza Ramazani si Hojat al-Islam, Dr. Mahdi Farmanian bilang pinuno ng Deputy for Scientific and Cultural Affairs ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly at pinahahalagahan niya ang mga serbisyo ni Hojat al-Islam Ahmadi Tabar, ang dating pinuno ng Deputy office.

Sa seremonya ng pagpaparangal at pagpapakilala sa mga Deputies para sa Cultural Affairs ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly, na ginanap noong Sabado, Disyembre 11, 2021 sa Qom, na binabati sa okasyon ng anibersaryo ng kapanganakan ni Hadrath Zainab (sa), Sa kanyang mga katangian, sinabi ni Ayatollah Reza Ramazani, "Si Hadrath Zainab (sa) ay isa sa mga figure na hindi natin dapat pag-aralan nang mababaw at basta-basta lamang, bagkus dapat at kailangan pa nating pag-aralan nang mabuti at malalim ang tungkol sa pagiging komprehensibo ng kanyang pagkatao."

“Bilang isang babaeng Muslim, si Lady Zainab (sa) ay isang komprehensibo at kumpleto sa indibidwal at panlipunang mga sukat. Ang kanyang mga personal at panlipunang pagiging perpekto ni Hadrath Zainab (sa) ay pinaka-mahusay, at ang pagkakaroon ng ilang mga titulo sa mga hadith para sa kanya ay nagpapahiwatig dito ang kanyang mga espesyal na espirituwal na katayuan," dagdag niya. Si Hadtrath Zainab (sa) ay isang huwaran sa lahat ng aspeto..

Ang Kalihim-Heneral ng AhlulBayt (as) World Assembly ay nagsabi rin, "Para sa mga kalalakihan at kababaihan ng lipunan sa kasalukuyan, at para sa mga nais gumanap ng isang maimpluwensyang papel sa lipunan, si Hadrath Zainab (sa) ay isang halimbawa at halintularan ng mga kababaihan."

“Ang mga paglalakbay ni Hadrath Zainab (sa) ay may layunin. Siya ay lumipat mula sa Medina patungong Kufa noong panahon ng pag-khalifah ng kanyang ama, si Imam Ali (as). Sa panahon ng Imamate ng kanyang kapatid naman si Imam Hassan (as), bumalik siya sa Medina pagkatapos ng mapait na insidente ng kapayapaan kay Muawiyah. Matapos ang pagkamatay ni Muawiyah at ang simula na naman ng walang hanggang kilusan ni Imam Hussein (as), siya ay naglakbay kasama ang mga caravan ng kanyang kapatid mula Medina hanggang Mecca, pagkatapos mula na naman sa Mecca hanggang Kufa at hanggang sa dumating sila sa Karbala, at sa wakas ay nagtagumpay sa pagtupad sa kanyang dakilang misyon. Si Hadrath Zainab (sa) ay isang may layunin na manlalakbay. Umaasa kami na ang lahat ng mga Muslim ay tutularan ang pag-uugali ng Velayat-oriented figure na ito sa kanilang buhay, "sabi niya, tungkol sa mga paglalakbay ni Lady Zainab (sa).

Habang binabati niya ang mga nars sa okasyon ng Araw ng mga Nars, pinahahalagahan din niya ang pagsisikap ng mga nagpupumilit na mapanatili ang kalusugan ng lipunan.

Mga Aktibidad ng AhlulBayt (as) World Assembly sa bagong yugto/ The Assembly is on the path of promotion and change.

Nagpapaliwanag sa mga aktibidad ng AhlulBayt (as) World Assembly, sinabi ni Ayatollah Ramazani, “Ang Assembly ay nasa landas ng promosyon at pagbabago. Siyempre, malayo tayo sa ninanais na pag-unlad ngunit ang mga unang hakbang ay ginawa upang makamit ang mga layunin.

“Sa kabila ng mga problemang umiiral sa ngayon, ang mga mangangaral na kaanib sa Ahlul-Bayt (AS) World Assembly ay inorganisa. Dapat tapusin na ang mga aktibidad,” dagdag niya.

“Maraming mga aktibidad ang nagawa sa mga sukat ng software at hardware mula sa Ahlul-Bayt (as) International University. Ang unibersidad ay na-upgrade sa pamamagitan ng pagtaas ng mga larangan ng pag-aaral mula 9 hanggang 15. Gayundin, ang iba't ibang nasyonalidad at mga mag-aaral ay nadagdagan. Mayroon ding 4 na programang doktoral sa unibersidad na ito. Ang mga mag-aaral ng PhD ay ipapatala sa mga larangang ito sa susunod na semestre,” sinabi ng Kalihim-Heneral ng AhlulBayt (as) World Assembly, tungkol naman sa Ahlul-Bayt (AS) International University.

"Ang Thaqalayn TV ay lumipat patungo sa isang kaakit-akit at madla na diskarte at wala na lamang mga lecture. Ang TV na ito ay nakatuon sa produksyon ngayon at pumasok na sa mga sektor ng kababaihan, pamilya, bata, kabataan, atbp. Gayundin, sa pamamagitan ng pag-akit sa mga elite at espesyalista, ang Thaqalayn TV ay gumagawa ng mga programa sa mga paksa ng pamumuhay, cyberspace, at animation na may pagtuon sa mga kuwentong Quranikong,” aniya, na tumutukoy sa mga aktibidad ng Thaqalayn satellite TV.

"Ang ABNA News Agency naman, ay maaaring maging isa sa mga natatanging ahensya ng balita para sa mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS). Umaasa ako, sa pagbuo ng mga Policy Council para sa ABNA News Agency, ang mga mahahalagang gawain ay gagawin, at ito ay nasa landas ng pagbabago, "sinabi ni Ayatollah Ramazani sa ABNA News Agency.

“Binigyang-diin din ng financial transparency at ginawa nating prinsipyo ang transparency sa iba't ibang sektor ng economic department. Ang mga utang ay bumaba sa zero, at ang mga taong namamahala sa ekonomiya ay kailangan mga eksperto," dagdag pa niya, na tinutukoy ang transparency sa pananalapi bilang isa sa mga mahahalagang punto ng kamakailang yugto.

“Ang staff ng International Affairs Office ay pawang mga dalubhasa, may pandaigdigang pag-unawa, at kadalasan dito ay may doctorate o master's degree. Sa seksyong ito, binigyang-diin namin, na ang mga pagsasanay ay dapat ibigay sa kanila ang internasyonal na sektor ay nasa landas ng pagpapabuti, at umaasa kami na ito ay nasa landas ng pagbabago. Ang aming diskurso ay baguhin batay sa pamantayan ni Imam Khomeini (ra) at ng Kataas-taasang Pinuno ngIslamikong Rebolusyon,” sinabi pa ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly, sa mga aktibidad ng Deputy Office for International Affairs ng Assembly.

Si Imam Khomeini (ra) ay naghangad ng pagbabago. Ang pinakamahalagang paraan ng pagbabago ni Imam Khomeini ay ang Rebolusyong Islamiko ng Iran. Binalangkas niya ang isang plano para sa pamamahala ng Islam. Sa pahayag ng Ikalawang Yugto ng Rebolusyon, ang Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon ay mayroon ding pitong rekomendasyon para sa pagsasakatuparan ng sibilisasyong Islamiko, na dapat pag-aralan nang mabuti. Ang ikapitong artikulo ng pahayag na ito ay napakahalaga sa paksa ng "Iranian-Islamic lifestyle", at ang mga katuruan ng Quran at ng Ahlul-Bayt (AS) bilang isang mayamang mapagkukunan ay maaaring gamitin para sa layuning ito," sinabi niya, idinagdag pa ni Imam Khomeini (ra) ay naghangad ng pagbabago para sa lahat larangan.

“Sa larangan ng teknolohiya, dapat tayong magtrabaho at maging aktibo nang husto, at dapat seryosohin ang cyberspace, na binigyang-diin ng Supreme Leader of the Revolution. Ang cyberspace ay isang walang hangganan at napakalaking espasyo, at dapat nating gamitin ito sa iba't ibang larangan, tulad ng edukasyon at iba pa,” sinabi ni Ayatollah Ramazani, na tumutukoy sa paggamit ng mga bagong teknolohiya ng Assembly.

Tungkol naman sa mga aktibidad ng Deputy Office for Scientific and Cultural Affairs, sinabi niya, "Ang tanggapang ito ay intelektwal na nakaayos. Gayunpaman, upang makamit ang kinakailangang paglago, kailangan ang mga pasilidad."

Si Hojat al-Islam Ahmadi Tabar ay nagkaroon ng taos-puso at masigasig na pagsisikap pagdating dito.

Idinagdag pa ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly, “Sa Deputy Office for Scientific and Cultural Affairs, ang mahal na kapatid, si Hojat al-Islam Ahmadi Tabar, ay taos-puso at masigasig sa kanyang mga pagsisikap, at ginawa niya ang kanyang makakaya nang taos-puso. Pinasasalamatan ko siya sa kanyang mga pagsisikap, at hinihiling ko sa Diyos ang kanyang mga susunod pang mga tagumpay.”

"Dahil sa kanyang pamilyar sa mga aktibidad ng Asembleya sa iba't ibang mga seksyon, gagamitin namin pa rin siya sa seksyon ng pagkonsulta," sabi niya, na tumutukoy sa paghirang kay Hojat al-Islam Ahmadi Tabar bilang kanyang senior na tagapayo.

"Si Hojat al-Islam Ahmadi, ay mabait at bukas-palad na tinanggap ang kasalukuyang sitwasyon, isang mas operational na tao ang dapat na mamahala upang magawa ang mga bagay sa executive branch. Iminungkahi ang iba't ibang opsyon, at naghahanap kami ng magiging manager at may plano, programa, at inisyatiba. Pagkatapos ng ilang mga pananaliksik, dumating naman sa amin si Hojat al-Islam Dr. Farmanian. Kaya, alam ni Dr. Farmanian ang Asembleya at pamilyar siya sa mga problema nito. Siya ang namamahala sa Deputy Office for International Affairs, Wiki Shiah, at ng Director General of Studies and Research Department of the Assembly,” sinabi ni Ayatollah Ramazani.

“Si Dr. Farmanian ay nasa assembly sa umaga. Dapat magkaroon din ng seryosong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kinatawan nang may kadalisayan at katapatan. Mahalaga rin na seryosong pangalagaan ng lahat ng miyembro ng Asembleya ang kanilang mga sariling misyon at tungkulin,” dagdag niya.

"May mga mahahalagang kapasidad din sa Deputy Office para sa Scientific and Cultural Affairs ng kapulungan. Anumang proyektong pananaliksik ng Asembleya ay dapat gawin sa opisinang ito. Ang kaalaman, pag-unawa at synergy ay maaaring magbigay ng daan para sa pagbabago. Ang aming diskurso ay pagbabago at lahat ay dapat lumipat sa direksyon na ito, "sabi ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly sa dulo.

Ginawa ko ang lahat ng aking mga hakbang batay sa pag-aaral at pananaliksik: Ahmadi Tabar

Sa pagpapatuloy ng pulong na ito, sinabi pa ni Hojat al-Islam Ahmad Ahmadi Tabar, “Isa sa pinakamagandang bagay na magagawa ng isang mananampalataya ay ang maglingkod sa paaralan ng Ahlul-Bayt (AS). Ang isang hadith ay nagsasaad, "Ang kapayapaan ay mapasa isa na gumagalaw upang buhayin ang aming mga utos". Nagpapasalamat din ako sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng tagumpay na magtrabaho sa larangang ito.”

“Napakalaking kaligayahan para sa akin ang maglingkod sa paaralan ng AhlulBayt (as) sa Asembleya. Sa Asembleya, sa tulong ng mga kaibigan, nasiyahan ako sa lahat ng aking ginawa, at ginawa ko ang lahat ng aking mga hakbang batay sa mga pag-aaral at pananaliksik ng aking mga kakakayahan,” dagdag ng dating Deputy for Scientific and Cultural Affairs ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly.

"Nagsagawa kami ng mga hakbang sa pagpupulong na dapat ay ginawa mula sa unang araw na inilunsad ang Asembleya. Tinukoy at sinanay namin ang mga tao na magtrabaho sa iba't ibang bansa upang malaman nila ang sistema ng kanilang mga problema at magsagawa ng mga angkop na aktibidad sa rehiyon na kanilang pupuntahan. Ang kanilang mga koneksyon sa kanilang mga lugar ng aktibidad ay na-update sa paraang maipahayag nila kaagad ang mga isyu ng kanilang mga rehiyon," sabi ni Ahmadi Tabar, tungkol sa kanyang mga aktibidad sa bilang Deputy for Scientific and Cultural Affairs ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly.

"Maraming pagpupulong ang ginanap para sa paraan ng pagpapalaganap ng mga turo ng Ahlul-Bayt (AS), maraming pag-aaral ang isinagawa, at magagandang resulta at solusyon ang natagpuan para sa paraan at mga format ng pagpapahayag ng mga paksa," patuloy niya.

“Si Dr. Farmanian sa Ahlul-Bayt (AS) World Assembly at namamahala sa iba't ibang departamento sa Assembly. Dapat niyang bigyan ng espesyal na pansin ang mga bagay na hinihintay ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS) upang malutas ang mga problema,” sinabi ni Ahmadi Tabar, habang ito ay nagnanais ng tagumpay kay Dr. Farmanian.

Sa pamamagitan ng pagtutulungan at empatiya, ang mga bagay na ito ay kinakailangang seryosohin. Kaya umaasa akong ganap na maipatupad ang mga estratehiya ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (AS) sa panahon ng aking panunungkulan.”

"Sa pakikipagtulungan at empatiya ng mga kasamahan sa Asembleya sa Qom at Tehran, tiyak na uunlad nang maayos ang mga bagay na ito sa awah Makapangyarihang Diyos," idinagdag pa ng Deputy for the Scientific and Cultural Affairs ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly.

“Ang ilan sa magagandang katangian ni Hojat al-Islam Ahmadi Tabar ay ang kanyang espesyal na atensyon sa Beit al-Mal, huwarang pagpapakumbaba, paggalang sa mga kaibigan at kasamahan, malawak na kaalaman at impormasyon, at mabuting etika at pakikipag-ugnayan sa mga empleyado. Sa marami sa mga programang nasimulan niya, itutuloy ko ang kanyang landas,” sabi ni Dr. Farmanian, habang pinahahalagahan ang pagsisikap ni Hojat al-Islam Ahmadi Tabar.

“Magkakaroon tayo ng malapit na ugnayan at pakikipagtulungan sa Deputy Office for International Affairs of the Assembly. Palalawakin din natin ang pakikipagtulungan sa ABNA News Agency, Thaqalayn TV, Ahlul-Bayt (AS) International University, at sa Ashura International Foundation, "sinabi niya, habang binibigyang-diin naman ng jihadi at walang tigil na aktibidad ng mga miyembro ng Asembleya.

.......................................
328