Mga mahalagang Balita
Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as)

Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as)

Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as). Ang anak na Babae ni Imam Ali (as) at si Hadrat Fatima Zahra (sa) at ang Pinakadakilang Sugo ng Rebolusyon ni Imam Hussein {Husseiniyah Movement}, si Hadrat Zainab binti Ali (sa) na nagpalaganap ng mensahe ng Hussaini Rebolusyon...

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo