Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Martes

14 Marso 2023

8:37:16 PM
1352304

Seyyid Abd al-Malik Badr al-Din al-Houthi: Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Islam at Quran

Seyyid Abd al-Malik Badr al-Din al-Houthi: Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Islam at Quran

Sinabi ni Seyyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi: "Sinuman ang nagdadala ng kaalaman at katuruan sa relihiyon ng Diyos ay may responsibilidad turuan ang lipunan at ihatid ang tinig ng katotohanan dito," binibigyang-diin niya "ang mangangaral at ang tagapagbalita ay dapat umasa sa ang Banal na Qur'an at iyon ang pangunahin sa kanyang kilusan."

Sinabi ni Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi: "Sinuman ang nagdadala ng kaalaman at katuruan sa relihiyon ng Diyos ay may responsibilidad siya, na turuan ang lipunan at ihatid ang tinig ng katotohanan dito," binibigyang-diin niya "ang mangangaral at ang tagapagbalita ay dapat umasa sa ang Banal na Qur'an pangunahin sa kanyang kilusan."

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensiyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) - Balitang ABNA - Pinatunayan ni Pinunong Seyyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi,  na ang responsibilidad ng mga mangangaral ay malaki at sagrado at kumakatawan sa isang kinakailangang pangangailangan para sa lipunan, idiniin pa niya, na "Ang mangangaral at ang tagapagbalita ay dapat umasa sa Banal na Qur'an pangunahin sa kanyang paggalaw."
Sa kanyang talumpati noong isang araw, Lunes, sa isang pinalawak na pagpupulong ng mga mangangaral at mga gabay sa buong mga gobernador ng Republika, sinabi ni Seyyid Abdulmalik: "Ang papel ng mga mangangaral ay mahalaga sa pagpapaalala sa bansa ng patnubay ng Diyos at ang kanilang pagsisikap na gabayan ang mga tao at panawagan sa Kaisa-isang Diyos."
Idinagdag pa niya, "Sinuman ang nagdadala ng kaalaman at katuruan sa relihiyon ng Diyos ay may pananagutan na turuan ang pamayanan at ihatid niya ang tinig ng katotohanan dito," na binibigyang-diin niya "ang mangangaral at ang tagapagbalita ay kailangang umasa pangunahin sa Banal na Qur'an sa kanyang kilusan. "
At ipinagpatuloy niya, "Ang ating bansa ay nabubuhay sa isang estado ng mahusay na pag-target ng mga kaaway nito upang iligaw at sirain ito, at dito kinakailangan gumawa ng isang pahayag, ipaalam, at magsikap na gabayan ang mga tao," na itinuturo niya "ang kilusan ng mangangaral dapat nasa diwa ng pananampalataya, at ang kanyang layunin ay hindi dapat magkaroon ng anuman mula sa mundo o mula sa reputasyon at prestihiyo."
Itinuro ni Seyyid Abdulmalik,  na napakahalaga para sa mangangaral na makapagbasa nang tama ng mga talata ng Qur'an, at patungkol din sa mga Ahadith ng Propeta (saww), ang maaasahang mga mapagkukunan ay dapat umasa sa loob ng balangkas ng mga teksto ng Banal na Qur'an. .
Itinuro la niya, na "ang ilang mga mangangaral ay gumagamit ng diaspora na pamamaraan sa paglalahad ng mga paksa at hindi nagtatakda ng isang programa para sa mga paksa ng kanyang mga sermon, at ito ay isang pagkakamali." Ang Diyos, na nag-uutos ng mabuti at nagbabawal sa kasamaan, pakikipagtulungan sa katuwiran at kabanalan, pagkakaisa ng salita, at pag-iingat laban sa pagkakahati at hindi pagkakasundo.
Ipinaliwanag ni Seyyid Abdulmalik,  na ang isa sa pinakamahalagang bagay na pinagtutuunan ng pansin ng mga kaaway ay ang pagpuntirya sa bansa sa mga moral at mga halaga nito at naglalayong palaganapin ang bisyo dito, na nagpapahiwatig na mahalagang alalahanin ang moral na pangako at atensyon sa marangal na moral at Islamic at Quranikong halaga sa liwanag ng pag-target sa bansa sa mga halaga nito, at pagtutok sa pagtugon sa mga negatibong phenomena sa lipunan.
At siya ay nagbabala din, na ang isa sa mga pangunahing isyu para sa mga mangangaral ay ang patuloy niya makaagapay sa mahahalagang pangyayari sa katotohanan, maging sa loob ng bansa o sa panig ng mga kaaway nito, dahil ang labanan sa mga kaaway ng Islam ay nasa pinakamatindi nito, na itinuturo niya, ang mga kaaway ng bansa ay kumikilos sa lahat ng kanilang mga kakayahan at lahat ng paraan sa militar, pulitika, seguridad, ekonomiya at kultura.
Sinabi ni Seyyid Abdul-Malik,  na "ang mangangaral ay dapat mag-alala sa mabuting paghahanda, at ang kanyang talumpati ay hindi dapat impromptu nang walang paunang paghahanda at pagsiskkap," nagpapaliwanag na ang Ministry of Guidance at ang Awqaf Authority ay maaaring makatulong sa pag-iskedyul at pagprograma ng mga interes ng mga mangangaral at ang takbo ng kanilang presentasyon sa mga sermon.
Nagpatuloy si Seyyid Abdulmalik, na nagsasabi: "Ang mangangaral ay dapat na isang huwaran at mabuting halimbawa, at ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na may kaugnayan sa kanyang impluwensya at sa kapakinabangan ng mga tao sa kanyang mga sermon."
At ipinahiwatig niya, "Ang mga sermon sa Biyernes ay dapat maging maingat na maging proporsyonal at maikli hangga't maaari," at na "dapat isaalang-alang ng mangangaral ang antas ng mga nakikinig, na sila ay mula sa lahat ng bahagi ng lipunan, at ang mga pagpapahayag sa kanila, naiintindihan ng lahat at naaantig ang katotohanan ng mga tao."
Tungkol sa banal na buwan ng Ramadan, sinabi ni Seyyid Abdulmalik: "Mahalagang mag-focus nang husto sa pagpapaalala sa mga tao at pag-uugnay sa kanila sa Diyos, at magkaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng edukasyon ng buwan ng Ramadhan sa pag-aayuno nito, sa muling pagkabuhay nito, at ang pagkakataong gumawa ng mabuti dito."
Binigyang-diin niya,  na ang isa sa mga mahahalagang bagay ay ang paghimok ng zakat sa banal na buwan ng Ramadhan, na nagbabala "may malaking kawalang-kawalang-ingat tungkol sa zakat at pagpapabaya sa haliging ito na apektado ng maraming tao."
Inirerekomenda din ni Seyyid Abdul Malik ang mga mangangaral, na nagsasabing: “Ang mangangaral ay dapat kumilos bilang isang manlalaban sa landas ng Diyos at maging kabilang sa mga sumusunod sa halimbawa ng mga propeta at mensahero ng Diyos (saww),” na idiniin niya “may kampanyang nagta-target sa bansa mula sa loob, habang ang mga masasamang iskolar ay kumikilos sa ilang mga bansa na tapat sa Amerika at Israel upang ipakita ang isang baluktot na imahe ng Islam".
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan si Seyyid Badruddin, sa mga mangangaral at mga gabay na itulak ang mga tao na makipagtulungan sa katuwiran at kabanalan, at tulungan ang mga nahihirapan, mahihina, mahihirap, at nangangailangan, na itinuturo ito ay isang malawak na bilog na kinabibilangan ng maraming bagay, at walang sapat na oras para pag-usapan ang mga detalye nito.
.....................

328