Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Lunes

20 Marso 2023

8:24:14 PM
1353213

Ayatollah Ramezani: Ang paaralan ng Ahl al-Bayt (AS) ay ang pangatlo para sa lahat ng mga nauuhaw sa katarungan sa mundo

Ayatollah Ramezani: Ang paaralan ng Ahl al-Bayt (AS) ay ang pangatlo para sa lahat ng mga nauuhaw sa katarungan sa mundo

Ang pangalan ni Imam Hussein (AS) ay umalingaw-ngaw sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sinabi ng Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS): Ang katuruan ng Ahl al-Bayt (AS) ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang para sa mga Shiahs o Muslim, ngunit para sa lahat ng mga nauuhaw sa katarungan sa buong mundo. Samakatuwid, si Imam Khomeini, nawa'y kaawaan siya ng Diyos, ay pinagpala ang araw ng kalagitnaan ng Sha'ban sa lahat ng inaapi sa mundo ay bumati ng katahimikan.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS)  - Balitang ABNA -  Sinabi ni Ayatollah Reza Ramezani, ang Kalihim Heneral sa Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul Bayt (AS), sa isa ng kanyang talumpati sa isang grupo ng mga propesor sa seminaryo ng Najaf  al-Ashraf at mga relihiyoso at kultural na pigura ng Iraq , ay nagsabi: Ang mga paaralan sa daigdig ay hindi nakasagot sa mga pangangailangang intelektwal, ideolohikal at moral ng lipunan. Gayunpaman, ngayon, ang paaralan ng Ahl al-Bayt (AS) ay maaaring tumugon sa mga pangangailangang ito at mapawi ang uhaw sa kaalaman at ispiritwalidad.
Idinagdag pa niya: "Ang pagkakakilanlan ay walang lugar sa pag-iisip ng liberalismo, habang ang mundo ngayon ay uhaw sa etika, espirituwalidad, at katarungan, na mayroon ang paaralang Ahl al-Bayt (AS)."
Itinuro ng Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS): Ang paaralan ng Ahl al-Bayt (AS) ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang para sa mga Shiahs o mga Muslim, kundi pati pa para sa lahat ng mga nauuhaw sa katarungan sa buong mundo . Binati din niya ang lahat ng mga inaapi sa mundo.
Isinasaad niya ngayon ang Islam ay muling binuhay sa panlipunang globo, sinabi niya: Ang Islam ay hindi lamang limitado sa indibidwal na pagsamba, ngunit ang Islam ay may indibidwal at panlipunang larangan, at ngayon ang kapangyarihan ng Islam ay nagpakita ng sarili sa mundo, at ang pagmamataas ay natatakot sa kapangyarihang ito.
Binibigyang-diin niya, na ang pangangailangang gumawa ng nilalaman sa moderno at internasyonal na mga wika at alinsunod sa pagpapakilala ng paaralan ng Ahl al-Bayt (AS), sinabi niya: Ang mga Shiah na kongregasyon sa banal na syudad ng Qom, Najaf, Mashhad at iba pang mga lugar ay maaaring aktibong naroroon dito, sa larangan at gumamit ng mga makabagong kasangkapan. Malaking tulong ito sa bagay na ito; Kung bibigyan natin ng pansin ang larangang ito, tayo ang magiging mananakop ng agham, etika, at espiritwalidad sa mundo, at ang karangalan ng lahat ng awtoridad ay maglingkod sa Ahl al-Bayt (AS) at itaguyod ang kultura ng Ahl al- Bayt (AS), sumakanila nawa ang kapayapaan, at dapat nating samantalahin nang husto ang gintong pagkakataong ito. .
Sinabi pa ni Ayatollah Ramezani, na ang sitwasyon ng mga tagasunod ni Ahl al-Bayt (AS) sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Lebanon at ilang mga bansang Aprikano at Europa, ay hindi maihahambing sa anumang paraan kumpara sa apatnapung taon na ang nakalipas at nasaksihan ang buong-buo. paglago ng paaralan ng Ahl al-Bayt (AS) sa mundo. Sinabi niya: Libu-libong institusyon at sentro ng relihiyon ang aktibo sa mga bansang Europeo, at sa araw ng Ashura, tumata-gingting ang pangalan ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa iba't ibang bahagi ng Europa, Aprika,  Latin Amerika at sa Asya.
Sa isa pang bahagi ng kanyang talumpati, binanggit niya ang ilan sa mga aktibidad ng Pandaigdigang ng Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) at sinabi: pagsuporta sa mga misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo, pagtatatag ng mga lokal na pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng Europa.
Sa isa pang bahagi ng kanyang talumpati, binanggit niya ang ilan sa mga aktibidad ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) at sinabi niya: Pagsuporta sa mga misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo, pagtatatag ng mga lokal na pagtitipon sa iba't ibang bansa, ang mga aktibidad ng Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) ABNA, pumasok na sa 27 na wika, ang mga aktibidad ng Ahl al-Bayt University (AS), kasama ang mga mag-aaral mula sa 29 na nasyonalidad at nag-aaral sa 23 larangan mula bachelor's degree hanggang doctorate, ay nakagawa ng higit sa 2000 pagsasalin sa 58 na ibat-ibang wika at ganoon din sa Wiki Shiah encyclopedia, pumasok na rin sa 22 wika, upang i-publish ang mga turo ng Ahl al-Bayt (AS), kabilang sa mga aktibidad na ito.
Sa huli, itinuro niya ang dakila at mahalagang kapasidad ng Iraq sa pagpapalaganap ng kaalaman ng Ahl al-Bayt (AS) at sinabi: Ang Iraq ay may pandaigdigang kapasidad, na kung saan ang libong taong gulang na lugar ng Najaf al-Ashraf at ang taunang presensya ng sampu-sampung milyong peregrino na bumisita sa mga dambana ay nagpapakita ng dakila at mahalagang kapasidad na ito. Ito ay nagiging internasyonal na pagpalaganap ng katuruan ng Ahlal-Bayt (AS) sa ibat-ibang panig ng Mundo.

........................

328