Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Miyerkules

29 Marso 2023

6:11:57 PM
1354854

Nag-alok ng pakikiramay ang Ahlal-Bayt Council (AS) sa pagpanaw ni Iraqi Seyyid Sadiq al-Hakim

Nag-alok ng pakikiramay ang Ahlal-Bayt Council (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa pagpanaw ni Iraqi Seyyid Sadiq al-Hakim

Sa isang pahayag, ang Ahl al-Bayt Council (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa Iraq ay nagluksa sa pagpanaw ni Sayyid Sadiq al-Hakim, ang anak ng martir, na si Ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim (ra).

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) – Balitang ABNA – Ang Ahl al-Bayt Council (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa Iraq ay naglabas ng pahayag na nakikiramay sa paglisan ni Sayyid Sadiq al-Hakim, ang anak ng Kanyang Eminence, Shaheed Ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim (ra). 


Sa ngalan ng Mahabanging Diyos, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain .


Natanggap namin nang may matinding kalungkutan, pagkuluksa, pagtitiyaga at pagbibilang ng balita ng pagkapanaw ng Kanyang Kamahalan, na si Sayyid Sadiq al-Hakim, ang anak ng Kanyang Kamahalan, Ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim (ra), isang inapo ng pamilya ng kaalaman, jihad at sakripisyo. Para sa malaking paghihirap na ito, inaalay namin ang aming pakikiramay sa Kanyang Kamahalan Sayyid Haider al-Hakim at sa kanyang marangal na mga anak,  na si Sayyid Jaafar al-Hakim at sa pamilya ng marangal na pamilyang al-Hakim. At sa kanyang mga mahal sa buhay na may malaking pagkawala, nananalangin kami sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat na takpan siya ng kasaganaan ng kanyang awa at pagkalooban siya ng pinakamataas na paraiso kasama ang Propeta at ang kanyang dalisay na Diyos at ang mga tapat at ang mga martir at ang matuwid at bigyan ng inspirasyon ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kamag-anak na magandang pasensya na siya ay ang pinakamaawain sa maawaing Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa Iraq.

 Ika-pitong araw banal na buwan ng Ramadhan Mubarak /1444/AH

29/ 3/2023 AD
........................

328