Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Biyernes

31 Marso 2023

1:50:52 AM
1355141

Ministrong Panlabas ng Iran: Ang desisyon ng International Tribunal ay nagpapatunay sa lehitimong posisyon ng Iran

Ang Ministri ng Panlabas ng Iran: Ang desisyon ng International Tribunal ay nagpapatunay sa pagiging lehitimo ng posisyon ng Iran at ang paglabag ng Amerika sa mga internasyonal na obligasyon

Idineklara ngayon ng International Court of Justice (IJC), ang desisyon ng US na i-freeze ang bahagi ng mga ari-arian ng Iran ay ilegal at dapat bayaran ang Tehran.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (Sumakanila nawa ang Kapayapaan) – Balitang ABNA  – Kinumpirma ng Iranian Ministry of Foreign Affairs, sa isang pahayag, na ang desisyon ngayon ng International Court of Justice, ay isa pang dokumento sa pagiging lehitimo ng mga posisyon ng Islamikong Republika ng Iran, at patunay ng paglabag ng gobyerno ng US sa mga internasyonal na obligasyon.

Ngayon, idineklara ng International Court of Justice, ang desisyon ng US na i-freeze ang bahagi ng mga ari-arian ng Iran ay ilegal at dapat magbayad sila sa Tehran.

Sinabi ng ICJ, na nilabag ng Amerika ang mga obligasyon nito sa ilalim ng 1955 Treaty of Amity, Economic Relations at Consular Rights ng Iran.

Kinumpirma din ng International Court of Justice, na ang Estados Unidos ay dapat magbayad ng kabayaran sa Tehran para sa mga kahihinatnan at mga paglabag sa mga internasyonal na obligasyon.

Nagkomento sa desisyon, sinabi ng Iranian Foreign Ministry sa pahayag nito na, sa desisyon nitong inilabas ngayon, tinanggihan ng International Court of Justice ang lahat ng mga depensa at pag-angkin ng gobyerno ng US, at hindi isinasaalang-alang ang alinman sa mga argumento ng gobyernong iyon.

Sa desisyon nito, pinagtibay ng Korte, sa pamamagitan ng pagtatatag na ang Pamahalaan ng Estados Unidos ng Amerika ay lumabag sa mga internasyonal na obligasyon, na ang Pamahalaan ng Amerika ay lumabag sa mga obligasyong nilalaman sa Artikulo 3 (talata 1), Artikulo 4 (mga talata 1 at 2) at Artikulo 10 ng Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights. Sa pagitan ng Iran at Amerika, na nilagdaan noong Agosto 15, 1955, itinatag ang pandaigdigang responsibilidad ng gobyerno ng Amerika.

At nagpatuloy siya, ang International Court of Justice, pagkatapos itatag ang internasyonal na responsibilidad ng gobyerno ng US, ay ginawang obligado ang gobyernong iyon na bayaran ang mga pinsala.

Sinabi ng Foreign Ministry, naniniwala ang Islamikong Republika ng Iran, na ang desisyon na inilabas ng International Court of Justice ay nagpapakita ng katatagan ng ebidensya at ang pagiging maaasahan ang kahilingan ng Iran sa kanila.

Itinuro din niya, na tinanggihan ng korte sa mahalagang desisyong ito ang kawastuhan ng lahat ng maling depensa ng Amerika, at sa pamamagitan ng pagkumpirma ng paglabag sa mga obligasyon nito, at tinukoy ang Iran bilang may-ari, at ang pangako ng Amerika sa kabayaran para sa mga pagkalugi ay ang pinakamahalagang ebidensya ng ang pagiging lehitimo ng kahilingan ng Islamikong Republika ng Iran.

Pinagtibay din ng Foreign Ministry, na isinasaalang-alang ng Islamikong Republika ng Iran, na ang paghingi ng mga karapatan ng mamamayang Iranian bilang bahagi ng sarili nitong mga tungkulin at gagamitin ang lahat ng diplomatikong, legal at hudisyal na paraan at pamamaraan upang hingin ang mga karapatan ng marangal na mamamayang Iranian at ang pambansang interes ng mga Iranian.

........................

328