Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Huwebes

25 Mayo 2023

6:29:17 AM
1368554

Ayatollah Al-Fayyad ay dapat may mga katanungan tungkol sa mga pagsusulit at pribadong paaralan

Ayatollah Al-Fayyad ay dapat may mga katanungan tungkol sa mga pagsusulit at pribadong paaralan

Sinagot ni Ayatollah Al-Fayyad ang isang pangkat ng mga tanong tungkol sa mga pagsusulit at pribadong paaralan.

Ayon sa Ahensya ng Balitang AhlulBayt (AS) ABNA- ang tanggapan ng awtoridad ng relihiyon, si Muhammad Ishaq Al-Fayyad, ay sumagot sa ilang mga katanungan na may kaugnayan sa mga pagsusulit at pribadong paaralan, at nagharap din ng isang set ng mga rekomendasyon.

Ang mga tanong na isinumite ng Imams Network, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsasaad:

Sa pangalan ng Diyos, ang Pinakamaawain, ang

Pinakamaawain, Kanyang Kataas-taasan, ang awtoridad ng relihiyon, Sheikh Muhammad Ishaq Al-Fayyad, nawa

ang kapayapaan ng Diyos, awa, at mapasaiyo ang mga pagpapala.

Pakisagot ang mga sumusunod na tanong:
Ang ilang mga guro ay tumutulong sa mga mag-aaral at mag-aaral sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila, pagbibigay sa kanila ng mga sagot, o pagtulong sa kanila Sa panahon ng pagwawasto, ito ba ay pinahihintulutan? hindi karapat-dapat sa pagpasok. Ano ang pasya sa batas na ito? Ano ang ruling sa suweldo ng isang guro na napipilitang baguhin ang mga marka ng estudyante para makapasok sa ministeryal na pagsusulit?

Ang ilang pribadong paaralan ay nakikipagkontrata sa mga magulang ng ikaapat at ikalimang preparatory students para ituro sa estudyante ang ikaanim na preparatory subject at ang kanyang tagumpay sa nakaraang dalawang yugto na hindi naman talaga nag-aaral, nagbabayad lang ng tuition at nagtuturo sa estudyante ng ilang mahahalagang subject na darating sa final pagsusulit. Ano ang pasya sa batas na ito? Ano ang iyong mga direktiba at rekomendasyon para sa mga manggagawa sa edukasyon?

Sa ngalan ng Makapangyarihan,

hindi namin pinapayagan ang mga aksyon na humahantong sa pagkagambala at kahinaan ng proseso ng edukasyon, lalo na kung ang mga ito ay lumalabag sa batas at sa mga kilalang at itinatag na mga regulasyon sa mga yugto nito.
Hindi pinahihintulutan para sa mga pribadong paaralan, at nagharap din ng isang set ng mga rekomendasyon.

Ang mga tanong na isinumite ng Imams Network, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsasaad:

Sa pangalan ng Diyos, ang Pinakamaawain, ang

Pinakamaawain, Kanyang Kataas-taasan, ang awtoridad ng relihiyon, Sheikh Muhammad Ishaq Al-Fayyad, nawa

ang kapayapaan ng Diyos, awa, at mapasaiyo ang mga pagpapala.

Pakisagot ang mga sumusunod na tanong:
Ang ilang mga guro ay tumutulong sa mga mag-aaral at mag-aaral sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila, pagbibigay sa kanila ng mga sagot, o pagtulong sa kanila Sa panahon ng pagwawasto, ito ba ay pinahihintulutan? hindi karapat-dapat sa pagpasok. Ano ang pasya sa batas na ito? Ano ang ruling sa suweldo ng isang guro na napipilitang baguhin ang mga marka ng estudyante para makapasok sa ministeryal na pagsusulit?

Ang ilang pribadong paaralan ay nakikipagkontrata sa mga magulang ng ikaapat ikalimang preparatory students para ituro sa estudyante ang ikaanim na preparatory subject at ang kanyang tagumpay sa nakaraang dalawang yugto na hindi naman talaga nag-aaral, nagbabayad lang ng tuition at nagtuturo sa estudyante ng ilang mahahalagang subject na darating sa final pagsusulit. Ano ang pasya sa batas na ito? Ano ang iyong mga direktiba at rekomendasyon para sa mga manggagawa sa edukasyon?

Sa ngalan ng Makapangyarihan,

hindi namin pinapayagan ang mga aksyon na humahantong sa pagkagambala at kahinaan ng proseso ng edukasyon, lalo na kung ang mga ito ay lumalabag sa batas at sa mga kilalang at itinatag na mga regulasyon sa mga yugto nito.
Hindi pinahihintulutan para sa mga pribadong paaralan o iba pa na labagin ang sistema ng edukasyon at ang mga talata nito, at dapat sumunod ang lahat sa mga legal na desisyon na ginagarantiyahan ang kakayahang gawing kwalipikado ang mga mag-aaral at mag-aaral sa pantay at patas na paraan.
Ang proseso ng edukasyon ay dapat gawin gamit ang pinakamahusay na curricula at ang pinakamatagumpay na tool na gumagawa ng nais na mga resulta.
Ang isa sa pinakamahalagang elemento nito ay ang katapatan sa pag-ako ng mga responsibilidad nito sa tamang pagtuturo at pagpapatibay ng mga pamantayan ng kakayahan sa gawain ng mga guro at mga pamantayan ng tamang kwalipikasyon ng mga mag-aaral mula sa yugto hanggang sa yugto pataas sa tamang pamamaraan at sistema na ginagarantiyahan ang kakayahan ng nagtapos. at ang kanyang pagkamit ng mga kondisyong itinatag sa proseso ng edukasyon.

Tanggapan ni Sheikh Al-Fayyad - Al-Najaf Al-Ashraf
3 / Dhu Al-Qi'dah / 1444 AH


.......

328