Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Sabado

3 Hunyo 2023

5:44:43 AM
1370790

Tagasuporta ng Kabataan ng Rebolusyong Pebrero 14 sa ika-tatlumpu't apat na anibersaryo ng pagkamatay ni Imam Khomeini

Tagasuporta ng Kabataan ng Rebolusyong Pebrero 14 sa ika-tatlumpu't apat na anibersaryo ng pagkamatay ni Imam Khomeini

Ang yumaong imam, "nawa'y mapabanal ang kanyang lihim," ay ang imam, ang matuwid na anak ng marangal na Propeta Muhammad (PBUH), at ang muling bumuhay sa relihiyong propesiya...

Ayon sa Ahensya ng Balitang  (AS) ABNA  -ang Bahraini Movement of Supporters of the Youth of the February 14 Revolution ay naglabas ng pahayag sa ika-tatlumpu't apat na anibersaryo ng pagkamatay ni Imam Khomeini.
Narito ang teksto ng pahayag:
Sa Ngalan ng Diyos
, ang Pinakamaawain, ang Pinakamaawain at ang pagbabago) 23/Al-Ahzab/Matapat na Diyos, ang Kataas-taasan, ang Dakila, at ang Sugo ng Diyos (PBUH) ay nagsabi: “Kapag namatay ang isang iskolar at hukom , isang butas sa Islam ang naiwang hindi napupunan
. isang bagay".
Ang Kilusan ng mga Tagasuporta ng Rebolusyong Pebrero 14 ay nagpaabot ng pakikiramay sa pinuno ng Rebolusyong Islamiko, si Imam Khamenei, ang mga mamamayang Muslim ng Iran, ang mundo ng Arab at Islam, at ang mga seminaryo, sa okasyon ng ika-34 na anibersaryo ng pagkamatay ni Imam. Khomeini, pinuno ng Rebolusyong Islamiko at tagapagtatag ng Republikang Islamiko sa Iran (nawa'y kalugdan siya ng Makapangyarihang Diyos).
Ang yumaong Imam, "nagbanal ng kanyang lihim," ay ang Imam, ang matuwid na anak ng Marangal na Propeta Muhammad (PBUH), ang muling bumuhay sa relihiyon ng Propeta, ang pagpapanibago ng siglo sa kanyang panahon, ang muling pagpapasigla ng Sunnah, at ang pagbabalik ng kaluwalhatian, karangalan, dignidad, kalayaan, at soberanya sa mamamayang Iranian, at sa bansang Arabo at Islam, pagkatapos na ang bansa ay nabubuhay sa malalim na pagkakatulog. Pagkatapos ay dumating ang Rebolusyong Islamiko upang puksain ang monarkiya, katiwalian, terorismo ng Shah. , pang-aapi, pakikipagsabwatan sa pandaigdigang pagmamataas, at America the Great Satan.
At pagkatapos ng tagumpay ng Rebolusyong Islamiko at ang pagtatatag ng Republikang Islamiko sa Iran at ang paghaharap ng iba't ibang sabwatan upang ibagsak ang rehimeng Islam, at ang mga pagtatangka ng mga pangunahing kapangyarihan na suportahan ang mga kilusang separatista at hatiin ang Iran sa mga canton at estado, at pagkatapos ang digmaang ipinataw ng rehimeng Saddamist Ba'athist sa ilalim ng mga utos ng American Western Crusader na tumagal ng walong taon, ngunit ang yumaong Imam Palestine at Al-Quds Al-Sharif ang unang compass sa kanyang kilusan at interes, at nakita niya na ang Zionist na entidad ay isang cancerous na glandula na dapat puksain, kaya isinara niya ang embahada ng Israel at ginawa itong embahada ng Palestinian, ​​at pagkatapos ay inilabas ang kanyang makasaysayang pahayag upang gunitain ang International Al-Quds Day 43 taon na ang nakakaraan sa huling Biyernes ng Ramadan bawat taon At ito ang araw ay naging isang opsyon para sa axis ng paglaban, at pagkatapos noon ay naglabas ang yumaong imam ng kanyang mga tagubilin upang itatag ang Hezbollah at ang paglaban ng Islam sa Lebanon upang mabunot ang mga ugat ng pansamantala at umaagaw na nilalang Zionist mula sa mga lupain ng Lebanese at Palestinian, at siya pinuri ang Mujahideen at mga mandirigma ng Hezbollah habang sinabi niya, "pinabanal ang kanyang lihim":Ang jihad ng mga anak ni Hezbollah sa Lebanon ay isang banal na patunay para sa mga iskolar sa mundo ng Islam.
Ang Kilusan ng mga Tagasuporta ng Kabataan ng Rebolusyong Pebrero 14 sa Bahrain ay muling kinumpirma na ang yumaong Imam Khomeini, sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip, pamamaraan, matatag na paniniwala, rebolusyonaryong landas, banal na misyon, at ang kanyang paniniwala sa kakayahan ng bansa na magbago kasama ang kanyang sikat. na nagsasabing: "Kami ay may kakayahan", at batay sa kung ano ang nangyayari sa rehiyon at sa mundo at sa papel ng Amerika, ang Dakilang Satanas At ang pandaigdigang Zionismo, kasama ang imperyalismong Amerikano at Kanluranin, nakipagsabwatan laban sa bansa, ninakawan ang yaman at yaman nito , at binuwag ito sa pamamagitan ng kasabihang “divide and rule.” Binigyang-priyoridad nito ang layunin ng Palestinian mula sa unang sandali ng tagumpay ng Rebolusyong Islamiko sa Iran.
Gayundin, si Imam Khomeini, "nawa'y mapabanal ang kanyang lihim," ay dumating sa ulo ng ika-14 na siglo AH bilang isang intelektuwal, kultura, rebolusyonaryo, at misyonerong innovator para sa bansang Islam na ito, na sinaktan sa mukha nito pagkatapos ng pagkatalo noong 1967 AD.
Binago niya ang buhay sa mga seminaryo, kasama ang kanyang kultura, ang kanyang relihiyoso, intelektuwal at kultural na diskarte, at inilabas ang mga seminaryo at siyentipikong paaralan sa kanilang tradisyonal na diskarte sa rebolusyonaryong diskarte laban sa mapaniil na mga pamahalaan sa pamamagitan ng pagtuturo ng panuntunan ng jurist at ng Islamikong pamahalaan, at paglaban sa kawalang-katarungan, paniniil at pang-aapi ng mga hindi makatarungang malupit na pamahalaan, na pinamumunuan ng pamahalaan ng libingan na si Shah Muhammad Reza Pahlavi.
At sa ika-tatlumpu't apat na anibersaryo, kailangan pa rin ng bansang Islam ang kanyang pag-iisip, diskarte, linya, rebolusyon, at mensahe upang harapin ang pagmamataas ng Amerika, Kanluranin, at Zionista, na muling nagsisikap na sakupin ang mga bansa sa mundo ng Islam at Arabo at dambongin ang mga yaman at kayamanan nito, pagkatapos ng pagtatapos ng Sakis-Picot Treaty. Samakatuwid, ang paglapit ng yumaong Imam Khomeini sa Paglaban ay ang tanging paraan upang labanan ang pandaigdigang pagmamataas at ang Amerika, ang Dakilang Satanas, na, kasama ang mga kaalyado nitong Kanluranin, ay kinubkob pa rin ang Iran sa pulitika, ekonomiya at pananalapi, sa ilalim ng hindi makatarungang pagkubkob, upang ang Islamic Republic at ang rebolusyonaryong rehimeng Islam nito ay hindi maging huwaran para sa lahat ng mga Arabo, Islamiko at internasyonal na mga tao.
Ngayon, sa anibersaryo ng kanyang pagpanaw, kailangan nating basahin ang kanyang talambuhay, pakikibaka, at jihadismo, at kung paano niya pinamahalaan ang Rebolusyong Islamiko at ang mga mamamayang Iranian, ang kanyang paglaban sa pandaigdigang pagmamataas, ang kanyang patuloy na suporta para sa mga kilusang Islamiko at pagpapalaya, at ang kanyang maliwanag na ideya na i-export ang rebolusyon, ang kultura nito, at ang diskarte nito sa mga tao sa mundo na naghahanap ng kalayaan at kalayaan mula sa pagpapailalim sa pandaigdigang pagmamataas, bilang karagdagan sa kanyang diskarte. Sinuportahan ng mandirigma ang paglaban ng Palestinian at Lebanese, at ang dakilang mga tagumpay na nakamit nito laban sa mga Jewish Zionists.
At lubos kaming nagtitiwala na ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, si Imam Khamenei (nawa'y mahaba ang kanyang mahabang anino) ay ang matuwid na kahalili ng matuwid na hinalinhan, at pinamunuan niya ang populasyon ng Islamic Republic at mula nang mamatay ang Imam ay nagpabanal. ang kanyang lihim, at natupad ang mga mithiin ni Imam Ruhollah Musawi Khomeini, ang mamamayang Iranian, at kung ano ang inihandog ng mga matuwid na martir sa landas ng kaluwalhatian Kalayaan, dignidad at kalayaan.
Mula sa kanyang pamumuno sa Rebolusyong Islamiko at sa rehimen ng Republikang Islamiko sa Iran, patuloy na sinusuportahan ni Imam Khamenei ang layunin ng Palestinian at ang paglaban ng Palestinian sa lahat ng mga sekta nito, bilang karagdagan sa paglaban ng Islam, ang Hezbollah, ang paglaban ng Iraqi sa Islam, at ang paglaban ng Yemeni, at sinabi niya na siya at ang Islamic Republic ay susuportahan ang bawat tao na lumalaban sa Zionist na entidad at naglalayong bunutin ang mga ugat nito.
Ang rehimeng Islamikong republika sa Iran ay nagpapatuloy sa isang matatag, malakas at magkakaugnay na bilis, salamat sa matalino at makatuwirang pamumuno ni Imam Khamenei, at salamat sa mga konserbatibong rebolusyonaryong institusyon ng rebolusyon at ng Islamic Republic, na pinamumunuan ng Islamic Revolution Guards Corps , at ang "Mga Puwersang Quds" sa Islamic Revolution Guards Corps, na sumusuporta sa mga kilusang pagpapalaya at mga kilusang paglaban ng Palestinian at Lebanese. Iraqi, Yemeni at iba pang pwersa ng pagpapalaya na naghahangad ng kalayaan sa kanilang mga bansa.
Ang kapayapaan ay nasa yumaong Imam sa anibersaryo ng kanyang pagpanaw, at patuloy nating susundin ang kanyang linya, diskarte, at ang kanyang rebolusyonaryo, relihiyoso at banal na mensahe upang makamit ang hustisya ng tao at palayain ang ating mamamayang Bahrani at lahat ng iba pang mga tao mula sa pamatok ng pandaigdigang pagmamataas, mapagmataas na Amerika, ang mang-aagaw at sumasakop sa entidad ng Zionista, at paglaya mula sa pamatok ng mga papet na reaksyunaryong rehimen, na pangunahin sa mga ito ay ang entidad ng Saudi at ang Entidad. Mananakop at mananakop ang Khalifi.
Kaluwalhatian at kawalang-hanggan sa kaluluwa ng yumaong Imam Khomeini at ang mga martir ng Rebolusyong Islamiko
. sa minamahal na Qatif.


Movement of Supporters of the Youth of the February 14 Revolution
Manama - Sinakop ang Greater Bahrain
Hunyo 2, 2023
AD.


............................

328