Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Sabado

3 Hunyo 2023

3:37:17 PM
1370897

Imam Khomeini, ang sigaw ng tunay na Islam mula sa lupain ng Salman al-Farsi

Imam Khomeini, ang sigaw ng tunay na Islam mula sa lupain ng Salman al-Farsi

Si G. Taher al-Hashemi, isa sa mga nag-iisip ng Shiite ng Egypt, at miyembro ng General Assembly ng World Assembly of the Ahl al-Bayt (PBUH), ay tinukoy sa kanyang tala sa dakilang okasyong ito sa mga tampok ng rebolusyon ni Imam Khomeini , nawa'y mapabanal ang kanyang marangal na lihim, na aming inihaharap sa mga mahal na mambabasa.

Ayon-aa Ahensiya ng Balitang  AhlulBayt (AS) ABNA- ang epekto ng pag-iisip at pagkatao ni Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan) sa mga nakaraang taon at sa hinaharap ay hindi lihim sa sinuman, ngunit ang anibersaryo ng pagpanaw ng dakilang personalidad na ito ay, sa katunayan, isang dahilan upang mas makilala pa ang kanyang mga dakilang katangian.
Si G. Taher al-Hashemi, isa sa mga nag-iisip ng Shiite ng Egypt, at miyembro ng General Assembly ng World Assembly of the Ahl al-Bayt (PBUH), ay tinukoy sa kanyang tala sa dakilang okasyong ito sa mga tampok ng rebolusyon ni Imam Khomeini , nawa'y mapabanal ang kanyang marangal na lihim, na aming inihaharap sa mga mahal na mambabasa.Kapag ang usapan ay tungkol sa personalidad ni Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan), ang pinuno at bombero ng Rebolusyong Islam sa Iran, makikita natin ang ating sarili na nahaharap sa isang walang limitasyong banal, suportang Muhammadan mula sa lahat ng aspeto at pundasyon, na kung saan ay ang kalooban at tadhana ng Diyos na Makapangyarihan sa Kanyang dating kaalaman, ang Kanyang Sugo, at ang kagalang-galang na Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, at narito ang pinag-uusapan natin kung ano ang ating naabot mula sa kaalaman Sa pamamagitan ng pamana na kanyang iniwan, nakakuha tayo ng kaunti mula sa siya ng personalidad ni Imam Khomeini (R5), at sa paraang ito ay napag-usapan namin ang aming nalalaman.Ang hadith ay ang mga sumusunod; Ang rebolusyong ito ay ang rebolusyon ni Imam Al-Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) Sinabi nila na ito ay isang pagpapanibago o muling pagsilang nito, o ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan). Ito ang simula ng paghahanda para sa konkretong hukbo, ang mahalaga ay kung ano ang naaalala ko at kung sinoPagkatapos nito, sinundan ko, tulad ng ginawa ng maraming tao sa buong mundo, ang mga balita ng rebolusyon at ang mga pahayag na inilabas, at nalaman ko na ang papel ng rebolusyon sa ilalim ng pamumuno ni Ayatollah Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan) ay isang pandaigdigang papel sa muling pagbuhay sa isang malakas na Muslim na lumuluhod lamang sa Diyos na Makapangyarihan, at ito ay nagtanim ng isang bagong espiritu sa mga tao sa pangkalahatan at sa partikular. Ang kanilang pag-asa ay tumaas at ang kanilang mga kaluluwa at puso ay naging mas malakas, at sila ay nakadama ng malapit na kaginhawahan na muling bumuhay. ang bansang ito, na umabot sa isang estado ng kahinaan, kahihiyan, at pagtitiwala sa Amerika at Kanluran sa paraang nagbabanta ng kapahamakan. Kaya't ang liwanag ay nagmula sa Persia, kung saan si Salman al-Muhammadi al-Farisi (nawa'y kalugdan siya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. ) at kung saan sinabi ng Makapangyarihang Diyos (...at kung magtagumpay ka, papalitan niya ang isang tao maliban sa iyo, kung gayon hindi sila magiging katulad mo.) Si Allah, ang Kataas-taasan, ang Dakila, ay nagsabi ng katotohanan.
Pati na rin ang utos ng Marangal na Sugo at ng marangal na pamilya ng Kapulungan, nawa'y mapasa kanila ang pagpapala at kapayapaan.
Kaya't si Ayatollah Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan) ay hinimok ang mga tao na harapin ang Western at Eastern hegemony at nanawagan na wakasan ang pagtitiwala ng Ikatlong Daigdig sa pandaigdigang pagmamataas. , kung saan ang mga hanay ng Islam ay pinagsama sa lahat ng mga sekta nito.
Nababahala din ito sa mga pangunahing isyu ng bansa, dahil si Ayatollah Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan) na ang "Jerusalem" ay dapat na nangunguna sa mga isyu ng Islam at Arab, kung saan ang mga marangal na tao at Mujahideen mula sa buong mundo. nagtipon bilang tugon sa panawagan ng Imam bilang paghahanda sa kanyang mga utos, kaya't inilatag niya ang mga pundasyon at tuntuning ito, at dito nagmula ang praktikal at ehekutibong tungkulin ng pagtatakda. pagtatatag ng isang puwersang Islamiko sa lupa na magiging proteksiyon na kalasag para sa bansa ni Propeta Muhammad, sa kanya at sa kanyang pamilya, nawa'y sumakanya ang panalangin at kapayapaan, sa utos at pahintulot ng tagapag-alaga ng mga Muslim, si Imam Sayyid Khamenei (nawa'y tumagal ang kanyang marangal na anino) upang ang Republika ng Islam, sa ilalim ng patnubay ng Pinuno, ay sumakop sa isang hindi matitinag na posisyon Ang mga paninindigan at pamamaraan ng pamumuno nina Ayatollah Khamenei at Ayatollah Khomeini (nawa'y maawa ang Diyos sa kanya).
 Kaya, ang rebolusyong inilunsad ni Ayatollah Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan) ay nagawang makamit ang mga layunin at slogan nito sa lupa, dahil ito ay ipinagtanggol ng lahat ng marangal na mga tao sa mundo. Kaya, ang epekto nito ay hindi lamang sa ang rehiyon, ngunit sa antas ng daigdig, bilang mga tao sa lahat ng relihiyon, iba't ibang kultura, at sekta na naaayon dito.iyong komento
.....

328