Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Martes

7 Marso 2023

6:23:09 PM
1351085

Sheikh Fadhil Ahmed Rial: Ang kultura ng Mahdismo ay lumaganap sa rehiyon ng Hilagang Aprika

Sheikh Fadhil Ahmed Rial: Ang kultura ng Mahdismo ay lumaganap sa rehiyon ng Hilagang Aprika

Ang isang bansang may mga ideyang Ashura at Mahdawi ay hindi mabibigo. Sinabi ng isang Algerian Shiah scholar: Ang kultura ng Mahdawiya ay lumaganap sa Hilagang Aprikano at kapwa sa mga iskolar ay karaniwang mga tao naroroon, at ito ay hindi isang dayuhan na ideya sa rehiyon ng Arabong Maghrebi.

Ayon sa Ahensiyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) - Balitang ABNA - Sa bisperas ng kalahati ng Sha'ban, ang anibersaryo ngkung saan tumama dito ang araw ng  kapanganakan ni Imam Zaman (as), sa isang pakikinapanayam mula sa reporter ng ABNA ay naupo kasama ang ilang mga eksperto sa larangan ng Mahdismo.

Si Hojjat al-Islam wal-Muslimeen "Sheikh Fadhil Ahmed Rial", isa sa mga Shiah iskolar ng Algeria, sa isang pakikipanayam nito sa ABNA reporter, na tumutukoy sa isang maikling paglalarawan ng kanyang buhay, ay nagsabi: Ako ay mula sa Algeria at ako ay ipinanganak malapit sa kabisera ng bansang ito, nagsimula akong nag-aral ng physics sa unibersidad ng nabanggit na bansa. Ginawa ko ang pag-aaral upang makapag-tapos, ngunit iniwan ko ito at noong 1992 ay pumunta ako sa banal na syudad ng Qom upang mag-aral ng mga agham sa relihiyon at nag-aral ako sa seminaryo ng lungsod na ito at ngayon ay isa akong propesor sa Jamiat al- Mustafa, ako ay may akda ng ilang mga aklat, nagsalin ng mga aklat at sumusulat ng mga artikulo at ako din ay nagtuturo sa seminaryo ng Qom at Jamiat Al-Mustafa.

Nagpatuloy siya: Tungkol naman sa mga bansa sa rehiyon ng Arabong Maghrebi at Hilagang Aprika, kaya dapat ko ding sabihin, na sa relihiyosong kapaligiran ako at ng aking mga pamilya sa bansang ito, bago ang pa

dumating at lumaganap ang katuruan ng Wahhabismo, ang Sufismo ay nangingibabaw, ito ay naroroon, ang pinakamahusay na dahilan upang patunayan ang pagkakaroon ng kultura ng Mahdismo sa rehiyon ng Hilagang Aprika kabilang na dito ang Algeria ay ang mga aklat tungkol sa Mahdismo ay isinulat kasama ng mga dayuhang agham sa rehiyong ito, ang dahilan ng pagsulat ng mga aklat na ito sa mga dayuhang agham ay ang pagtalakay sa taqiyyah.

Idinagdag din ng iskolar ng Algerianong Shiah: Ang pinangalang Mahdi ay karaniwang pangalan sa mga bansang Arabo sa Maghreb, ang nagtatag ng pamahalaang Muhadeen sa HilagangAfpicka ay isang taong nagngangalang Mahdi Ibn Tumart, na nag-aangkin mula sa mga ninuno ng mga Alewi, at marahil ang pag-aangkin ito ay totoo, kung saan ay itinatag niya ang pamahalaang Muhadeen, na sa pamahalaang ito, naganap ang pag-unlad at maraming iskolar ang lumitaw sa ilalim ng anino ng pamahalaang Muhadeen. Sinabi nga ni Ibn Khaldun, na ang pagtatatag ng pamahalaang ito ni Mahdi Ibn Tumart ay may pananaw sa mga pananaw ng ga Shiite atMahdawi, ekonomiya at agrikultura. Naganap ang paglago sa pamahalaang ito sa paraang kung ang isang tao mula sa Andalusia ay pumunta sa Egypt, hindi tatamaan ng araw ang kanyang ulo, dahil sa tindi ng agrikultura at gawaing puno na umiiral sa panahong iyon.

Isinaalang-alang ni Hojjat al-Islam wal-Muslimin "Fadhil Ahmed Rial" ang pagtatatag ng pamahalaang Mohadi sa Hilagang Aprika ay batay sa pananaw ng Mahdawi at sinabi niya: Ang pangalang Mahdi ay karaniwan sa lahat ng mga pamilya sa Hilagang Aprika at walang pamilya na malaya ang pangalang ito, dahil ang kultura ngMahdavi kundi ito ay nailathala sa rehiyong ito na may paniniwala sa pagkakaroon ng isang santo na nagngangalang Mahdi, at ang kanyang angkan ay bumalik kay Imam Hussein (as) at siya ay mula sa Ahl al-Bayt (AS), mahal din ng mga Sufi ang Ahl al-Bayt ng Propeta (saww) at ito ay naging sanhi ang kultura ng Mahdawi ay kumalat sa Hilagang Aprika hanggang sa ang kalakaran na ito ay nahahati sa dalawang bahagi na sinasabi ng ilan ng Imam Mahdi (as) ay ipanganganak, ngunit ang mga Arabong Maghribi, tulad ng mga Shiah ay nagsasabi, na si Imam Mahdi (as) ay isinilang na sa mundong ito, ang pinakamahusay na saksi. Para sa isyung ito, si Muhyiddin Ibn Arabi naman ay mula sa Islamikong Maghrebi, na naniniwala kay Hazrat Mahdi (as) bilang isang buhay na personalidad at inangkin sa kanyang mga pananakop na nakilala niya si Hazrat Mahdi (as).

Aniya: Ang kultura ng Mahdawi sa Hilagang Aprika ay lumaganap mula sa kapwa ng mga iskolar at karaniwang mga tao, at ito ay hindi isang dayuhan na kaisipan sa rehiyon ng Arabong Maghrebi, ngunit sa halip ay isang malalim at kasalukuyang kaisipan sa rehiyong iyon, dahil sa Arabong Maghreb ito ay sa anyo ng sa pangkalahatan, mula sa Ehipto hanggang dumating sa Andalusia, ang mga Shiah na pag-uugali ay naroroon sa pag-uugali ng mga tao di doon nakakatira, ang isyung ito ay nagbibigay ng katwiran sa malalim na pananampalataya sa mga puso ng mga tao sa rehiyong iyon sa Mahdismo.

Idinagdag pa ng iskolar ng Algerianong Shiah: Sinabi ng mga nag-iisip,  na ang Imami Shiah ay Islam, na may dalawang pakpak, iyon ay Ashura at Mahdawiya, isa ding bansang may Ashura at Mahdawiya na pag-iisip ay hindi mabibigo, kung ang tunay na kultura ng Mahdawi ay lumaganap sa isang bansa, ang bansang iyon ay hindi mabibigo tulad ng nakikita natin sa Iran at Iraq, na ang kultura ng Mahdismo ay nag-ugat sa mga bansang ito, ang isang bansang naniniwala sa Mahdismo ay may layunin at layunin na sinisikap at may planong sibilisasyon na maaabot nito balang araw. Ang bansang Crimea naman ay isang bansa nabuo sa ilalim ng pamumuno ni Imam Zaman (as), at nahanap ng sangkatauhan ang kapasidad para sa pagkakaroon ng hindi nagkakamali na Imam na ito.

Ipinunto niya: Ang Mahdismo ay hindi lamang isang teoretikal na kaisipan, ngunit ito ay isang sibilisasyong diskarte, na gumagabay sa sangkatauhan at bansa na yan tungo sa isang marangal at layunin ng mga mamamayan dyan sa bansa na yan.

.......................

328