Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Huwebes

25 Mayo 2023

5:51:09 AM
1368545

Symposium sa Scotland na pinamagatang "Ako ay isang Kristiyano, paano ako matututo mula kay Imam Sadiq (pbuh)".

Symposium sa Scotland na pinamagatang "Ako ay isang Kristiyano, paano ako matututo mula kay Imam Sadiq (pbuh)".

Si Dr. "Tim Orr" ay lumahok sa isang intelektwal na simposyum na pinamagatang "Ako ay isang Kristiyano, Paano ako matututo mula kay Imam Sadiq (pbuh)" sa Ahl al-Bayt University (pbuh) sa Scotland.

Ayon sa Ahensya ng Balitang AhlulBayt (AS) ABNA- isang symposium ng interfaith meeting ang ginanap sa loob ng tatlong araw sa Ahl al-Bayt University (PBUH) sa lungsod ng "Indiana" sa Scotland.
Sa intelektwal na symposium na ito, ang manunulat at miyembro ng siyentipikong kawani sa Purdue University sa Scottish na lungsod ng Indiana, si Dr. Tim Orr, ay lumahok.
Sa tatlong araw na ginugol ni Dr. "Tim Orr" sa Ahl al-Bayt University (PBUH) kasama ang mga kilalang intelektuwal na pigura ng Shiite, nagbigay siya ng talumpati tungkol sa personalidad ni "Imam Jaafar al-Sadiq," sumakanya nawa ang kapayapaan.
Ang talumpati ay pinamagatang "Ako ay isang Kristiyano, paano ako matututo mula kay Imam al-Sadiq (pbuh)", at ang doktor ay nagpahayag ng kanyang mga ideya na kanyang nakalap mula sa mga pag-aaral sa intelektwal, relihiyon at kultural na talambuhay ni Imam al-Sadiq (pbuh). ). Kasama sa imbitasyon ang mga espesyal na seremonya para sa pagkain ng ilang matamis at prutas.
Ang intelektuwal na hakbang na ito ay patungo sa pagpapakilala sa mga imam, sumakanila nawa ang kapayapaan, sa lahat, malayo sa sektarianismo, nasyonalismo, etnisidad, at relihiyon, dahil sila (pbuh) ang mga pinuno ng mundo, at lahat ay kumukuha ng inspirasyon mula sa mga bukal. ng kanilang moral, kanilang mga agham, at kanilang dakilang marangal na buhay.

..................

328