Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Biyernes

2 Hunyo 2023

2:39:06 PM
1370573

Ang katayuan ng kabataan ayon kay Imam Khomeini (nawa'y maawa ang Diyos sa kanya)

Ang katayuan ng kabataan ayon kay Imam Khomeini (nawa'y maawa ang Diyos sa kanya)

Sa mga araw na ito, ipinapasa natin ang anibersaryo ng pagkamatay ng bombero ng Rebolusyong Islam, si Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan). , tungkol sa mga kabataan at sa katayuang tinatamasa nila kasama siya.

Ayon sa Ahensya ng Balitang AhlulBayt (AS) ABNA – na ang kabataan ang pag-asa ng bansang ito, at ang lahat ng mga pakana ng mga palalo ay masisira sa kanilang mga balikat, sa kalooban ng Diyos, at ang mga interes ng ang bansang ito at ang kasiyahan ng Diyos, pinagpala at dinadakila, ay makakamit sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap at jihad, kaya dapat silang bigyan ng kinakailangang pansin.
 
“Inirerekumenda ko sa lahat ng mga iskolar ng bansa, sa nayon man o sa mga lungsod o saanman sila naroroon, na hikayatin ang mga kabataang ito, na puntahan ang mga kabataang ito, makipag-usap sa kanila, maging magalang sa kanila… na ginugol ang lahat ng kanilang pwersa para sa paglilingkod sa Islam na ito at sa paglilingkod sa bansang ito.” 1.
 
“Dapat pasalamatan ng bansa ang mga kabataan sa buong bansa na mga tagapag-alaga ng panloob na seguridad, at kabilang sa mga kabataang tagapag-alaga ng bansa sa harapan... Ang mahalaga ay ang gawain ng tao ay pinahahalagahan ng Diyos, at nakikita natin na marami nitong mga mahal na kabataan Wala silang takot sa pagkamartir, ngunit maaaring lahat ay ganoon. Nagpapasalamat ako sa iyo, mahal na kabataan, dahil ang relasyon ko sa iyo ay parang relasyon ng isang ama sa kanyang anak, at kapatid sa kapatid. Nagpapasalamat ako pinarangalan mo ako sa iyong pagbisita upang makita ko ng malapitan ang iyong kagandahan.”2

 "Pinapayuhan ko ang lahat ng mga opisyal at pinuno ng negosyo na magbigay, sa anumang posibleng paraan, ng paraan para sa moral, paniniwala, siyentipiko at artistikong pagsulong ng mga kabataan, at samahan sila hanggang sa maabot ang pinakamahusay na mga halaga at pagbabago, at upang mapanatili sa kanila ang diwa ng pagsasarili at pagsasarili”3.
1-
Soroush na pahayagan noong 9/7/1362 AH. u.
2- Etisalat Newspaper, na may petsang 9/29/1361 AH. u.


Isang espesyal na anak na sinipi mula sa aklat na Youth in the Thought of Imam Khomeini, nawa'y mapabanal ang kanyang lihim
......

328