Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABAN24.com
Sabado

11 Mayo 2024

12:09:03 PM
1457720

Sinabi ni Pinunong Ayatollah Javadi Amoli: Ipinagmalaki niya "Ang Operasyon ng Tunay na Pangako"

Sa pakikipagpulong kay Ayatollah Javadi Amoli, iniharap ng Pangulo ang isang ulat sa mga hakbang ng pamahalaan upang bigyang kapangyarihan ang mga bagay na hindi pa gaanong pribilehiyo at alisin ang kahirapan habang pinapanatili ang dignidad ng mga tao, binabawasan ang antas ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng produksyon at pagbabawas ng kahirapan.

Ayon sa ulat, iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pakikipagpulong kay Ayatollah Javadi Amoli, ipinakita ng Pangulo ang isang ulat tungkol sa mga hakbang ng pamahalaan upang bigyang kapangyarihan ang mga hindi gaanong pribilehiyo at alisin unti-unti ang kahirapan habang pinapanatili ang dignidad ng mga mamamayan Iranian, binabawasan dinang antas ng mga kawalan ng trabaho, pagtaas ng mga produksyon at pagbabawas ng mga kahirapan .

Nakipagpulong si Pangulong Dr. Seyyed Ebrahim Raisi kay Ayatollah Javadi Amoli noong Biyernes ng umaga sa mga plano ng ikalawang pagbisita ng Popular Administration sa banal na lalawigan ng Qom.

Sa pagpupulong na ito, si Ayatollah Javadi Amoli, habang pinahahalagahan niya ang mga pagsisikap ng gobyerno sa iba't ibang sektor, ay binigyang-diin pa niya ang pangangailangan na para pataasin ang mga produksyon at pinakamainam na paggamit ng mga reserba at mapagkukunan ng mga yaman ng bansa sa pangangasiwa ng mga gawain ng lipunan at upang bigyang-pansin ang dignidad ng mga bawat mammammayang Iranian habang tinutugunan pa ang kanilang mga alalahanin sa kabuhayan sa bansa.

Gayundin, sa isa pang bahagi ng kanyang mga pahayag, inilarawan niya at ipinagmamalaki niya ang "Operasyon ng Tunay na Pangako", na pinagmumulan ng pagmamalaki at nilinaw niya, "Ang aksyon na ito ay ginawa nang isang matalino".

Sa pagpupulong na ito, iniharap din ni Dr Raisi ang isang ulat sa mga hakbang ng pamahalaan upang bigyang kapangyarihan ang mga hindi gaanong may pribilehiyo at alisin ang kahirapan habang pinapanatili ang dignidad ng mga mamamamyang Iranian, binabawasan ang antas ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng mga produksyon at pagbabawas ng kahirapan.

Sinabi ng Pangulo tungkol sa pagganap ng pamahalaan sa larangan ng hustisya, “Ginawa ng gobyerno ang lahat ng pagsisikap para labanan ang katiwalian sa lahat ng antas at gumawa ng mag mabisang hakbang ukol dito”.

Ipinaliwanag din ni Dr Raisi, ang mga aksyon ng gobyerno sa larangan ng pagtaas ng produksyon sa larangan ng langis at gas at binanggit niya, "Ang mga hakbang na pinagtibay sa pagsasagawa ng "Operasyon ng Tunay na Pangako" ay nagresulta sa pinakamataas na koordinasyon sa pagitan ng larangan, diplomasya at media at ang buong pagsasakatuparan sa mga layunin ng operasyong ito, at bilang resulta, pinuri ng mga taong may lahat ng panlasa ang mapagmataas na hakbang para dito”.

.................................

328