Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Linggo

31 Oktubre 2021

9:17:55 PM
1194169

Nakilala ni Ayatollah Ramadani si Sayyed Ali Fadlallah. Sa kanyang paglalakbay sa Lebanon, nakilala ni Ayatollah Ramadani si Sayyed Ali Fadlallah, anak ni yumaog Sayyed Muhammad Hussein Fadlallah.


Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) Ang naak na lalaki ni Sayyed Ali Fadlallah natanggap ng World Synod ng mga tao ng bahay ni Ayatollah Reza Ramazani ang pandaigdigang pinuno ng isang delegasyon mula sa Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt ( AS), at ang pagtatanghal ng mga kondisyon ng publikong Islam at ang mga gawaing ipinagkatiwala sa mga Muslim Sa pangkalahatan, at ang mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS) sa partikular, sa maselan at mahirap na yugtong ito na pinagdadaanan ng rehiyon at ng mundo ng Islam..

Inilagay ni Ayatollah Ramadani na si Sayyed Fadlallah sa kapaligiran ng mga paghahanda para sa aktibidad ng kapulungan sa panahon ng post-Corona, mga mungkahi tungkol sa pangkalahatang kumperensya ng kapulungan, at ang pangangailangang makinig sa iba't ibang payo at opinyon sa paggawa ng mga pamamaraan at paraan upang ipakita ang Islam sa isang makatao at moral na paraan na bukas sa lahat.

Kaugnay nito, binigyang-diin ni Fadlallah na "Ang Islam ay ipinakita sa linya ng Ahlul-Bayt (AS) sa mga tao sa pamamagitan ng moral at makataong mga tuntunin, malayo sa ilang mga baluktot na pagtatanghal na nilalakad ng ilang taongbayan, na binibigyang-diin ang kultura ng awa at pagiging bukas sa lahat ng tao, at ang mayamang pamana ng mga Muslim at mga imam ng Ahlul-Bayt (AS) sa larangan ng pagsusumamo." At ang etika ng awa at pagmamahal ay binigyang-diin sa Banal na Qur’an.

.......................................
328