Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24
Martes

9 Marso 2021

12:37:42 PM
1121983

Malungkot na Kwento ng pagkamartir sa ika-7 Shiah na si Imam "Musa al-Kazim (as)"

Ang malungkot na Kwento ng pagkamartir sa ika-7 Shia Imam na si Imam Musa al-Kazim (as). Ang napaka-lungkot na Kwento ng pagkamartir sa ika-7 Shiah Imam na si Imam Musa al-Kazim (as).Ang Pagganyak na pag-aresto kay Imam Kazim (as)

Ang mga taong may pagkakaiba sa mga kasama ni Imam Kazim (as) ay nagsasaad ng mga dahilan ng pag-aresto sa kanya (na isang utos mula kay Haroon Al-Rashid, ang ikalimang Abasid Caliph) na sumusunod:

"Hinayaan ni Haroon al-Rashid ang kanyang anak na lalaki si (Mohammad Amin) na makasama si Ja'far Ibn Mohammad Ibn- Ash'ath (isa sa mga Shiah at mga naniniwala sa Imamate ni Imam Kazim (as) na maging kanyang mag-aaral at sanayin siya ni Imam Ja'far upang turuan siya."

Si Yahy Ibn Hindi mapigilan ni Khalid Barmaky bilang ng kanyang panibugho kay Ja'far at sinabi niya sa kanyang sarili na "kung ang anak ni Haroon ay magmamana sa pag-khalifah, ang pangangasiwa ng aking mga anak at minahan (sa madaling salita ang pangangasiwa ni Barmakids sa korte ni Haroon) ay mapupuksa.

Nagplano si Yahya ng isang plano laban kay Imam Ja'far (as) sa pamamagitan ng tinawag na pagkakaibigan upang siya ay makulong sa bitag ni Haroon). Nagtatag siya ng isang pagkakaibigan kay Ja'far (as) at bilang naging malapit sa kanya. Madalas siyang pumunta sa bahay ni Imam Ja'far (as), maingat na pinapanood niya ang kanyang mga gawaing araw-araw at lihim na iniuulat ito kay Haroon, idinagdag pa niya ang maraming bagay dito upang mapukaw si Haroon laban kay Imam Ja'far (as).

Ito ang kaso hanggang sa isang araw ay tinanong siya ni Yahya, ang ilan sa kanyang maaasahang mga kasama kung may kilala sila mula sa lahi ni Abutalib (as) na mahirap upang tulungan siya sa paggawa ng mga pagsasaliksik at paghahanap na ipinakilala nila si Ali Ibn Ismael Ibn Ja'far Sadiq (as) (Ang apo ni Imam Sadiq at pamangkin ni Imam Kazim (as) sa kanya. Si Ali Ibn-e Isamail naman ay nasa Medina sa panahong iyon. Nagpadala din siya sa kanya na si Yahya ay isang malaking halaga ng pera at hinimok siyang pumunta kay Haroon al-Rashid.

Bukod dito nangako din siya sa kanya ng isa pang pribilehiyo at sa ganitong paraan handa siyang umalis patungong Baqdad. Si Imam Kazim (as) ay napag-alaman niya tungkol dito, at tinawag niya si Ali."

Saan ka pupunta, o' aking pamangkin? Tinanong siya." Pupunta ako sa Baqdad", sinagot sa kaniya." Bakit mo ginagawa ito? "Tinanong ni Imam." utang sa napakaraming tao at ako ay mahirap. Pupunta ako sa Baghdad upang kumita ng pera", sinabi niya.

Sinabi ng Imam sa kaniya. "Babayaran ko ang lahat ng iyong mga utang at ako ay magiging mabuti sa iyo. Bagamat, "Hindi ito binigyang pansin ni Ali ang mga salita ng kanyang tiyuhin na si Imam Kazim (as) at nagpasya rin siyang pumunta sa Baqdad. Si Imam Kazim (as) naman ay tinawag siya Imam (as) sa pangalawang pagkakataon at tinanong niya kung nais niyang pumunta noon. "Oo" sumagot siya.

Sinabi ni Imam Kazim (as) "Mahal kong pamangkin! Mangyaring bigyan mo ng pansin ang sinasabi ko sa iyo, matakot ka sa Diyos at huwag mong ulilain ang aking mga anak", sabi ni Imam Kazim (as). Pagkatapos ay nag-utos din ang Imam na bigyan siya ng tatlong daang Dinar at apat na libong Drachmas. Pero, iniwan din ito ni Ali ang Imam (as).

"Dinadala ko ang Diyos bilang aking saksi na ang kanyang pagsisikap ay humahantong sa aking pagdanak ng dugo at pagkaulila ng aking mga anak." Hinarap si Imam sa kanyang mga kasama.

"Ang buhay namin ay isakripisyo namin para sa iyo! Alam mo ito subalit tutulungan mo pa rin siya at nag-mamabuti ka sa kanya?" tanong ng mga kasama ni Imam (as).

Si Imam Kazim (as) ay sumagot: "Oo. Ayon sa mga salita ng aking mga mahal na ama, sinabi ng banal na propeta (sawa): kapag ang mga hangganan ng pagiging relatibo ay napunit at pagkatapos nito ay maayos at sa pangalawang pagkakataon ay napunit, pupatulin ito ng Diyos."

Mga salita na sinasabi ni Ali Ibn-e Ismail bago siya siya naglakbay sa Baqdad at nakilala na niya si Yahya Barmaky sa pamamagitan ng pagpupulong ay tinanong din ni Yahya ang bawat aspeto tungkol sa Imam (as) na higit niyang nagustuhan. Idinagdag pa niya, na ang narinig at inabisuhan niya kay Haroon ay ang mga ito pagkatapos nito ay dinala niya si Ali kay Haroon. Tinanong din siya ni Haroon, si Ali tungkol sa kanyang Tiyuhin na si Musa Ibn-e Ja'far (as).

Siya ay naninirang-puri at nagbabaliktad tungkol kay Imam (as) at nagsinungaling siya: "Ang pera at ang mga pag-aari ay dinala ni Musa Ibn-e Ja'far (as) mula sa silangan at kanluran ng mundo. Bumili siya ng isang sakahan na nagkakahalaga ng tatlumpung libong mga Dinar. ipinatawag niya si "Yasir". Nang maihatid niya na ang pera sa may-ari ng sakahan sinabi niya na hindi niya gusto ang ganitong uri ng pera, ginugusto niya ang isa pa. Ayon sa utos ng Imam (as), binigyan siya ng isa pang uring dagdag ng pera higit-kumulang tatlumpung libong Dinar. noong narinig ni Haroon ang mga kasinungalingan niya, iniutos niya tauhan niya bilang award sa kanya pera na dalawang daang libo drachma, kaya siya ay maaaring manirahan na sa ibang lugar at mabuhay nang kumportable.

Ipina-aresto ni Haroon al-Rashid, si Imam Kazim (as)

Sa parehong taon na iyon ay umalis si Haroon al-Rashid patungong Mecca upang gampanan ang kaniyang seremonya ng Hajj, una sa lahat ay nagtungo siya sa Medina at kasabay nito ay inutusan niya na arestuhin si Imam Kazim (as). Isinalaysay niya na nang pumasok si Haroon sa Medina, si Imam (as) kasama ang pagsama ng ilan sa mga katangiang taga Madina ay nagpunta rin upang salubungin siya.

Pagkatapos si Imam Kazim (as) ay nagtungo sa mosque tulad ng dati. Sa gabi na iyon ay dumating si Haroon sa tabi ng libingan ng banal na propeta (sawa) at sinabi niya "Oh, Mensahero ng Diyos! Humihingi po ako ng paumanhin, napagpasyahan kong ilagay si Musa Ibn-e Ja'far sa bilangguan. Dahil nais niyang ihiwalayin ang iyong mga tao at gawin silang nagkawatak-watak at nagbuhos ng kani-kanilang dugo.", ipokritiko niyang sinabi.

Pagkatapos, nag-utos na siya na upang arestuhin si Imam (as) at dalhin siya sa kanyang lugar ng pag-areglo. Inilagyan nila ang Imam (as) ng kadena.

Nag-ayos sila ng dalawang mga maliliit na kamelyo, pinaupo siya sa isa sa dalawang mga kamelyo na iyon, na kung saan nakalagay sa kamelyo, inilalagay ang isa pa sa isa pang kamelyo. Sa mga sandaling iyon, ay nagpadala din si Haroon al-Rashid ng ilan pang mga mangangabayo na upang hahatiin sa dalawang grupo sa labas ng Medina. Isang pangkat ang umalis patungo sa Baqdad at ang isa naman ay umalis papunta sa Basra. Si Imam (as) ay nasa pangalawang pangkat at ito ang hangarin ni Haroon, na hindi niya nais na malaman ng mga tao ang tungkol sa patutunguhan ng Imam (as) Kung pupunta siya sa Baqdad o Basra at kinakailangan ng Haroon ay walang sinuman ang maaaring mapagtanto ang kanyang kasamang mga mangangabayo. Inutusan din niya ang mga mangangabayo na ihatid ang Imam (as) kay Isa Ibn-e Ja'far Ibn-e Mansoor sa oras ng kanilang pagdating sa Medina.

Si Issa ibn-e Ja'far, ang pinuno ng mga kulungan na kung saan nakatira sa Basra ang Imam (as).

Ang Pagkamartir ni Imam Kazim (as)

Sa oras na ito, si Haroon al-Rashid ay nagsagawa ng isang seremonya sa kanyang palasyo kung saan maraming mga kalalakihan na may hawak ng mga sibil at militar na mga bahagi ang lumahok sa nasabing seremonya. Narito na rin ang kanyang mga salita sa oras ng pagsasalita sa kanyang mga panauhin:

"Oh! Ang mga tao ni Fazl Ibn-e Yahya na kung saan ay sumuway sa akin at nais kong sumpain siya, ginagawa mo ang parehong bagay." "Sumpain mo rin si Fazle Ibn-e Yahya"; Ang sigaw ng madla. Ang kanilang pag-iyak ay naging sanhi upang manginig ang mga pintuan at dingding ng palasyo ni Haroon. Ang tatay ni Fazl (Yahya) ay nakatanggap ng balita. Nagmamadali siyang nagpunta sa palasyo ni Haroon at pumasok siya sa pamamagitan ng espesyal na pintuan pa lamang (para sa mga espesyal na tao) upang hindi mapansin ni Haroon ang kanyang pagkakaroon doon. At pagkatapos ay sinabi niya kay Haroon "Posible bang bigyang pansin ng kamahalan ang aking mga salita?"
Galit na pinakinggan siya ni Haroon. "Si Fazl ay isang walang karanasan na binata. Ginagawa ko ito at ginagawa ang hindi natapos na trabaho," patuloy niya sinabi.

Tuwang-tuwa si Haroon habang hinarap niya ang mga tao "Sinuway ako ni Fazl sa isang kaso at sinumpa ko siya ngayon, siya ay nagsisi at bumalik sa akin kaya mahalin mo siya!", "Inaalagaan namin ang lahat ng nagmamahal sa iyo at kinamumuhian namin ang lahat na kinamumuhian ka. Kaya't tama na ngayon pinahahalagahan namin si Fazl", reaksyon ng mga madla. Pagkatapos nito, si Yahya Ibn-e Khalid ay mabilis nagtungo sa Baqdad. Nagulat ang mga tao dahil sa kanyang hindi inaasahang pagdating at ito ang nangungunang kuwento ng araw. Gayunpaman, nagkunwari din si Yahya sa paraang naroroon siya upang makontrol ang mga gawain ng lungsod at mga gawain ng mga ahente at gobernador. Sa paggawa nito at pagsisikap na maging totoo, nakikipag-usap siya sa mga nauugnay na usapin.

Pagkatapos, ipinatawag niya si Shahak (ang malupit na berdugo) at inutusan siya para patayin si Imam Kazem (as). Sinunod niya ang utos ni Yahya na determinadong patayin ang Imam (as). Ang balangkas ay ang mga sumusunod: Pag-lagay ng mga lason sa pagkain ni Imam (as) at hinahayaan itong nasa tabi niya. Ilan ang nagsabi na ipinasok niya ang lason sa ilang mga petsa. Ilang sandali lamang matapos kumain ng pagkain ang Imam (as), naramdaman na ng Imam ang mga sintomas dahil sa pag-ubos ng lason sa kanya. Nahihirapan siya ng tatlong araw at sa pangatlong araw na iyon ay bumalik siya sa kaniyang Diyos at napatay siya ng martir.

Ang kwento ng paglibing sa bangkay ni Imam Kazim (as)

Ang bangkay ng Imam (as) ay inilibing sa sementeryo ng mga Qureish sa seksyong "Babbottin". Ang sementeryo na ito ay eksklusibo lamang pag-aari ng mga tribo ng Bani Hashem at ang mga taong may pagkakaiba dignidad.

Sinasabi si Imam (as) sa oras ng kanyang pagkamartir, sinabi niya kay Shahak, na mayroon siyang kaibigan na nakatira sa Baqdad malapit sa bahay ni Abbas Ibn-e Mohammad na nagmula sa Medina at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya na dumating at maging responsable para sa aking seremonya. paligo at saplot ng kaniyang katawan. "Tinanong ko si Imam (as) na payagan akong takpan siya ng saplot," sabi ni Shahak.

Hindi siya pinayagan ni Imam (as) na gawin ito: "Kami ay isang pamilya na ang bahagi ng kasal ng mga asawa ko, ang gastos sa unang seremonya ng Hajj at mga saplot ng aming mga namatay ay binibigyan ng aming mga malilinis na pag-aari". Sinabi ni Imam (as) sa kaniya. "Nag-saplot ako ng sarili ko, nais ko lang na alagaan ang aking kaibigan, ang aking seremonyal na paliligo at paglilibing", sa kaniyang pagpapatuloy.

Pinatawag niya ang kaniyang kaibigan at ginawa rin niya ito para sa kaniya.

....................................
328