Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Lunes

21 Marso 2022

8:22:47 AM
1241175

Umapela si Ayatollah Khamenei sa telebisyon sa okasyon ng Bagong Taong 1401 AH

Umapela si Ayatollah Khamenei sa telebisyon sa okasyon ng Bagong Taong 1401 AH. Nagsalita si Ayatollah Khamenei sa isang talumpati sa telebisyon kung saan kinausap niya ang mga mamamayang Iranian at lahat ng iba pang mga tao na nagdiriwang ng Nowrooz, na kasama ng pagdating ng bagong solar na taon ng Hijri.


Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (Sumakanila nawa ang kapayapaan) ABNA News Agency: Sa pagdating ng solar year 1401 AH at Nowrooz festival, naki-usap si Imam Khamenei ngayon, Linggo 20/3/2022, isang talumpati sa telebisyon kausapin niya ang mga taong Iranian at lahat ng iba pang mga tao na nagdiriwang ng Nowrooz, na kasama ng pagdating ng bagong taon ng solar Hijri. Sa simula ng kanyang talumpati, sinabi niya:

Sa Ngalan ng Diyos, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin

Ang lahat ng papuri ay sa Diyos, Panginoon ng lahat ng mga daigdig, at ang mga panalangin ng Diyos ay mapasa kay Muhammad at sa kanyang mga dalisay na mga pamilya...

O Tagapag-palit ng mga puso at mata, O Tagapag-palit ng gabi at araw, O Tagapag-palit ng mga taon at kondisyon, Ibahin mo ang aming mga kalagayan sa pinakamahusay na estadong kalagayan.Pinagpapala ko ang Nowruz, ang simula ng bagong taon, ang bagong kalikasan, ang bagong araw at ang bagong panahon, na ang taong ito ay inihambing sa mga araw ng kalagitnaan sa buwan ng Sha'ban, na nauugnay sa maliwanag na araw ng mundo ng pag-iral, ang natitira sa Diyos, ang ating mga kaluluwa ay inialay ng mga naiiwang buhay dito sa mundo.

Binabati ko rin ang dakilang mamamayang Iranian at lahat ng mga mamamayan na nagkakaisa at may parehong pagkakatulad sa okasyong ito. Ipinaaabot ko rin ang aking pagpapala sa mga pamilya ng mga kagalang-galang na martir at sa kanilang mga matiyaga at marangal na pamilya, na humihiling sa Diyos na ipagpatuloy ang anino ng mga marangal na pamilyang ito sa ating mga ulo at mga pinuno ng mga mamamayang Iranian. Ipinaaabot ko rin ang aking pagpapala sa mga mahal na nasugatan at sa kanilang mga sakripisyo at matiyagang pamilya, at sa lahat ng isinakripisyo, at sa lahat ng taos-pusong nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayang Iranian sa iba't ibang larangan, maging sa larangan ng kalusugan, seguridad, paglaban, o agham. Binabati ko na rin ang lahat ng mahal na taong ito sa matamis at pinagpalang araw na ito.

Lumipas ang isa pang taon, at lumipas ang taong 1400 kasama ang lahat ng tamis, pait at liku-likong nito, at ito ay isang normal na bagay sa buhay. Ang buhay ng tao ay isang set ng ups and downs, at ang mga kulay ng tamis at pait.

Dito, tinutukoy ko ang ilan sa mga taluktok, istasyon, at matatamis na tagumpay sa mga kaganapang nasaksihan ng mamamayang Iranian, kabilang na dito ang isyu ng halalan. Ang halalan ay talagang mahalaga at mahusay na hakbang sa kabila ng matinding kondisyon ng pagsiklab, ang pandemya ng Corona sa simula ng nakaraang taon, ang mga tao ay nagpunta sa botohan at bumoto ang mga mamamayan. Ito ay mahalaga, dahil ang mga halalan ay ginanap sa mga pagkakataon kung saan ang pagpupulong ng dalawang tao ay itinuturing na mapanganib, at sa mga araw na nasasaksihan natin ang pagkamatay ng daan-daan, marahil limang daan, anim na raan, o marahil higit pa araw-araw. Sa ganitong mga kalagayan, ginanap ang mga halalan at ang mga tao ay dumalo at lumahok sa mga ito, at isang bagong pamahalaan ang lumitaw mula dito. Lumilitaw sa ilang ebidensya na ito ay isang popular na pamahalaan na nagnanais na gumawa ng mga popular na hakbang at makamit ang mga popular na layunin upang makamit ang kanikanilang mga layunin. Sa puso ng mga tao, salamat sa Diyos. Ito ay isa sa mga tumataas na punto at ang taas ng mga kaganapan na nasaksihan ng mga Iranian.

Ang isa pang modelo ay nasa seryosong paglaban sa kumakalat na pandemya ng Corona, at ito ay labanan at paggamot sa totoong kahulugan ng salita. Ang bilang ng mga biktima ay bumaba mula sa daan-daan sa isang araw hanggang dalawampu't o labingwalo sa isang tiyak na panahon, at umabot sa puntong ito, bagama't ito ay tumaas muli ng kaunti, ngunit ang pagkakaiba ay malaki na sa pagitan ng bagong sitwasyon noong ang bakuna ay ibinigay sa lahat, at ang kundisyon na nasaksihan natin dati ay mas malayo na.

Ang iba pang punto ay nakamit sa larangan ng siyentipiko at teknikal na pag-unlad, lalo na sa paggawa ng ilang uri ng mga bakuna sa mga bansa, na ang ilan ay nakatanggap na rin ng mga internasyonal na sertipiko, at ang iba't ibang siyentipiko at teknikal na paglipat mula sa paggawa ng bakuna patungo sa mga satellite, at ang mahahalagang gawain ay naisakatuparan sa lahat ng aspeto – papuri sa Diyos.antas ng bansa. Ito ang ilan sa mga kasukdulan noong 1400, at mayroon ding iba't ibang mga pangyayari sa loob, at may iba pang masasayang bagay.

Sa buong mundo, ito ay gayon. Ang isa sa pinakamahalagang masasayang kaganapan sa taong 1400 ay ang pagkilala ng mga Amerikano - sa huling panahon, siyempre - nang sabihin nila sa kanilang sariling wika na kami ay dumanas ng isang kahiya-hiyang pagkatalo sa pamamagitan ng pagpapataw ng pinakamataas na presyon sa Iran, at ang termino "nakakahiya na pagkatalo" ang ekspresyon ng mga Amerikano mismo. Ito ay isang mahalagang kaganapan. Ang mga Iranian ay nanalo at nakamit nila ang tunay na tagumpay. Walang sinuman ang maaaring maiugnay ito sa kanyang sarili sa bagay na iyon, dahil ito ay ang katatagan ng mga Iranian na tao na humantong sa isang mahusay na tagumpay. Maraming iba pang mga kaganapan ang naganap, malapit man sa amin o sa malalayong mga rehiyon, na lahat ay nagpatunay sa kawastuhan ng diskarte ng mamamayang Iranian sa pagharap sa pagmamataas, at ang tamang diskarte ay ang ginawa ng mga Iranian sa paglaban sa pagmamataas. Ganon paman, iyon ang mga magagandang bagay na nakakamit ng bansa.

May mga pait din, at babanggitin ko sa kanila ang nakikita kong pinakamahirap at pinakamahalaga, ito ay ang paghihirap ng pamumuhay ng mga tao, ang isyu ng mataas na presyo, implasyon at mga bagay na hindi maiiwasang matugunan, at magagamot. Inaasahan naming matugunan ang ilan sa mga problemang pang-ekonomiya na ito sa bagong taon, dahil hindi posible na tugunan ang mga ito nang sabay-sabay, bagkus ito ay kinakailanganng gagawin nang unti-unti. Ang paghihimok at pagsasabi na agad na malutas ang problemang ito ay hindi nagpapahayag ng isang makatotohanang pangitain, ngunit - kung kalooban ng Diyos - umaasa kaming madaig ang ilan sa mga ito sa panahon ng 1401, na siyang unang taon sa bagong siglo, iyon ay, ang ikalabinlimang siglo ayon sa solar Hijri kalendaryo.

Sa bawat nakaraang taon, naghain din tayo ng titulo para maging slogan ng taon, upang maitama ang galaw ng mga opisyal, lalo na sa executive authority, kasama na ang legislative at judicial authority, at maging ang lahat ng miyembro ng mga tao sa mga lugar na direktang nauugnay sa kanila, ibig sabihin, pagwawasto sa kanila sa direksyong iyon. Sa ilang taon, nakamit nito ang magagandang tagumpay sa larangan ng logo ng taon, habang, siyempre, may ilang uri ng kabiguan sa ilang taon din.

Noong nakaraang 1400's, iniharap namin ang slogan na "Produce, support, remove barriers", medyo magandang hakbang ang ginawa at patuloy pa rin ang mga ito, at dapat itong magpatuloy sa mga nakalipas na mga taon, ginawa kong pangunahing pokus ng slogan ng taon ang "produksyon", habang nililimitahan ito o binibigyan ng espesipiko, at ang dahilan ay ang produksyon ang susi sa paglutas ng mga problema sa ekonomiya ng bansa. Ang pambansang produksyon ang talagang pangunahing paraan upang malampasan ang mga kahirapan at suliraning pang-ekonomiya sa bansa, maaaring matugunan ang pinakamahahalagang mga isyung pang-ekonomiya sa bansa sa pamamagitan ng produksyon at ang katanyagan at kaunlaran ng pambansang produksyon. Ito ang likas na katangian ng produksyon, kaya naman lagi nating binibigyang-diin ang kahalagahan ng produksyon dahil ito ay magpapalaki ng paglago ng ekonomiya, lumikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho, mabawasan ang inflation, tumaas ang rate ng kita, at magdudulot ng kapakanan ng publiko. Bilang karagdagan, ito ay may sikolohikal na epekto, dahil ito ay nagpapataas ng tiwala sa sarili at isang pakiramdam ng pagmamalaki sa mga tao. Ang pambansang produksyon ay isang elixir. Ito ay isang kaganapan sa antas ng kahalagahan kung ang pambansang produksyon ay gagawa ng paraan pasulong sa pinakamahusay na posibleng paraan, kalooban ng Diyos. Samakatuwid, binigyang-diin natin ang isyu ng produksyon nitong mga nakaraang taon, at hindi ito walang epekto, bagkus ay may magagandang epekto, papuri sa Diyos.

Nais ko ding ulitin sa taong ito ay ang isyu ng produksyon, ngunit sa isang bagong paraan at sa ibang antas, na ang produksyon ay may dalawang katangian: na ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa trabaho, at ito ay produksyon ng kaalaman. Ang produksyon ng kaalaman na nakasalalay sa agham, kaalaman, mga bagong agham at pag-unlad sa siyensiya, at ang produksyon na nagdudulot ng mga oportunidad sa trabaho, ang kailangan. Syempre, ang bawat produksiyon ay nagdudulot ng mga oportunidad sa trabaho, ngunit ang ilan sa kanila, sa kabila ng kanilang pangangailangan para sa malaking financing, ay hindi nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa trabaho, at ang ilan sa kanila ay nagtataas ng antas ng trabaho, at ito ay ipapaliwanag ko hangga't maaari sa aking talumpati bukas, sa kagusuhan ng Diyos.

Kung tayo ay mananatili sa paggawa ng kaalaman at tunguhin ang ating production compass tungo sa produksyon ng kaalaman kasama na ang mga katangian nito na babanggitin ko sa talumpati sa Bagong Taon bukas, tila sa akin ay makakamit natin ang isang mahusay na hakbang at isang kahanga-hangang hakbang pasulong sa lahat ng ating pang-ekonomiyang layunin, kalooban ng Diyos. Ang parehong naaangkop sa isyu ng paglikha ng trabaho. Kaya naman, ang ating slogan para sa taong ito ay “Production: Knowledge Generating Employment Opportunities”. Ito ang kinakailangang produksyon, at taimtim kong hinihiling, gaya ng pinagtibay ko noong nakaraang taon: na ang mga kapatid ay huwag masiyahan sa paglalagay ng address na ito sa mga opisyal na papel ng iba't ibang departamento o sa mga billboard sa mga lansangan at kalsada. Nakikita ko na ang gobyernong ito, sa nakikita ko sa sitwasyon at aksyon na ginawa ng kagalang-galang na Pangulo ng Republika at ng kanyang mga kasamahan, ay uunlad - kung kalooban ng Diyos - at ang islogan na ito ay hindi maiiwan sa walang kabuluhan, kasama ang tagumpay ng Diyos.

Inaasahan namin na ang Makapangyarihang Diyos ay ipagkaloob sa mga mahal na mamamayang Iranian sa taong ito, ang holiday na ito at ang pagkakataong ito na kinuha sa bagong taon ng lahat ng pinakamahusay, at na sila ay magpapasaya sa mga puso ng mga tao, gagawa ng matamis at matamis ng kanilang mga mahal sa buhay, at pasayahin ang kaluluwa ng mga tao, sa kalooban ng Diyos.

Hinihiling din namin sa kanya ang kaligayahan at kasiyahan para sa mga kaluluwa ng ating mga matutuwid na martir, at para sa kaluluwa ng ating dakilang Imam, ang yumaong Imam Khomeini, nawa'y kaluguran sila ng Panginoong Diyos.

Hinihiling ko rin sa Mahabaging Diyos - na Makapangyarihan - na ihatid sa ngalan ng lahat ng ating pagbati, pagmamahal at katapatan sa lupa ng pinakadakilang labi ng Diyos, ang ating mga kaluluwa ay maaaring isakripisyo para sa Kanya.

Kapayapaan, awa at sana pagpapalain kayo lahat ng Panginoong Alah.

...............................................
328