Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Lunes

16 Mayo 2022

7:40:32 PM
1258196

Pinuno ng Islamikong Rebolusyon: Ang pagpanaw ni Ayatollah "Seyyid Fatimi Nia" ay isang bukal para sa mga kabataan

Ang pinuno ng Islamikong Rebolusyon, sa isang pahayag, ay nagpahayag siya ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ng sikat na mangangaral, si Sayyed Abdullah Fatimi Nia, na kung saan idiniin niya ang masaganang impormasyon at ang kaakit-akit na pahayag nang pumanaw itong isang mayamang mapagkukunan para sa mga bagong kabataan.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt News Agency (AS) - ABNA - ang pinuno ng Islamikong rebolusyon, si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ay naglabas ng pahayag kung saan siya ay nag-alay ng pakikiramay sa pagpanaw ng kilalang iskolar at tanyag na mangangaral na Ginoo.

Sa pagsipi sa Al-Alam TV, pinuri ng Kanyang Kabunyian sa pahayag na ito ang siyentipiko at kultural na personalidad ng kagalang-galang na siyentipikong ito at nag-alay siya ng kanyang pakikiramay sa kanyang marangal na pamilya at lahat ng mga nagmamahal at nakikinabang sa kanyang mga aralin sa agham, at nagbahagi din siya ng pakikiramay sa lahat ng kanyang mga kaanib.

Binigyang-diin din ni Ayatollah Khamenei, na ang malawak na impormasyon, ang kaakit-akit na pahayag, at ang magandang tono nito ay isang masaganang pinagmumulan ng maraming kabataan at naghahanap ng katotohanan, dahil ang kanyang pagkawala ay itinuturing na pinagmumulan ng kalungkutan at panghihinayang, nagdarasal sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat na pagpalain ang namatay ng ang kanyang malawak na awa at pagpapatawad at ipagkaloob sa kanya ang pinakamahusay na gantimpala na kanyang naririnig at tumutugon.

Ang pumanaw na personalidad ay isinilang noong 1947 sa lungsod ng Tabriz, ang sentro ng silangang lalawigan ng Azerbaijan (hilagang kanluran ng Iran). Siya ay isang estudyante mula pagkabata sa kamay ng kanyang ama, si Seyyid Mir Ismail Fateminia, na isa sa mga kilalang mga iskolar ng relihiyon, at pagkatapos ay nag-aral siya ng humigit-kumulang 30 taon sa kamay ng iskolar ng relihiyon ni Ayatollah Mirza Hasan Mostafavi, na isa sa mga estudyante ng isang iskolar sa relihiyon, ganoon din si Ayatollah Seyyid Ali Qazi.

Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa seminaryo at nag-aral ng mga agham ng Islam at pasasalamat sa mga dakilang iskolar tulad nina Ayatollah Seyyid Allama Tabatabai,si Ayatollah Seyyed Muhammad Hasan Lahi Tabatabai (ang nakababatang kapatid ni Allama Tabatabai), si Ayatollah Muhammad Taqi Amoli, si Ayatololah Syed Reza Bahaa al-Dini, si Ayaollah Sheikh Muhammad Taqi Bahjat at kay Allama Jafari.

Ang yumao ay may maraming mga artikulo at publikasyon, kabilang ang tungkol sa kawalan ng Imam al-Mahdi (nawa'y madaliin ng Diyos ang kanyang marangal na muling pagpapakita) at sa iba pang mga isyu sa Islam at ang aklat na "The Money of Love," na isang paliwanag ng isang tula ni Imam Khomeini (nawa'y kalugdan siya ng Diyos) sa parehong Persian at Urdu, at isa ding libro tungkol sa Ghadeer, na kinabibilangan ng 40 hadith mula sa Shiah at Sunni na pinagmumulan tungkol sa aksidenteng di' makalilimutan na pangyayari ng Al-Ghadeer at ang paliwanag at interpretasyon ng pagbisita sa "Great University" at sa aklat "Ang Tono ng Pag-ibig".

Si Ayatollah Fateminia ay itinuturing din na isa sa mga kilalang exegete ng Nahj al-Balagha at al-Sahifa al-Sajjadiya, at nagbigay siya ng maraming mga lektura sa larangang ito.

.............................................
328