Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Lunes

13 Marso 2023

4:32:44 PM
1352052

Ayatollah Ramadani: Ang kaalaman at pagsunod ay isa mga kabilang mga tungkulin ng mga Shiah kay Imam Al-Hujjah (as)

Ayatollah Ramadani: Ang kaalaman at pagsunod ay kabilang sa mga tungkulin ng mga Shiah kay Imam Al-Hujjah (nawa'y kalugdan siya ng Diyos)

Tinukoy ng Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) ang mga indibidwal na tungkulin kay Imam Mahdi (nawa'y kaawaan siya ng Diyos), na nagpapahiwatig sa kaalaman, pagmamahal, at pagsunod kay Imam Al-Hujjah (nawa'y ang Diyos ay maawa sa kanya). Nalulugod sa kanya) ay kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga Shiah, at kung ang kaalaman ay hindi makakamit, ang maling patnubay ay lumaganap sa lipunan ng mga tao.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) – Balitang ABNA –  Lumahok si Ayatollah “Reza Ramadani” sa isang pagdiriwang na minarkahan ang anibersaryo ng kalagitnaan ng Sha'ban sa Wali Al-Asr Mosque (as) sa lungsod ng Shaft sa Lalawigan ng Gilan, sa hilagang Iran, at nakasaad dito ang bilang ng nga itinatalakay: Kabilang sa mga mahahalagang tanong na lumitaw sa isyu ng Mahdismo ay ang tanong tungkol sa kinabukasan ng bawat sangkatauhan.


Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) ay nagpahiwatig, na mayroong dalawang pangunahing teorya na iniharap tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan, at sinabing: Ang unang teorya ay ang teorya ng mga Marxista na salawikain, na nagsasabing ang ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nagtatapos sa mga kamay ng manggagawa, nang hindi naniniwala sa relihiyon at sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

At nagpatuloy ang Kanyang Kamahalan: May mga naniniwala din, na ang relihiyon ay ang opiate ng mga tao, at ginawa nila ang kanilang buong pagsisikap na labanan ang mga turo at mga pamumuno ng tunay na relihiyon.

Sinabi ni Ayatollah Ramadani, na ang pangalawang teorya ay ang pananaw ni Fukuyama, na naniniwala siya, na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nagtatapos sa demokrasya, at idinagdag niya: Maraming naghahangad na burahin ang mga simbolo ng relihiyon tulad ng belo sa France, o may mga partido na sumasalungat sa relihiyon mga aktibidad, pagtatayo ng mga mosque, at kung sa anu-ano pa.... Binigyang-diin ng Kanyang Kamahalan, na may mga naghahangad na pigilan ang relihiyong lumitaw sa mga pulong, at nagpatuloy siya: 240 milyong Muslim ang naninirahan sa Indonesia, ngunit ang isang pamahalaang Islam ay hindi namamahala sa bansang iyon.

Itinuro ng kinatawan ng mga mamamayan ng lalawigan ng Gilan sa Asembleyang Experts ng Leadership sa Iran na gustong guluhin ng liberalismo ang relihiyon sa larangan ng Shariah at mga pamumuno.

Itinuro ng Kanyang Kamahalan, na ang Alemanya at iba pang mga bansa sa Kanluran ay nagpatibay ng mga batas na sumasalungat at sumusuay sa relihiyon ng Islam, at ang resulta ng mga hakbangin na ito ay ang paglaganap ng pagpapahintulot sa lipunan, at idinagdag pa niya: Ang demokrasya sa Kanluran ay hindi itinatag batay sa mga pagpapahalaga sa relihiyon , at kung may mga batas na sumasalungat sa relihiyon at Shariah, pinagtitibay nila ang mga ito upang ipatupad ang mga ito sa lipunan.

Sinabi ni Ayatollah Ramadani, na ang Kanluran ay gumagawa sa isang paraan upang ang relihiyon ay hindi lumitaw sa lipunan, at idinagdag pa niya: Ang isyu ng tagapagligtas ay may sariling interpretasyon.

At nagpatuloy ang Kanyang Kamahalan: Ang relihiyon ng Islam ay naniniwala, na ang katapusan ng sangkatauhan ay hindi nagtatapos sa kamay ng mga mapagpahintulot, bagkus ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nasa mga kamay ng mga matuwid, upang ang reporma, espirituwalidad, seguridad at kaligtasan ay umunlad sa lipunan.

Binigyang-diin ng Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS),  na ngayon ay isang uri ng modernong pang-aalipin ang lumaganap sa lipunan ng tao, at ipinahayag: Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay isang kinabukasan na puno ng pag-asa at nagtatapos sa mga kamay ng mga inaapi, at nais ng tagapagligtas ng sangkatauhan na alisin sa sangkatauhan ang kawalan ng katarungan at pag-uusig.
Tinukoy ng Kanyang Kamahalan ang 24 na protocol ng mga Zionista, at sinabing: Ang mga Zionista ay nagsasabi, na ang lahat ay dapat naglilingkod sa atin, at tayo ay kabilang sa mga tao na siyang mga panginoon at simbolo ng lipunan, at lahat ay naglilingkod sa atin sa ilalim ng pagkukunwari ng kanilang mga sarili.

Tinukoy ni Ayatollah Ramadani ang kalagayang pang-ekonomiya sa mundo at katarungan dito, na binibigyang-diin niya na, 90 porsiyento ng yaman ng mundo ay nasa kamay ng 10 porsiyento ng mundo, at ito ang pinakamasamang kaso ng kawalan ng katarungan at kawalan ng hustisya ikinakaharap ng globo.

Tungkol sa mga istatistika ng malnutrisyon ng mga bata at kabataan sa mundo, lalo na ang mga bansang Aprikano at Kanluranin, idinagdag ng Kanyang Kabunyian: Ang mga Kanluranin ay nagbebenta ng mga armas sa mga bansang walang armas upang ang mga bansang iyon ay maglaban-laban sa kanilang sarili.

Ang kinatawan ng mga tao sa lalawigan ng Gilan sa Assembly ng Experts ng Leadership sa Iran ay tumutukoy sa mga indibidwal na tungkulin kay Imam Mahdi (nawa'y maawa ang Diyos sa kanya), na nagpapahiwatig, na ang kaalaman, pagmamahal at pagsunod kay Imam Al-Hujjah (nawa'y ang Diyos ay maawa sa kanya). nalulugod sa kanya) ay kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga Shiah, at kung hindi makukuha ang kaalaman, lumaganap ang maling akala sa lipunan ng bawat tao.

Itinuring ng Kanyang Kamahalan, na ang pag-uusig at pagmamataas ay kabilang sa mga dahilan na nagpaliban sa usapin ng kaluwagan, at idinagdag pa niya: Marami ang nagpapakita ng katapatan sa Imam ng kapanahunan, ang may-ari ng panahon (nawa'y maawa ang Diyos sa kanya), ngunit sila ay malayo sa awtoridad at utos, na nagpapahiwatig na kung lalayo tayo sa sanggunian at hindi natin alam ang ating indibidwal at pampulitikang tungkulin, hindi natin masusunod ang Imam ng panahon (as).


Binigyang-diin pa ni Ayatollah Ramadani, na ang ibig sabihin ng positibong paghihintay ay moral, intelektwal at praktikal na paghahanda at ang muling pagbabangon ng mga probisyon ng Shariah, at ipinahayag niya: Ang isang mananampalataya at isang Muslim ay dapat naroroon sa arena, at ipaalam sa kanya, na ang Islam sa ating bansa ay 44 na taon na ang nakaka-lipas nag-enjoy sa anumang status?!

Itinuro ng kanyang Kamahalan, na ang islamikong Rebolusyon ng Iran, ay isang himala ng huling siglo, at ito ang dahilan ng lakas at kapangyarihan ng Islam, at sinabi pa niya: Ngayon, maraming unibersidad sa mundo ang nagpapakita ng tumpak na mga pagbabasa at pag-aaral sa kapangyarihan ng Islam.

At ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) ay nagsabi,  na ang Islam ngayon ay naging isang puwersa sa mundo, at ang mga konseho ng pagluluksa ay ginaganap sa mga araw ng Ashura at sa apatnapung araw sa buong mundo, kahit pa ang mga di-Muslim, at nagpatuloy siya: Ang presensya ng martir, na si Hajj Al-Qasim Soleimani sa internasyonal na antas ay nagpapaliit sa arena para sa kasalukuyang mapagmataas na kapangyarihan, na nagbubukas ng bagong kabanata ng paglaban sa mundo.

Binigyang-diin ng Kanyang Kamahalan,  na ngayon ang matuwid na kahalili ni Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan), i.e. ang Pinuno ng Rebolusyon, ay may pamumuno sa dakilang barkong ito, at idinagdag pa niya: Ngayon, ang ating relasyon sa bagong henerasyon ay dapat palakasin, at dapat lutasin ng mga opisyal ng bansa, na ang mga problema ng mga bawat isa sa ating bansa.
Nagpatuloy si Ayatollah Ramadani: Ang pambansang media ay dapat gumawa din ng mga programa upang matugunan ang mga intelektwal at moral na pangangailangan ng nakababatang henerasyon.

Binanggit ng kanyang Kabunyian, na ang mga opisyal sa kasalukuyang panahon ay may pinakamagandang gintong pagkakataon. Upang iangat ang panggigipit sa mga tao upang walang dagok na maidudulot laban sa republika ng bayan, at sinabi niya: Ang mga tao ay nasa anibersaryo ng tagumpay ng Rebolusyon sa ika-22 araw ng Bahman, kasama ang lahat ng mga problema, na kanilang nararanasan, ngunit muli nilang pinanatilihin ang kanilang katapatan sa rehimeng Islam sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga martsang ito.

ng Kanyang Kamahalan, na ang mga kalaban ay lubhang natalo sa kamakailang mga kaguluhan sa bansa at sila ay nagalit sa kanilang kabiguan at pagkatalo, at idinagdag pa niya: Ang mga Zionista ay ang mga tagasuporta ng mga channel na aktibo laban sa Islamikong Rebolusyon, tulad ng International na mga channels.

Binigyang-diin din ni Ayatollah Ramadani, na ang kaaway ay gumugol ng bilyun-bilyong dolyar sa iba't ibang digmaan na isinagawa nito upang ibagsak ang rehimeng Islam, at mayroon itong mga ahente tulad ni Al-Balahawi, na itinuturing na nangunguna sa kanila, ngunit hindi nila naabot ang kanilang mga layunin sa mga ganitong diskarte at paggalang.

Ipinahiwatig ng Kanyang Kamahalan, na ang sistema ng Islamikong Rebolusyon ng Iran ay nakikitungo sa mga nalinlang ng Islamikong awa, ngunit ang mga pinuno ng mga kaguluhan ay lilitisin ayon sa mga batas, at sinabi: Ang aming mga media outlet ay dapat ibalik ang tiwala nito sa addressee upang ang iba't ibang mga bahagi ng ang mga tao ay hindi nakakakuha ng balita mula sa mga dayuhang mapagkukunan.
..........................

328