Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Biyernes

17 Marso 2023

6:07:59 AM
1352669

Ipinakilala ang bagong direktor sa kinatawan ng tanggapan ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) sa Iraq

Ipinakilala ang bagong direktor sa kinatawan ng tanggapan ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) sa Iraq

Sa pagpapakilala kay Ayatollah Seyyed Mojtabi Hosseini bilang kinatawan ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt sa Iraq, ipinakilala rin si Hojjatul Islam Seyyed Mohammad Reza Al Ayyub bilang bagong direktor ng opisinang ito.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt - Balitang ABNA - Mula sa Najaf al-Ashraf, ang seremonya ng pagpaparangal at pagpapakilala ng bagong direktor sa tanggapan ng kinatawan ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) sa Iraq kahapon, Miyerkules, ay dinaluhan naman ng ilang mga kinatawan nito at ng mga kapulungan ng awtoridad, ang pangkalahatang kalihim at ilang miyembro ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembliya ng Ahl al-Bayt (AS), mga Islamikong Iskolar at mga guro sa seminaryo ng Najaf, mga relihiyoso at kultural na pigura ng Iraq ay ginanap sa gusali ng kinatawan ng tanggapan ng Kataas-taasang Pinuno sa Najaf-alAshraf, sa Iraq.
Itinuro din ni Ayatollah Ramezani, Kalihim Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS), ang ginintuang pagkakataon na ipakilala ang paaralan ng Ahl al-Bayt (AS), sa mundo ngayon at sinabi: Maaaring makipagtulungan at samahan ng at ang mga kinatawan ng Pandaigdigang Asembleya, at tinatanggap namin ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan na ito.
Itinuro din ni Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini, ang kinatawan ng pinakamataas na pinuno ng rebolusyon sa Iraq, isang pinaka-malaking halaga ng Shia-phobia sa kasalukuyang sitwasyon at sinabi niya: Dapat nating dagdagan ang ating lakas nang naaayon.
Nagbigay din si Hojjat al-Islam wa al-Muslimin Jabbar Behbahani ng ulat sa kanyang mga aktibidad sa nakalipas na dalawang dekada bilang direktor ng opisina ni yumaong Ayatollah Asefi at direktor din siya ng kinatawan sa tanggapan ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) sa Iraq. Nakipag-ugnayan din kami sa mga unibersidad sa Iraq.
Ipinahayag din ni Hojjat-ul-Islam Seyyed Mohammad Reza Al-Ayoub at ang kanyang kasiyahan sa kanyang presensya sa lupain ng Kataas-taasan, at binanggit din niya ang isang bahagi ng kanyang mga plano na magtrabaho sa kinatawan ng tanggapan ng Pandaigdigang Ahl al-Bayt Asembleya.
Sa pagtatapos ng seremonyang ito, sa pamamagitan ng utos ni Ayatollah Reza Ramezani, Kalihim ng Pangkalahatang Asembleya ng Pandaigdigang Ahl al-Bayt (AS), ipinakilala din niya si Ayatollah Seyed Mojtabi Hosseini bilang bagong  kinatawan ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al Bayt (AS) sa Iraq, at si Hojat al-Islam Si Seyyed Mohammad Reza Ayyub naman ay ipinakilala bilang bagong direktor ng opisinang ito.
Gayundin, magkahiwalay na pinahahalagahan nina Ayatollah Ramezani at ni Ayatollah Seyyid Hosseini ang mga pagsisikap ni Hojjat-ul-Islam at Muslimin Behbahani sa mga nakaraang taon.
Bago ito, si Hojjatul Islam Al Ayub bilang kapalit nito sa pangkalahatang direktor ng mga serbisyong pangkultura ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS).

..................

328