Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Sabado

18 Marso 2023

11:54:54 AM
1352872

Ika-92th pagpupulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) ginanap sa Iraq

Ika-siyamnapu't dalawang pagpupulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) ay ginanap sa Iraq

Ang siyamnapu't dalawang pagpupulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS), sumakanila nawa ang kapayapaan, ay ginanap sa ikalawang kalahati ng banal na buwan ng Sha'ban at bago ang pinagpalang buwan ng Ramadhan sa taong 1444 AH, sa Iraq, ang lupain ng mga banal na dambana, at sa bukas-palad na pagho-host ng Kanyang Kamahalan, ni Sayyid Ammar al-Hakim, miyembro ng Konseho ng Kataas-taasang Konseho ng Ahl al-Bayt (AS), sumakanila nawa ang kapayapaan, sa Najaf al-Ashraf.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) - Balitang ABNA - Naglabas ng pahayag ang Kataas-taasang Pinuno ng Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS) tungkol sa siyamnapu't dalawang pulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, sa Najaf al-Ashraf, sa Iraq.


KabuohanTeksto ng pahayag:


Sa ngalan ng Diyos, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin
(Yaong mga naghahatid ng mga mensahe ng Diyos at yaong may takot sa Kanya, at hindi natatakot sa sinuman maliban sa Diyos, at sapat na ang Diyos bilang tagapagbilang (sa kanila)).
Sa tulong ng Diyos, ang Mapalad at Kataas-taasan, at sa liwanag ng pangangalaga ng Hinihintay na Imam, ang Patunay, Nawa'y mapabilis ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang kanyang marangal na muling pagpapakita, ang siyamnapu't dalawang pulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl Ang al-Bayt, sumakanila ang kapayapaan, ay ginanap sa ikalawang kalahati ng banal na buwan ng Sha'ban at bago ang pinagpalang buwan nRamadhan ng taong 1444 AH, sa Iraq, ang lupain ng mga banal na dambana, at kasama ng mapagbigay na mabuting pakikitungo ng Kanyang Kamahalan Sayyid Ammar al-Hakim, miyembro ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt, sumakanila ang kapayapaan, at ang matuwid na kahalili ng Kanyang Kamahalan ang martir na si Ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim at ang Kanyang Kataas-taasang Hujjat al-Islam at mga Muslim na si Sayyid Abdulaziz al-Hakim, at sila ay mula sa mga Dating miyembro ng konsehong ito, at nagkaroon sila ng malaking papel sa pagsuporta sa martsa ng World Assembly ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan.
Ang mga kalahok sa pagpupulong ay nagpaabot ng kanilang pasasalamat at pagpapahalaga sa Kanyang Kamahalan ang Punong Ministro ng Iraq, si G. Muhammad Shia'a Al-Sudani, sa pagtanggap sa mga miyembro ng Kataas-taasang Konseho, at sa Kanyang Kamahalan na si G. Al-Hakim, at sa mga tao at pamahalaan ng Iraq para sa kanilang mainit na pagtanggap at mabuting pakikitungo, at hinihiling nila sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat para sa lahat ng mga opisyal sa bansang ito Lahat ng tagumpay at good luck.
Tinapos ng pulong ang gawain nito pagkatapos ng dalawang araw ng pag-uusap at pakikinig sa ulat ng Kalihim-Heneral ng Konseho sa mga pag-unlad ng mundo ng Islam, ang mga kondisyon ng mga tagasunod ng paaralan ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, at ang mga nagawa ng Konseho noong nakaraang taon.Nagpalitan ng opinyon ang mga miyembro ng Supreme Council sa pagpaplano ng isang programang pangkaunlaran at mga priyoridad para sa aksyon.
Sa bagong taon, at sa pagtatapos ng pulong, inihayag nila ang mga posisyon ng Kataas-taasang Konseho ng World Assembly ng Ahl al-Bayt, sumakanila ang kapayapaan, tulad ng sumusunod:
Una-Bilang mga miyembro ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, pinahahalagahan ang tagumpay nito sa proseso ng pagpupulong ng ikapitong pangkalahatang pagpupulong, at tinatanggap nila ang talumpati ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, Kanyang Kamahalan. , ang Dakilang Ayatollah Imam Khamenei, nawa'y tumagal ang kanyang kagalang-galang na anino, na humarap sa mga miyembro ng World Assembly mula sa lahat ng bahagi ng mundo at mga opisyal ng kapulungang ito, at suportahan ang nakasaad dito Tungkol sa pangangailangang ipalaganap ang mahalagang kaalaman ng Ang mensaheng Islamiko at ang paaralan ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, alinsunod sa mga kinakailangan ng kontemporaryong mundo, isinasaalang-alang nila na ang mga alituntuning ito ay bumubuo ng isang advanced na diskarte sa kultura at adbokasiya na dapat ilapat sa lahat ng mga patakaran at programa ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, at isang tunay na sagisag ng permanenteng panawagan ng Kanyang Kamahalan sa jihad ng paglilinaw. Ang bansang Islam ay kinakaharap.
pangalawa-Ang mga miyembro ng Kataas-taasang Konseho ay naglalahad ng lahat ng kanilang pagpapahalaga sa Kalihim-Heneral ng Konseho tungkol sa matalinghagang pananaw sa mga patakaran at programa ng Konseho sa simula ng ikalawang ika-tatlumpung sesyon, at binibigyang-diin ang pangangailangan ng pagbalangkas ng pangmatagalang pagtingin sa hinaharap. dokumento ng pagpapaunlad para sa Konseho, at ang pagpapatupad ng lahat ng desisyong ginawa batay sa mga abot-tanaw na iginuhit ng Pinuno ng Imam, nawa'y ingatan siya ng Diyos.
Ikatlo - Sa tuktok ng mapagpalang buwan ng Ramadan, at dahil sa kabanalan ng Banal na Qur'an at sa matayog na katayuan ng Noble Propeta (PBUH) at ng kanyang dalisay na sambahayan (PBUH), ang mga miyembro ng Supreme Council of kinundena ng Sinodo ang mga malaswang gawaing ginawa kamakailan sa Kanlurang mundo na may layuning insultuhin ang mga kabanalan, kabilang ang pagsunog ng Qur'an. Nagpadala ang Diyos, na nananawagan para sa higit na kamalayan at pagbabantay sa mundo ng Islam at sa mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (PBUH) upang ipagtanggol ang kabanalan ng kanilang mga kabanalan.
Pang-apat-Ang mga miyembro ng Kataas-taasang Konseho ng World Assembly ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, ay naroroon sa simula ng ikaapat na dekada ng mga aktibidad sa kultura at adbokasiya sa isang pandaigdigang antas. Pinagtitibay nila ang kahalagahan ng mga prinsipyo ng rasyonalidad, espirituwal na pagpapahalaga, dignidad, katarungan, paglaban, pagkamulat, pagkakapatiran sa mga Muslim, at suporta para sa mga inaapi at inaapi na mga tao.
ikalimang-Habang pinahahalagahan ng mga miyembro ng Supreme Council of the Academy ang mga tagumpay na nakamit sa pagharap sa pagmamataas at Zionism, nananawagan sila sa mga iskolar ng mundo ng Islam, ang mga elite at intelektuwal na gawin ang mga kinakailangang posisyon at hakbang laban sa mga pagtatangka ng mga kaaway. ng Islam upang maikalat ang takot sa Islam at sektaryanismo at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa mga Muslim at ang kasuklam-suklam na proseso ng normalisasyon sa sumasakop na entidad. Ang bansang Islamiko ay malayo sa lahat ng alitan ng nasyonalista at sekta, upang tumayo sa harap ng pagmamataas, kawalang-katarungan, kahirapan at kawalan, at upang patayin ang apoy ng sedisyon ng Zionista at Amerikano, at upang ipagtanggol ang layunin ng Palestine, ang pangunahing layunin ng bansang Islam. At ang pagpapalaya ng buong lupain ng Palestinian at ang pagsasakatuparan ng mga karapatan ng mga tao at ang pangangalaga ng mga kabanalan sa lupain ng Al-Aqsa at Al-Miraj.
Pang-anim-Ang mga miyembro ng Kataas-taasang Konseho, habang ipinapahayag ang kanilang malalim na pag-aalala tungkol sa lumalalang kalagayan ng mga Muslim at mga tagasunod ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, sa ilang mga bansa sa mundo, ay binibigyang-diin ang pangangailangang wakasan ang mga krisis at mapabuti ang mga kalagayan sa kanila, kabilang ang India, Myanmar, Pakistan, Kashmir, Afghanistan, Bahrain, Yemen at Azerbaijan Nanawagan ang Nigeria sa mga institusyon ng karapatang pantao at mga internasyonal na organisasyon na bigyan ng espesyal na pansin upang maiwasan ang mga paglabag sa mga karapatan ng mga mamamayan at magtrabaho tungo sa pagkamit ng kaunlaran at paglaban sa kamangmangan, kahirapan at diskriminasyon.
Ikapito-Malugod na tinatanggap ng mga miyembro ng Supreme Council ang mga pagsisikap na humantong sa pagtatatag ng seguridad sa Iraq, na humihiling sa Diyos ng tagumpay para sa pamahalaan ng bansang ito at sa masigasig nitong mga Muslim na tao na naniniwala sa proseso ng pagpapatuyo ng mga ugat ng terorismo at pamumuno sa bansa. tungo sa tagumpay ng proseso ng pag-unlad at pag-unlad. Pinasasalamatan namin ang lahat ng nagkaroon ng papel sa pagkamit ng tagumpay at pagbibigay ng seguridad. At katatagan, lalo na ang Sandatahang Lakas, ang Popular Mobilization Forces, at lahat ng mga Mujahideen at mga lumalaban na mandirigma sa mga tao. Kami malugod na tinatanggap ang pagpapanumbalik ng Iraq sa makasaysayang papel nito sa rehiyon at ang mga pagsisikap nitong ilapit ang mga bansa sa rehiyon, lalo na ang Islamic Republic of Iran at ang Kaharian ng Saudi Arabia.
Ipinaaabot din nila ang kanilang pasasalamat at pagpapahalaga sa mabait na mamamayang Iraqi para sa mga serbisyong ibinibigay nila upang ipagtanggol ang Islam at ang paaralan ng Ahl al-Bayt (PBUH) at sa mga bisita ng mga banal na dambana, lalo na sa ikaapatnapung taon ng Imam Al- Hussein (PBUH).Nasa kanya ang kanyang matalinong mga posisyon at ang kanyang tungkulin sa pagdadala sa komunidad at sa bansa sa kaligtasan.
Ikawalo: Ang mga kalahok sa pagpupulong ay nananawagan sa lahat ng mga sentro at institusyong pangkultura, siyentipiko at adbokasiya at mga institusyon sa mundong Islam na bigyang pansin ang mga isyung intelektwal na dinaranas ng mga tao ng bansa, na magtrabaho upang muling isaalang-alang ang mga pamamaraan ng edukasyon at kamalayan, upang magsagawa ng pananaliksik at pag-aaral alinsunod sa pananalita ng Ahl al-Bayt, sumakanila nawa ang kapayapaan, at gumawa ng mga hakbang na Kinakailangan upang itaas ang antas ng kamalayan sa relihiyon sa mga Muslim at mga tagasunod ni Ahl al-Bayt (PBUH) at kanilang mga mahilig, gumagamit ng lahat ng paraan, kabilang ang mga modernong diskarte sa komunikasyon at virtual na espasyo...
Ika-siyam -Binibigyang-diin ng mga kalahok sa pulong ang pangangailangang bigyang-pansin ang mga larangan ng agham at teknolohiya, magtrabaho upang puksain ang kamangmangan, gawing pangkalahatan ang pangkalahatang edukasyon, palakasin ang gawaing pang-akademiko at pananaliksik, at itaas ang antas ng kontribusyon ng Muslim at Shiite sa proseso ng paggawa ng siyentipiko at sining. , lalo na sa mga advanced na makabagong teknolohiya, at iyon ay nasa loob ng isang forward-looking na plano na nakakamit ng isang mas magandang kinabukasan at mas malawak na makatarungang partisipasyon ng mga Muslim at mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (PBUH) sa kontemporaryong mundo, at pagpapalakas ng martsa ng bansa tungo sa pagkamit ng modernong kabihasnang Islam.
Ikasampu: Ang Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (PBUH) ay umaapela sa Pangkalahatang Secretariat ng Asembleya at lahat ng partido na may kinalaman sa gawaing pangkultura at panlipunan na pangalagaan ang mga kababaihan, kabataan at kabataan, dahil naniniwala ang henerasyong ito sa pagkamit ng dignidad, sibilisasyon at ang buhay ng pananampalataya para sa kontemporaryong sangkatauhan at kailangang palakasin ang mga kakayahan nito upang maisagawa ang papel nito sa industriya ng hinaharap.
labing-Binibigyang-diin ng mga conferees ang pangangailangang bumuo ng Islamic media at ang interes ng mga Shiite elite sa media at social network dahil sa kanilang papel sa pag-impluwensya sa Shiite, Islamic at pandaigdigang opinyon ng publiko, at magtrabaho upang harapin ang pandaigdigang sistema ng dominasyon upang maiwasan ang ang pagpapataw ng mga hindi makatarungang halaga nito, upang mapanatili ang mga tunay na simbolo at halaga ng Islam. .
Ikalabindalawa - Idineklara ng mga conferees ang kanilang matinding panghihinayang sa sakuna ng lindol na tumama sa parehong Turkey at Syria, at ipinaabot ang kanilang pakikiramay sa dalawang tao, na nagpahayag ng kahandaan ng lahat ng mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (PBUH) na ipagpatuloy ang tulong at reconstruction operations, na binibigyang-diin ang pangangailangang maglunsad ng isang pandaigdigang kampanya upang alisin ang hindi makatarungang pagkubkob na ipinataw sa mga sinaktan na mamamayang Syrian.
labintatlo-Habang kinukundena ng mga miyembro ng Supreme Council of the World Assembly of Ahl al-Bayt (PBUH) ang mga agresibong patakaran, ang hindi makatarungang pagkubkob, at ang lantarang interbensyon ng pandaigdigang pagmamataas laban sa Islamic Republic of Iran, nag-aalok sila ng lahat ng suporta at pagpapahalaga para sa katatagan ng mamamayang Iranian Muslim at ang kanilang pakikibaka sa pagharap sa mga banta, tagumpay at tagumpay na ito sa maraming larangan.

( At sabihin: Magtrabaho, at makikita ng Diyos ang iyong gawain, at ang Kanyang Sugo, at ang mga mananampalataya .) Ang Diyos, ang Kataas-taasan, ang Dakila, ay nagsabi ng katotohanan.
Ang Supreme Council of the World Assembly of Ahl al-Bayt (PBUH)
Shaaban al-Muazzam 1444 AH.
.......................

328