Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Martes

28 Marso 2023

6:09:05 PM
1354720

Pag-alis ni Benjamin Netanyahu mula sa kontrobersyal na plano ng mga repormang panghukuman

Pag-alis ni Benjamin Netanyahu mula sa kontrobersyal na plano ng mga repormang panghukuman

Sumuko ang Punong Ministro ng rehimeng Zionista. Inihayag ng Punong Ministro ng rehimeng Zionista ang pagsususpinde sa kanyang gustong hudisyal na plano sa reporma.

Ayon sa Ahensiyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) - Balitang ABNA - Inihayag ng Punong Ministro ng Israel, na si Benjamin Netanyahu noong Lunes ng gabi na itinigil niya ang kanyang kontrobersyal na plano na repormahin ang sistema ng hudisyal ng rehimeng ito.
Ayon sa ulat na ito, sina Benjamin Netanyahu, ang Punong Ministro ng rehimeng Zionist, at si Itamar Ben Gower, ang Ministro ng Panloob na Seguridad ng rehimeng ito, pagkatapos magdaos ng isang pulong, ay sumang-ayon ang mga pagbabagong kilala bilang mga repormang panghukuman ay dapat na ipagpaliban, at ang planong ito. ay isusumite sa Knesset para sa pag-apruba sa tag-araw.

Ang Punong Ministro ng rehimeng Zionista ay nagsabi: "Dahil sa isang pakiramdam ng responsibilidad at pagnanais na maiwasan ang pagkakahati, nagpasya akong ihinto ang proseso ng pag-apruba ng mga repormang panghukuman upang maabot ang isang malawak na pinagkasunduan tungkol dito."

Idinagdag dinni Binyamin Netanyahu: Nagpasya akong ipagpaliban ang pagboto sa ikalawa at ikatlong referendum sa draft na batas na kinabibilangan ng kontrol ng gobyerno sa judicial appointment committee sa kasalukuyang sesyon ng Knesset (Parliament), na magtatapos sa Abril 2.

Dagdag pa niya: Nasa rurok na tayo ng isang mapanganib na krisis na nagbabanta sa ating pagkakaisa. Ang karamihan ay pag-aari natin pareho sa Knesset at sa mga lansangan, at hindi natin hahayaang manakaw ang mga resulta ng halalan.

Ang Punong Ministro ng rehimeng Zionista ay nagpatuloy: "May isang matinding minorya na handang punitin ang pamahalaan sa mga piraso, at ang Israel ay hindi maaaring umiral kung wala ang hukbo. Ang hukbo ay hindi maaaring magparaya sa pagsuway."

Idinagdag pa niya, na ang Israel ay nasa landas ng alitan sibil at hinding-hindi papayag ang digmaang sibil. Ang Israel ay hindi mabubuhay kung walang hukbo at hindi posible na tiisin ang pagsuway sa hukbo.

Matapos ipahayag ni Netanyahu na nagpasya siyang itigil ang kanyang planong reporma sa sistema ng hudisyal, inihayag ng Israeli Workers' Union na tatapusin nito ang welga nito.

Kasabay nito, sinabi din ni Avigdor Lieberman, ang dating dayuhang ministro ng rehimeng Zionista, na ang talumpati ni Netanyahu ay nagpapatunay na sinusubukan niyang kumpletuhin ang kanyang mga desisyon nang higit pa kaysa dati.

Si Benny Gantz, ang dating ministro ng digmaan ng rehimeng Zionista, ay tinanggap din ang desisyon ni Netanyahu at sinabi na kahit na huli ang desisyong ito, ito ay mas mabuti kaysa hindi kailanman ginawa.

Sampu-sampung libong Israelis ang nagtipon ngayon sa harap ng Knesset (Parliament) upang iprotesta ang iminungkahing mga repormang panghukuman. Gayundin, ang mga unibersidad, paliparan ng Tel Aviv, mga daungan, mga unyon ng mga doktor, abogado at manggagawa, mga doktor ng rehimeng Zionista ay sumali rin sa mga welga laban sa hudisyal na plano ng reporma. Ang mga flight mula sa Tel Aviv at Ben-Gurion Airport ay itinigil, at ang Attorney General's Association of Israel ay nagpahayag ng kanilang pakikilahok sa pangkalahatang welga. Sarado na ang Port of Haifa at Port of Ashdod matapos sumali ang mga manggagawa sa welga. Sa isang pahayag, nanawagan ang unyon ng mga empleyado ng mga embahada ng rehimeng Zionista sa mga diplomat ng rehimeng ito na sumali sa mga welga sa buong bansa.

Ang rehimeng Zionista ay kasangkot sa isang matinding krisis pampulitika, isang krisis na nagsimula sa simula ng taong ito at hanggang sa umabot sa rurok nitong mga nakaraang linggo pagkatapos ng daan-daang libong tao ang pumunta sa mga lansangan upang iprotesta ang hudisyal na panukalang batas sa reporma.

Ang mga demonstrasyon sa rehimeng Zionist ay nagpatuloy ng higit sa 12 linggo sa Tel Aviv at iba pang mga lugar, hanggang sa gabi ng Marso 5, naging eksplosibo ang sitwasyon at hiniling na mga nagprotesta ang pagbibitiw ni Netanyahu at ng kanyang pamahalaan.

........................................

328