Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Huwebes

25 Mayo 2023

10:33:25 AM
1368673

Danish na Babaeng Muslim: Ang Hijab ay nagbibigay ng dignidad sa mga kababaihan

Danish na Babaeng Muslim: Ang Hijab ay nagbibigay ng dignidad sa mga kababaihan

Si Maria, isang Danish na babae na kamakailan ay nagbalik-loob sa Islam, ay nagsabi, “Ang Islamikong hijab ay para sa pagbibigay ng gayong dignidad at kapangyarihan sa mga kababaihan na hindi matatagpuan sa anumang ibang relihiyon. Kapag nagsasalita ang isang babaeng nakasuot ng hijab, walang pumapansin sa kanyang katawan at kagandahan, sa halip, ang kanyang mga salita lamang ang napapansin, at ito ay isa sa mga merito ng hijab.”

Ayon sa Ahensiya ng Balitang AhlulBayt (AS) ABNA:  Si Maria, isang babaeng Danish na kamakailan ay nagbalik-loob sa Islam, ay nagsabi, “Ang Islamikong hijab ay para sa pagbibigay ng gayong dignidad at kapangyarihan sa mga kababaihan na hindi matatagpuan sa anumang ibang relihiyon. Kapag nagsasalita ang isang babaeng nakasuot ng hijab, walang pumapansin sa kanyang katawan at kagandahan, sa halip, ang kanyang mga salita lamang ang napapansin, at ito ay isa sa mga merito ng hijab.”

Kabilang sa mga pagpapala ng Rebolusyong Islamiko ng Iran ay ang paggalang sa katayuan ng pamilya, isang bagay na bihirang makita sa mga lipunang Kanluranin. Sa pananaw ng Islam, ang pamilya ay isa sa mga pangunahing haligi ng lipunan. Dahil ang huwarang lipunan ay binubuo ng mga huwarang pamilya. Kabaligtaran sa mga walang batayan na batas ng Kanluran, na palaging nauugnay sa mababaw na kahali-halina at kinang, ang mga tunay na pamantayang Islamikong patungkol sa pamilya ay lubhang kaakit-akit na sumasakop sa puso ng bawat mapagmahal sa pamilya at marangal na tao.

Sa okasyon ng anibersaryo ng kapanganakan ng Lady Fatima Masoumeh (as) at Araw ng mga Babae, isang panayam ang isinagawa sa isang batang babae na ginugol ang kanyang kabataan at kabataan sa kadiliman ng pagkaligaw, hanggang sa ang liwanag ng Islam ay sumikat sa kanyang puso, at ang Napuno ng amoy ng patnubay ang kanyang isip sa paraang naging isang rebolusyonaryong Shiite Muslim na babae.

Ang sumusunod ay ang panayam ni Gng. Azam Rabbani sa babaeng Danish na ito:

Salam Alaykom. Salamat sa paglalaan ng oras para kausapin ako ngayon. Una sa lahat,mangyaring magpakilala.

Wa Alaykom Assalam. Ang pangalan ko ay Maria mula sa Denmark, at ako ay 35 taong gulang. 19 na taon na ang nakalipas mula noong ako ay nagbalik-loob sa Islam. 10 taon na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Iran, at ngayon ay nag-aaral na ako sa seminaryo ng Qom.

Bago ka pumasok sa Islam, anong relihiyon ang pinaniniwalaan mo, at paano ang iyong mga magulang?

Maaaring maging kawili-wili sa iyo at sa iyong madla, na ako ay ipinanganak sa isang magkakaibang pamilya. Ang aking ama ay isang ateista, at ang aking ina, bagaman Kristiyano, ay hindi sumunod sa anumang mga ritwal na Kristiyano, at siya ay hindi nagpunta sa simbahan o gumawa ng anumang espesyal. Ako ay bininyagan ng aking mga magulang noong bata pa ako at samakatuwid ako ay isang Kristiyano hanggang ako ay 19.

Ano ang nagbunsod sa iyo na magbalik-loob sa Islam?

Ang aking pagbabalik-loob sa Islam ay may mahabang kuwento. Sa Kristiyanismo, ang mga bata ay Kristiyano bago ang edad na 13. Dahil sila ay bininyagan kapag sila ay mga sanggol. Ngunit kapag sila ay umabot na sa edad na 13, sila ay may karapatang pumili na manatiling Kristiyano o magpalit ng kanilang relihiyon. Kung nais nilang manatili, mga Kristiyano, dapat silang pumunta sa simbahan upang kumpirmahin ang kanilang relihiyon. Buweno, ganoon din ang ginawa ko ayon sa tradisyong Kristiyano, bagaman hindi ko gaanong alam ang pagkakaroon ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ngunit mahal ko ang Diyos at naniwala ako sa Kanya. Samakatuwid, nagpunta ako sa isang simbahan at kinumpirma na gusto kong manatiling isang Kristiyano.

Sa mga lipunan ng Kanluran, karaniwan na sa edad na malabata, ang mga bata sa paaralan ay nagsisimulang pumunta sa mga party sa gabi, umiinom ng alak, naghahanap ng kasintahan o kasintahan, at sa pangkalahatan ay napupunta sa mga ganoong bagay. Ngunit hindi ko nagustuhan ang mga bagay na ito, kaya palagi akong nakakaramdam ng isang uri ng kalungkutan.

Sa ganoong sitwasyon, pinagpala ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa akin ng isang mabuting kaibigan na isang babaeng Muslim mula sa Turkey. May kakaiba akong nararamdaman para sa kanya, at ito ay isang kawili-wiling karanasan. Dahil hindi pa ako naging kaibigan ng isang Muslim hanggang noon.

Sa paaralan at sa pag-uwi ay lumakas ang aming pagkakaibigan, at mas nakilala ko ang kanyang kulturang Islamiko. Karamihan sa mga araw pagkatapos ng paaralan, pumupunta ako sa kanilang bahay, at kung minsan ay pumupunta siya sa amin, at sa ganitong paraan, nalaman ko rin ang kultura ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ko sa kanya, "Gusto kong maging isang Muslim tulad mo."

"Ang aking Danish na kaklase na pumupunta sa aming bahay ay nagpasya na magbalik-loob sa Islam," sinabi niya sa kanyang ama, pagkatapos ng aking pahayag.

Isang araw siya ay dumating at nagsabi, "Ang aking ama ay gumawa ng appointment sa isang Turkish mosque para sa iyo na pumunta at magbalik-loob sa Islam."

16 years old ako noon. Labis akong natakot at kinakabahan. Hindi ko alam kung paano ipapaalam sa aking mga magulang ang tungkol sa aking pagbabalik-loob. Dahil sigurado ako na hindi nila ako gusto na maging Muslim. Gayon pa man, sa araw na iyon ay nakipagsapalaran ako, lihim na pumunta sa mosque, sinabi ang Shahadah, nagbalik-loob sa Islam, at itinago ang aking pananampalataya sa aking pamilya at mga kamag-anak sa loob ng halos tatlong taon.

Malamang na mahirap ang panahon para sa iyo. Paano mo nalaman sa wakas ang iyong mga magulang?

Normal sa ating bansa, Denmark, na kapag ang mga bata ay umabot sa edad na 18-20, sila ay humiwalay sa kanilang mga pamilya, at nagsimulang mamuhay nang nakapag-iisa. Ganoon din ang ginawa ko noong ako ay naging 19. Dahil gusto kong isagawa ang aking relihiyon, ang Islam. Para dito, kinailangan ko munang ipaalam sa aking mga magulang na ako ay nagbalik-loob sa Islam sa loob ng ilang taon, upang hindi sila magalit, at hindi maisip na binago ko kaagad ang aking relihiyon pagkatapos maging malaya. Siyempre, ito ay napakahirap para sa akin, at nag-alala ito sa akin.

Sa mahabang panahon, araw-araw akong umiiyak sa kwarto ko pagkatapos ng klase. Hanggang sa isang araw bumalik si mama galing sa trabaho ng mas maaga kaysa dati at nakita niya akong umiiyak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng nanay ko. Sa sitwasyong iyon, hindi ako nakasagot, at kahit anong pilit ng aking ina na intindihin kung bakit ako umiiyak, wala akong nasabi.

Matapos magtanong ng halos kalahating oras, itinaas ng aking ina ang isyu ng Islam! Dahil sa stress ay hindi ako nakasagot na lalong nagpaiyak sa akin. Nang malaman ng nanay ko na tama ang hula niya, sinubukan niya muna akong pakalmahin. Pagkatapos kong kumalma sa mga bisig ni nanay pagkatapos ng ilang minuto, napaluha siya. Ngayon na ang turn ko para pakalmahin siya. Nang kumalma ang ina, ako na naman ang umiyak! Sa madaling sabi, kaming anak na babae at ina, ay may luhang umaagos mula sa aming mga mata sa loob ng isang oras.

Sa kanyang mga luhang mata, ang aking ina ay tumitig sa aking mga mata na sinusubukang pigilan ako sa pagbabalik-loob sa Islam. "Kung bibigyan kita ng isang milyong Krone (pera ng Denmark), titigil ka ba sa pagiging Muslim?" sabi niya nang makita niyang walang saysay ang kanyang pagtatangka.

"Hindi, mahal na ina!" Tumugon ako nang walang pag-aalinlangan, "Ang aking relihiyon ay walang presyo na ipagbibili. Nagawa ko na ang aking desisyon, at pinili ko ang Islam bilang aking relihiyon."

Pagkaraan ng ilang oras, nang malaman kong determinado akong magbalik-loob mula sa Kristiyanismo tungo sa Islam, labis na nalungkot ang aking mga magulang at sinabing, “Huwag man lang ipaalam sa iyong mga kamag-anak ang tungkol sa iyong pagbabalik-loob sa Islam, dahil ito ay lubhang nag-aalala sa kanila. Lalo na ang iyong lolo, na matanda na, at ang marinig ito ay magsasapanganib sa kanyang kalusugan.”

Sa madaling sabi, ito ay isang panimula sa aking paghihiwalay sa aking mga kamag-anak, lalo na sa aking mga magulang. Sa ilang sandali, namuhay akong mag-isa sa Copenhagen, ang kabisera ng Denmark, at nag-aral habang nagtatrabaho, hanggang sa ikasal ako at dumating sa Iran.

Aling mga pag-uugali ng iyong kaibigang Muslim at ng kanyang pamilya ang naging interesante sa iyo?

Ang kultura ng pamilyang Muslim na ito ay may mga tampok na hindi umiiral sa aming tahanan at pamilya at karamihan sa aming mga kamag-anak. Halimbawa, ang kanilang mabuting pakikitungo, paggalang sa isa't isa, mainit at mapagmahal na damdamin, atbp.

Halimbawa, ang nanay ng kaibigan ko ay laging nasa bahay at nag-aasikaso sa gawaing bahay, at pagdating namin ng kaibigan ko mula sa paaralan, palaging may amoy ng masasarap na pagkain, na nagpapahiwatig na: handa na ang tanghalian! Isang bagay na hindi karaniwan sa aming bahay. Sa madaling salita, sabay kaming kumain at nag-usap, at ito ay talagang kaaya-aya at kaibig-ibig.

Laban sa kulturang ito ay ang kultura ng mga taga-Denmark, na, tulad ng aking mga magulang, ay nasa trabaho 24/7, at ang edukasyon ng mga bata ay naiwan sa paaralan. Noong pumupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko (Danish), pumupunta kami sa isang kwarto at halos walang komunikasyon at pakikipag-usap sa ibang miyembro ng pamilya. Kahit na sa oras ng pagkain, kumain sila nang mag-isa at hindi nag-imbita ng kanilang mga bisita sa hapag-kainan, at kailangan kong hintayin ang aking kaibigan na matapos kumain at bumalik muli.

Sa gayong mga kalagayan at nakikita ang gayong mga paggawi, madalas kong sinasabi: “O Mahal na Diyos! Sa dami ng pagkakaiba ng kulturang panlipunan sa pagitan ng Islam at Kristiyanismo, gusto ko ring maging Muslim.” Ito ay habang wala pa akong masyadong alam tungkol sa Islam. Pagkatapos ng kaunting pananaliksik, nalaman ko na sa kasamaang-palad ay walang nakasulat na mga mapagkukunan tungkol sa Islam sa Danish, o mga mapagkukunan ng media.

Kailan mo pinili ang hijab? Mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa oras na hindi ka nagsuot ng hijab, at anong mga problema ang naranasan mo pagkatapos magbalik-loob sa Islam?

Sa totoo lang, wala akong pakialam sa hijab noong wala ako nito. Ngunit nang makilala ko ang aking mga kaibigang Muslim, at sinabi nila sa akin ang tungkol sa Islam, doon lang ako nakakuha ng atensyon ng hijab. Mga tatlong taon pagkatapos ng aking pagbabalik-loob, hindi ako nagsuot ng hijab at labis akong nalungkot tungkol dito. Dahil kinailangan kong itago ang aking pananampalataya sa aking pamilya, at nagsasanay lang ako ng ilang mga Islamikong ritwal tulad ng Salah at iba pa nang hindi nalalaman ng aking mga magulang. Ngunit sa oras na iyon, para akong nakaramdam ng malaking kawalan sa aking buhay, at ito ay walang iba kundi ang hijab!

Naalala ko yung araw na gusto kong mag hijab at maging Muslim, nalaman ng parents ko na naging Muslim ako. Sa pamamagitan ng iba't ibang website at mga ahensya ng balita na aktibo laban sa Islam at Quran, sinaliksik nila ang Islam.

"Ang Islam, na gusto mong sundin, ay nais na limitahan ang kalayaan ng kababaihan at hindi pinapayagan ang mga kababaihan na mag-aral," sabi nila sa akin, "Kung binago mo ang relihiyong ito, ikaw ay talagang nagkasala sa iyong sarili."

Sa madaling salita, tinakot nila ako hanggang sa ilang taon na akong hindi nakipag-ugnayan sa aking pamilya at mga kamag-anak.

Sa wakas, pagkatapos ng tatlong taon ng pagiging Muslim nang palihim, nagpunta ako sa Copenhagen, at nakapagsuot ako ng hijab. Tuwang-tuwa ako tungkol dito, bagama't dahil sa pagtanggap ng Islam at pagsusuot ng hijab, pinutol ng aking ama ang kanyang relasyon sa akin at inalis ako sa mana.

Pagkatapos magsuot ng hijab sa loob ng ilang taon, ano ang iyong opinyon tungkol sa hijab? Ano ang naramdaman mo tungkol sa Islamic hijab?

Sa aking palagay, ang tanging relihiyon na tumugon sa isyu ng pananamit ng kababaihan ay ang Islam. Alam mo kung paano tinitingnan ang mga babae sa ibang bansa. Nakikita nila ang babae bilang isang magandang katawan na maaaring gamitin. Buweno, ang Islamikong hijab ay para sa pagbibigay ng gayong dignidad at kapangyarihan sa mga kababaihan na hindi matatagpuan sa anumang ibang relihiyon. Sa aking palagay, kapag ang isang babaeng naka-hijab ay nagsasalita, walang pumapansin sa kanyang katawan at kagandahan, bagkus, ang kanyang mga salita lamang ang napapansin, at ito ay isa sa mga merito ng hijab.

Ang Islam ay walang pagtutol sa pakikisalamuha sa kababaihan. Ngayon, ang mga babaeng nakasuot ng hijab ay maaaring lumitaw nang may dignidad sa iba't ibang mga eksena at trabaho ng lipunan tulad ng medisina, nursing, mga ahensya ng seguridad, pulisya, sistema ng edukasyon, atbp.

Sa aking palagay, ang hijab ay tanda ng isang babaeng Muslim. Kung hindi, gaano man tayo magdasal, mag-ayuno, at magsagawa ng mga indibidwal na gawain ng pagsamba, hindi malinaw na tayo ay mga Muslim nang hindi nakasuot ng hijab.

Sa aking palagay, ang hijab ay tunay na kalayaan para sa isang babae na nagnanais na ang kanyang buhay ay marangal at may dignidad ng tao. Kahit na iniisip ko na ang isang babae na hindi tumatanggap sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsusuot ng hijab, ay mapoprotektahan mula sa mga problema at panganib sa sekswal, at ang hijab ay magbibigay sa kanya ng katayuan sa lipunan.

Sa iyong palagay, hanggang saan ang Islamikong hijab ay maaaring mabawasan ang krimen, pagsalakay, at panggagahasa sa lipunan?

Sa isang malaking lawak! Sa totoo lang, ito ang problema ng maraming kabataan sa lipunan ngayon. Sa katunayan, ang hijab ay isang ganap na pilosopiko at lohikal na isyu.

Sa anyo ng isang simpleng halimbawa, ipinaliwanag ko ang pangangailangan ng kalinisang-puri at hijab tulad ng sumusunod: Alam nating lahat na ang pera ay mahalaga sa lahat ng dako sa mundo. Ngunit kahit na may halaga ang pera, ang isang tao, halimbawa, ang pinuno ng sentral na bangko, ay gumagastos, halimbawa, ng 10 milyong dolyar para sa sistema ng seguridad ng bangko, at walang nagrereklamo o nagprotesta tungkol sa kanyang aksyon. Dahil ang aksyon na ito ay talagang isang uri ng seguro sa ari-arian. Katulad nito, sinisiguro ng Hijab ang babae laban sa mga panganib. Sa kabilang banda, ang isang babae na hindi nagsusuot ng hijab ay kadalasang napapailalim sa panliligalig at sekswal na pag-atake.

Bilang isang hindi Iranian, ano ang iyong opinyon tungkol sa Rebolusyong Islamiko at sa mga mamamayang Iranian?

Bago pumunta sa Iran, mayroon akong napakalimitadong impormasyon tungkol sa Rebolusyong Islam. Sa totoo lang, hindi ako interesadong malaman ang tungkol dito.

Anuman ang maraming katangian na alam ko tungkol sa Iran at mga Iranian, pagkatapos ng Rebolusyong Islam, ang Iran ay may malaking papel sa pagsasakatuparan ng mga karapatan ng maraming tao, at ito ay hindi lamang para sa mga Shiite na Muslim kundi para sa mga Muslim sa buong mundo. Sa ngayon, saanman nagkaroon ng inaapi, sinusuportahan siya ng Rebolusyong Islamiko ng Iran at nanindigan laban sa paniniil.

Sa aking palagay, ang Iran ang tanging bansa na nagkakahalaga ng pagtatrabaho. Siyempre, sumasang-ayon ako na may mga kahinaan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tiyak na naroon ang potensyal na malutas ang mga problema. Dapat malaman ng mga nakikiramay sa Rebolusyon na ang anumang pagpapahina ng Rebolusyong ito ay isang pagtataksil sa Islam, at siyempre, nagbibigay din ito ng batayan para sa pang-aabuso ng mga kaaway.

Ngayon, marami tayong mga Rebolusyonaryong Shiites sa buong mundo na masigasig na nagtatrabaho upang mapabilis ang Muling Pagpapakita ni Imam Mahdi (as) at ipinagmamalaki ang Rebolusyong Islam ng Iran at nakikita ang Iran bilang eksaktong command base na kailangan ni Imam Mahdi (as). Sa bawat isa sa kanilang mga rehiyon, sinisikap nilang ipalaganap ang Islam at ang mensahe ni Imam Mahdi (as) sa kanilang wika.

Karamihan sa kanila ay higit na rebolusyonaryo kaysa sa maraming mga Iranian. Ang aming punto ay ito at naniniwala kami na ang Islamikong Iran ngayon ay hindi eksklusibo sa mga Iranian ngunit pag-aari ng lahat ng tapat na Muslim sa buong mundo.

Bilang isang ginabayang tao, at isang babae na nabuhay sa parehong Kanluranin at isang Islamikong lipunan, anong payo ang mayroon ka para sa mga taong nahuhumaling sa kulturang Kanluranin?

Hindi ko alam kung paano iniisip ng mga taong nahuhumaling sa Kanluraning pamumuhay. Ngunit nag-aalala ako na sinusuportahan nila ang isang bagay na hindi nila alam at pang-unawa. Kapag ang mga nakaranas ng kalayaan sa Iran ay dumating sa Kanluran, mauunawaan nila kung gaano karaming mga paghihigpit ang ipinapataw sa kanila.

Ang kalayaan ay patuloy na pinag-uusapan sa Kanluran, ngunit ang mga kalayaang iyon ay mayroon ding mga balangkas na nakabatay sa Kanluraning pananaw sa mundo. Ito ay isang pananaw sa mundo na nagbibigay daan para sa isang ideolohiya, ayon sa kung saan ang mga bata ay handa na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sekswal na oryentasyon mula sa edad na 5!

Ang Kanluran ay isang lugar kung saan ang lahat ay nagiging kakaibang demonyo. Ito ay isang lugar kung saan ang isang babae ay hinuhusgahan sa kanyang hitsura kaysa sa kanyang katalinuhan. Ang Kanluran ay kung saan ang mga media outlet, kasama ang kanilang napakalaking kapangyarihan, ay nagdidikta ng mga pamantayan at halaga, kung saan pinipilit ng panlipunang pressure ang mga tao na lumuhod at pumatay. Kailangang malaman ng mahal na mga kabataan na sa mga lipunang Kanluranin, ang mga magulang ay may pinakamaliit na sa kanilang mga anak, at ang mga kahilingang ginawa sa mga kababaihan sa mga tinatawag na modernong at Kanluraning mga lipunan ay hindi tugma sa kalusugan, kagalingan, kaligayahan, balanse, kapayapaan, paggalang, dignidad, atbp.

Pinapayuhan ko ang mga kabataan na suriing mabuti ang totoong buhay sa Kanluran, at huwag makuntento sa mga romantikong salaysay na nagparetoke sa Kanluran at ipakita ito sa mga tao sa isang pinaganda at manipuladong anyo.

Sa personal, pagkatapos makita ang mga kalayaang makukuha sa Denmark at ihambing ang mga ito sa mga pinahahalagahan kong sinusunod, pinili ko ang Iran at lumipat dito. Dahil para sa akin, ang mga halaga ng relihiyoso, pangkalahatang pantao, at patakarang panlabas ay mahalaga lahat. Itinuturing ko na ang Iran ay may potensyal na makapagbibigay ng daan para sa Muling Pagpapakita ni Imam Mahdi (as) sa liwanag ng pamahalaang Islam. Inaamin kong hindi pa perpekto ang sistemang ito, at malayo pa ang mararating nito, ngunit ang pananaw sa mundo na siyang ideya ng pamahalaang Islam na ito ay isang bagay na aking sinusuportahan at sisikapin.

Sabik akong malaman ang iyong opinyon bilang isang hindi Iranian tungkol sa unang pigura ng Rebolusyong Islamiko ng Iran at ang Kataas-taasang Pinuno.

Dapat kong sabihin na sana ay nabasa ko pa ang tungkol sa dakilang personalidad ni Imam Khamenei. Gayunpaman, kilala ko siya bilang isang tao na nagtalaga ng kanyang sarili sa paglilingkod sa Islam mula sa kanyang kabataan, katamtamang edad, at maging sa katandaan, at siya ay naglingkod sa Islam sa habambuhay.

Itinuturing ko siyang banal na tao, at naniniwala ako na paulit-ulit niyang nabigo ang mga pakana ng kaaway na wasakin ang Rebolusyong Islam. Kung hindi dahil sa kanya, nawasak na sana ang Islamic Revolution. Sa aking palagay, ang kanyang pananaw at karunungan ay nagligtas hindi lamang sa mga Iranian kundi sa buong Ummah ng Banal na Propeta (pbuh). Siya ay tunay na kinatawan ng Imam Mahdi (as), at tayo ay obligadong sumunod sa kanya. Kung gusto ko siyang ikumpara sa ibang world leaders, I must say na walang leader na katulad niya sa mundo. Sa maikling salita, dapat kong sabihin, sigurado ako na siya ang pinakamahusay na pinuno sa mundo, at bukod sa Infallibles (as), siya ay walang kapantay.

Salamat sa panayam na ito at sa iyong oras.

............................

328