Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Huwebes

1 Hunyo 2023

6:20:27 PM
1370490

Tinalakay ng Nairobi webinar ang katayuan ng mga kababaihan mula sa Quran

Tinalakay ng Nairobi webinar ang katayuan ng mga kababaihan mula sa Quran

Isang online na seminar ang ginanap sa Kenya upang talakayin ang legal na katayuan ng kababaihan sa pamilya at lipunan mula sa pananaw ng Quran at mga relihiyon.

Ayon sa Ahensya ng Balitang AhlulBayt (AS) ABNA: Isang online na seminar ang ginanap sa Kenya upang talakayin ang legal na katayuan ng kababaihan sa pamilya at lipunan mula sa pananaw ng Quran at mga relihiyon.

Inorganisa ng Iranian Cultural Center sa bansang Aprikano ang kaganapan sa pakikipagtulungan sa mga guro ng pilosopiya at pag-aaral sa relihiyon ng Unibersidad ng Nairobi.   

Ang mga iskolar mula sa mga unibersidad sa Kenya at Iran ay tumugon sa webinar, ayon sa Islamic Culture and Relations Organization (ICRO).

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Iranian Cultural Attaché Mohammad Reza Khatibi Vala na ang seminar ay naglalayong pag-usapan ang malalim na turo ng iba't ibang pananampalataya tungkol sa papel at katayuan ng kababaihan.

Idinagdag niya na ang pag-aaral ng mga sagradong aklat at mga relihiyosong teksto ay nakakatulong sa isa na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga prinsipyong gumagabay sa pag-uugali ng kababaihan sa mga balangkas ng relihiyon.

Ang propesor sa unibersidad ng Iran na si Fereshteh Rouhafza sa kanyang talumpati ay tinukoy ang talata 97 ng Surah An-Nahl ng Banal na Quran at sinabi ito at marami pang ibang mga talata sa Banal na Aklat na itinatampok ang dignidad at katayuan ng kapwa lalaki at babae.

Nabanggit niya na ayon sa talata, ang Diyos ay nagbibigay ng mga gantimpala sa mga mananampalataya na gumagawa ng mabubuting gawa anuman ang kanilang kasarian.

Ang propesor ng Unibersidad ng Nairobi na si Hassan Kiniwa, na may PhD sa mga pag-aaral sa relihiyon, ay isa pang tagapagsalita sa seminar.

Nagsalita siya tungkol sa Islam at mga karapatan ng kababaihan, na binanggit na mayroong isang buong Surah ng Quran, Surah An-Nisa, na ipinangalan sa mga kababaihan, na nagpapakita kung paano iginagalang at pinahahalagahan ng Islam ang kababaihan.

Tinukoy niya ang Seerah ng Banal na Propeta (PBUH) bilang ang pinakamahusay na halimbawa na nagpapakita kung paano iginagalang ang mga karapatan ng kababaihan sa Islam.

Ang iba pang mga tagapagsalita ay nagpaliwanag din sa mga paksa tulad ng kontribusyon at papel ng kababaihan sa mga larangang panlipunan, pampulitika at pang-ekonomiya, mga karapatan ng kababaihan, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at mabuting pakikitungo sa kababaihan ayon sa mga turo ng Banal na Quran.


.....

328