Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Lunes

25 Setyembre 2023

9:42:55 AM
1395706

Ipinagdiriwang ng mga Shiah Muslim ang anibersaryo ng pag-simula ng Imamat (pamumuno) ni Imam al-Mahdi (as), ang ika-12 hindi nagkakamali na Imam ng Shiah Islam, na kilala bilang tagapagligtas ng sangkatauhan at Messiah.

Ayon sa Ahensyang Balita ng AhlulBayt (AS):- Balitang ABNA - Ipinagdiriwang ng mga Shiah Muslim ang anibersaryo ng simula ng Imamat (pamumuno) ni Imam al-Mahdi (as), ang ika-12 na Dalisay na Imam ng Shiah Islam, na kilala bilang tagapagligtas ng sangkatauhan at Messiah.

Ang ika-9 ng Rabi ul Awwal sa kalendaryong Islamiko ay minarkahan ang mapalad na araw ng koronasyon ng huling hindi nagkakamali na inapo ni Propeta Muhammad (saww), Imam al-Mahdi Montajar, Hojjah (AS).

Ipinagdiriwang ng mga Shiah Muslim ang ika-9 ng Rabi ul Awwal bilang Eid para sa simula ng Imamat ng nanunungkulan na hindi nagkakamali na Imam mula sa Ahl al Bayt (AS).

Ang Imamat ng Imam al-Mahdi ay pormal na nagsimula sa lalong madaling panahon matapos ang kanyang ama na si Imam Hassan Askari (as) ay martir noong ika-8 Rabi ul Awwal.

Ang paniniwala kay Mahdi ay laganap noong panahon ng Propeta. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at ang kanyang mga supling) sa higit sa isang pagkakataon ay inihayag ang pagdating ni Imam al-Mahdi sa hinaharap. Paminsan-minsan ay ipinapaalam niya sa mga tao ang tungkol sa pamahalaan ni Mahdi at ang mga palatandaan ng kanyang paglitaw, na nagbibigay ng kanyang pangalan at patronymic (kunya).

May maraming mga tradisyon mula sa parehong mga mapagkukunan ng Sunni at Shi'ah sa paksang ito.

Naniniwala ang Shiah na si Imam al-Mahdi (as) ang ipinangakong tagapagligtas at magpapakita sa mga tao sa tabi ni Propeta Jesus (AS) upang ibalik ang katarungan at katarungan sa lupa upang itatag ang banal na kaharian ng Diyos na puno ng kapayapaan, makatarungan, kaalaman at taktika.

Naniniwala ang Shiah na ang panahon ng muling pagpapakita ni Imam al-Mahdi (as) ay magiging panahon ng agham at kaalaman at maraming mga lihim ng mundo ang matutuklasan.

Maraming mga hadith na ipinadala mula sa mga Imam (as) tungkol kay Imam al-al-Mahdi (as), kanyang buhay, kanyang Okultasyon, at kanyang pamahalaan, at maraming mga koleksyon ng mga naturang hadith ang naisulat. Bilang karagdagan sa mga koleksyon ng hadith, maraming mga gawa ang nai-publish tungkol sa Imam al-al-Mahdi (as).

Si Imam Ja'far al-Sadiq (as), ang ikaanim na Shia Imam, tungkol sa antas ng agham sa panahon ng muling paglitaw ni Imam al-Mahdi, ay nagsabi: “Ang kaalaman ay nahahati sa 27 bahagi. Anuman ang ipinahayag sa mga propeta at natutunan ng mga tao ay dalawang bahagi lamang sa 27 bahagi. Kapag bumangon ang ating Qa'im, ihahayag niya ang natitirang 25 bahagi at ituro ang mga ito sa mga tao. Ang 25 bahaging ito at ang inihayag ng mga propeta ay katumbas ng 27 bahagi ng kaalaman. [Bihar al-Anwar].

mga Shias sa lahat ng kanilang mga panalangin ay humihiling sa diyos na ang okultasyon ng ikalabindalawang Imam, si Imam al-Mahdi (as), ay magwawakas sa lalong madaling panahon at magpapalaya sa mundo mula sa pang-aapi.

......................

328