Ahensyang Balita ng AhlulBayt

Nagsalita si Sheikh Al-Mulla tungkol kay martir Heneral Hajj Qassem Soleimani, na binibigyang-diin niya, na siya ang pinuno na nagpanumbalik sa Jerusalem sa katayuan nito, at kalaunan ay bumangon siya sa landas patungo sa Jerusalem bilang isang martir.

Ayon sa ulat, iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA  :- Isa sa mga pinuno ng mga Iraqi Iskolar, si Sheikh Khalid Al-Mulla, ay kinumpirma niya: Ang "Tunay na Pangakong" operasyon, na isinagawa ng Islamikong Republika ng Iran, na dapat lang parusahan ang Zionistang entidad ay parang isang dagok sa buong Islam laban sa buong katawan ng di-paniniwala.

Sa kanyang talumpati ngayon, Miyerkules, bago ang "Ikalawang Internasyonal na Kumperensya para sa Pagkakaisa ng Islam sa kabisera ng Iraq, Baghdad," itinuro ni Sheikh Al-Mulla, na ang bansang Palestine ay ang landing site para sa mga makalangit at maluwalhating mensahe.

Dagdag pa niya: Dapat nating turuan ang ating mga anak at mga anak ng bansang Islam para maging matatag. Nananawagan sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo para suportahan ang paglaban at panindigan ang mga kabayanihan nitong paninindigan laban sa di' makatwirang entidad ng mga pananakop ng Israel.

Nabanggit niya na, kapag ang isang babaeng Palestina, na nawalan ng asawa at lahat ng kanyang mga anak ay lumitaw sa Gaza Strip, na binibigkas lamang ang salitang "Panginoon," ano ang kahulugan ng pariralang ito sa iyong palagay? at sumisigaw ang mga iskolar na may hawak na posisyon sa pamumuno?!

Ang pinuno ng mga grupong Iraqi Iskolar ay nagpatuloy: Ang isang babaeng Palestina na ito ay nagpahayag, sa pariralang ito, ang kanyang pasensya sa harap ng mga kalamidad hanggang sa ang Makapangyarihang Diyos ay nasiyahan sa kanya.

Sa isa pang bahagi ng kanyang talumpati, nagsalita si Sheikh Al-Mulla tungkol kay martir, Heneral, na si Hajj Qassem Soleimani, na binibigyang-diin niya, na siya ang pinuno na nagpanumbalik ng katayuan ng Jerusalem, at kalaunan ay bumangon siya sa landas patungo sa Jerusalem bilang isang martir.

Bumabalik sa Operasyon ng Tunay na Pangako, naalala ni Sheikh Al-Mulla ang isang panayam sa press,  na mayroon siya ilang araw na ang nakakaraan, kung saan tinanong siya ng tagapanayam tungkol sa mga paratang ng Arab media na inilarawan ang operasyon bilang isang play nagpadala ng imbitasyon sa mga pinunong Arabo, na magpatibay ng gayong palabas, kahit minsan lang, sa anyo na nagpapahina sa mga pundasyon ng mga Zionistang nilalang, at isang precedent ng uri nito sa mahigit na 75 taon na ang lumipas mula noong ito ay itinatag.

Kapansin-pansin din, na ang Baghdad International Conference for Islamikong Pagkakaisa ay ginanap noong Miyerkules ng umaga, Mayo 8, 2024, sa ikalawang edisyon nito, sa ilalim ng slogan na “Al-Bahang alAqsa... an Issue and Identidad,” kung saan ang mga kalahok, iskolar, ang mga elite, at mga nag-iisip mula sa buong mundo ng Islam at Arab, sa pamamagitan ng kanilang huling pahayag, ay nagpatunay na "ang Operasyon ng Bahang Al-Aqsa. Ito ay dumating upang sumigaw sa budhi at sangkatauhan ng mga marangal na tao sa mundo, tulad ng ginawa ng mga mapang-api, malalim na kawalang-katarungan sa ating mga tao sa Gaza at sa Palestine, at naging kinakailangan para sa mga iskolar, palaisip, at intelektwal ng bansa para gumawa ng hakbangin upang suportahan ang kanilang mahal na karapatang lupain ng Palestine.”
......................

328