Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Martes

21 Mayo 2024

8:15:06 AM
1460087

Nakikiramay si Imam Khamenei sa pagka-martir ni Pangulong Raisi at ng kanyang mga kasama

Ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Islam, na si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ay naglabas ng mensahe tungkol sa pagka-martir ni Iranian Presidente, na si Ayatollah Seyyed Ebrahim Raeisi, Ministro ng Panlabas, na si FM Hossein Amir-Abdollahian at kanilang mga kasama, sa isang aksidenteng helicopter.

Sa isang mensahe ng pakikiramay, ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran, ay nag-alay ng kanyang pakikiramay sa mala-martir na pagkasawi ng Pangulo ng Islamikong Republika ng Iran at ng kanyang mga iginagalang na kasamahan. Mababasa ang kabuuang teksto ng kanyang mensahe.

Sa Ngalan ng Diyos na Makapangyarihan, ang Mahabagin, ang Mawain

Tiyak tayo ay mula sa Diyos at sa Kanya tayo babalik

Sa matinding kalungkutan at panghihinayang, natanggap ko ang mapait na balita ang pagka-martir at pagka-matay ng mujahid na iskolar, ang Pangulo ng mga mamamayang Iranian, ang karampatang, masipag na tagapaglingkod ni Imam Reza (as), si Hujjat al-Islam wal-Muslimeen, Hajj Sayyid Ebrahim Raisi at ang kanyang iginagalang na kasama (nawa'y kalugdan sila ng Diyos). Ang mapait na trahedyang ito ay naganap habang siya ay naglilingkod sa bayan. Sa buong panahon na ang dakila, mapagsakripisyong tao na ito ay may iba't ibang responsibilidad, kapwa sa panahon ng kanyang maikling pamumuno at bago iyon, siya ay lubos na nakatuon sa paglilingkod sa mga tao, sa bansa, at sa Islam nang walang tigil na serbisyo.

Ang aming kagalang-galang na Raisi ay nagtrabaho nang walang pagod. Sa mapait na trahedyang ito, nawalan ang bansang Iran ng isang tapat, taos-puso, mahalagang indibidwal na nagsilbi sa kanilang bansa. Para sa kanya, ang kagalingan at kasiyahan ng mga tao, na itinuturing niyang salamin ng banal na pagsang-ayon, ay nauna sa lahat ng bagay. Samakatuwid, ang pananakit na dinanas niya dahil sa kawalan ng pasasalamat at panunuya ng ilang masamang hangarin ay hindi naging hadlang sa kanyang buong-panahong pagsisikap para sa pag-unlad at pagbutihin ang mga bagay-bagay.

Sa kalunos-lunos na kaganapang ito, ang mga kilalang tao tulad ni Hujjat al-Islam Ale-Hashem, ang minamahal, ay iginagalang na mananalangin sa Biyernes sa Tabriz, si FM. Hussein Amir- Abdollahian, ang mujahid, aktibong Ministro ng Foreign Affairs, si Seyyid Malek Rahmati, ang rebolusyonaryo, relihiyosong gobernador ng East Azerbaijan, ang flight crew, at iba pang kasamahan na kasama niya ay pumanaw na rin. Ipinapahayag ko dito ang limang araw ng pampublikong pagluluksa at nag-aalay ng aking pakikiramay sa mahal na bansang Iran.

Ayon sa Artikulo 131 ng Konstitusyon ng [Iranian Islamikong Konstitusyon], si G. Mokhber ay uupo sa posisyon ng pinuno ng Executive Branch at obligadong makipagtulungan sa mga pinuno ng Legislative at sa mga Judicial Branches sa pagpapadali sa halalan ng isang bagong pangulo sa loob ng isang panahon, na ay hindi lalampas sa 50 araw. Sa wakas, ipinaaabot ko ei ang aking taos-pusong pakikiramay sa marangal na ina ni Seyyid Ibrahim Raisi, sa kanyang banal, marangal na asawa, sa iba pang naulilang miyembro ng pamilya ng Pangulo, at sa mga marangal na pamilya ng kanyang mga kasama, lalo na sa marangal na ama ni Seyyid Ale-Hashem . Dalangin ko ang kanilang pasensya at aliw, at nananalangin ako para sa awa ng Diyos para sa mga yumaong kaluluwa sumakabilang-buhay.

Sayyid Ali Khamenei
Mayo 20, 2024

..................................

328