Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Linggo

3 Abril 2022

11:00:51 PM
1244502

"Mga Paraan upang Matukoy ang Unang Araw ng Ramadhan"

"Mga Paraan upang Matukoy ang Unang Araw ng Ramadhan" Maraming beses na medyo kumplikado at mahirap tukuyin kung kailan ba talaga ang unang araw ng Banal na Buwan ng Ramadhan? Na kasabay din ng pagsisimula ng pag-aayuno na ginagawa ng mga ibat-ibang Muslim sa buong mundo (maliban lamang sa ilang pagkakataon), na ay kung bakit ba nais naming mag-iwan ng isang serye ng mga palatandaan at mga tuntunin upang matukoy ang simula ng sagradong buwan na ito.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNa News Agency: Maraming beses na maaaring medyo kumplikado at mahirap matukoy kung kailan ba ang unang araw ng Banal na Buwan ng Ramadhan? Na kasabay din ng pagsisimula ng pag-aayuno na ginagawa ng mga ibat-ibang Muslim sa buong mundo (maliban lamang sa ilang kaso), kaya naman gusto naming mag-iwan ng serye ng mga palatandaan at tuntunin upang matukoy ang simula ng sagradong buwan na ito upang pinakamahusay na makasunod sa isa sa mga pangunahing haligi ng relihiyong Muslim, ang pag-aayuno.

1. Kung ang isa mismo ay nakakita ng bagong buwan.

2. Kung ang isang pangkat ng mga mapagkakatiwalaang tao ay nag-ulat na nakikita na ang bagong buwan.

3. Kung ang dalawang matino na taong may saksi, na sila ay nagbibigay ng ulat, na nakita nila na ang bagong buwan at ang kanilang mga paglalarawan ay hindi magkaiba-iba.

4. Kung ang tatlumpung araw ng buwan ng Sha'ban ay lumipas na. Gayundin din ang unang araw ng buwan ng Shawwal (ang araw ng almusal) ay itinatag sa mga bagay na ito.

5. Kung ang buwan ay napakataas o naglalaho, hindi ito dahilan upang matukoy na ang nakaraang gabi ay ang unang araw ng buwan.

6. Ang isang astronomical na ulat ng bagong buwan ay hindi isang pagpapatunay na dapat sundin tungkol sa unang araw ng buwan ng Ramadhan o Shawwal, atbp. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nakakaramdam ng kumpiyansa na ito ay tama, dapat at kailangan na rin sundin ang isa sa mga ulat na ibinibigay.

7. Kung ang isa ay hindi sigurado kung ito ba ay ang kahuli-huling araw ng Sh'aban o ang unang araw ng Ramadhan, hindi siya kinakailangang mag-ayuno sa araw na iyon bilang panimulan ng buwan ng Ramadhan.

a - Ipinagbabawal na mag-ayuno sa araw na iyon na may layunin ng unang araw ng Ramadhan.

b - Maliban lamang kung ang isang tao ay nag-aayuno sa araw na ito na may layunin ng opsyonal na pag-aayuno (Preferred) o make-up (compensation) at kalaunan ay nalaman na ito na talaga ang unang Araw ng Ramadhan, maaari na niyang isama ang pag-aayuno na iyon bilang isang normal na araw ng pag-aayuno ng sa buwan ng Ramadhan.

c - Kung napagtanto mo na sa takbo ng araw na ito ay ang unang araw ng Ramadhan, dapat mong baguhin ang iyonaaaaaag intensyon para sa pag-aayuno ng Wajibah sa buwan ng Ramadhan.

...........................................
328