Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Lunes

11 Abril 2022

10:17:02 PM
1247086

Panawagan para sa Ikatlong Int'l Quds Day Caricature Festival (+ poster at registration form)

Panawagan para sa Ikatlong Pandaigdigang Quds Day Caricature Festival (+ poster at registration form). Kasabay sa Banal na Buwan ng Ramadhan sa taong 2022, at sa bisperas ng World Quds Day, ang panawagan na ito ay para sa "Ikatlong International Quds Day Cartoon Festival" ay inihayag.

Ayon sa Ahensyang balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Kasabay ng Banal na buwan ng Ramadhan sa taong 2022, at sa bisperas ng World Quds Day, ang panawagan na ito ay para sa "Third International Quds Day Cartoon Festival ay inihayag.

Ang Third International Quds Day Cartoon Festival
na may mga pamagat nito:

“Ang betrayal ng Normalization” at “Nakhba Day Misery”

si yumaong Ayat... Imam Khomeini (ra): Ang “Quds Day ay isang kaarawan ng Islam”

Imam Khamenei (ra): "Talaga, ang aming cartoon ay aktibo sa mga internasyonal na isyu pagdating sa isyu ng Palestine at ng mga Palestino, kaya tayo'y dapat pahalagahan natin ang ating mabubuting kabataan na aktibo sa larangang ito."

Sa pagka-sabay ng Banal na Buwan ng Ramadhan sa taong 2022, at sa bisperas ng International Quds Day, ang panawagan para sa "The Third International Quds Day Cartoon Festival" ay inihayag.

Ang pagdiriwang na ito ay inorganisa ng Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- news agency sa pakikipagtulungan ng Committee for the Support of the Islamic Revolution of the Palestinian People (na kaakibat sa institusyon ng Panguluhan ng Islamic Republic of Iran), ang Shahid Fazel Center for Strategic Studies (Iraq), Islamic Relief Center (Bahrain), Artistic District of the Islamic Revolution (Iran) at ng Integral Site ng Islamikang Sining.

* Mga Paksa:

Habang ang pagdiriwang ay kasabay ng mapagmataas na pagsisikap na gawing normal ang relasyon sa pagitan ng mga Arab at Islamikang bansa na may rehimeng pananakop, at dahil sa kalapitan ng Araw ng Nakba sa International Quds Day ngayong taon, ang pagdiriwang na ito ay nagbubukas sa sumusunod na dalawang paksa:

1. Ang pagkakanulo ng ilang pinunong Arabo sa normalisasyon ng relasyon sa Israel
2. Ang paghihirap ng araw ng Nakba (ang araw ng pagkakatatag ng rehimeng Israeli at ang paglilipat ng mga mamamayang Palestino)

* Kalihim:

Mga Prominenteng artista at rebolusyonaryong kartunista, habang si Sayed Massoud Shojaei Tabatabai, ay ang kalihim ng "Third Quds Day International Cartoon Festival"

*Mga Panuntunan:

1. Ang bawat cartoonista ay maaaring lumahok sa bawat tema ng kumpetisyon na may maximum na 3 gawa (6 na gawa sa kabuuan).
2. Ang laki ng mga isinumiteng cartoon ay dapat na A4 sa jpg na format at ang resolution na 300 dpi.
3. Opsyonal ang pamamaraan ng gawain.
4. Ang mga isinumiteng cartoon ay dapat na pinangalanan sa Ingles ayon sa sumusunod na halimbawa:

Pangalan at apelyido ng artist - numero ng trabaho - numero ng mobile phone (na may country code). Hal.:

Amir Amiri 01-00989120000000.jpg

(Mr. Amir Amiri mula sa Iran, cartoon number: 01, mobile number: 00989120000000)
5. Ang mga cartoon ay dapat i-email sa festival secretariat bilang nakalakip na file.
6. Dapat kumpletuhin ng kalahok ang form ng pagpaparehistro ng festival at ipadala ito sa pamamagitan ng email na may photo ID, kasama ang mga cartoons.
7. Lubos ding mapag-alaman ng Secretariat ang nagpadala ng form kung sakali kabilang ba talaga ito ang pagmamay-ari ng isinumiteng cartoon at agad ding ito mapapatunayan kung sakali hindi ito mula sa tunay na pagmamay-ari ng taong nagsumite, at kaagad ito iuurong ang gawaing kinauukulan sa nababanggit na kompetisyon.
8. Ang mga cartoon na ginawa ay hindi dapat nanalo na ng anumang mga parangal mula sa ibang festival bukod dito. Kung ang kundisyong ito ay hindi matugunan, ang gawaing isinumite ay hindi makakasama makakasama sa kumpetisyon at kaagad kahit anumang papremyong ng kanyang mapanalunan ay aalisin o kaya tatanggalin.
9. Ang mga akdang may kaugnayan sa parehong asignatura ay sabay sila huhusgahan.
10. Ang karapatang gamitin ang mga kalahok na gumawa nito, sa anumang paraan kahit ano pa man, ay nakalaan na sa festival na secretariat.
11. Lahat ng nakikilahok ay makakatanggap ng sertipiko ng pakikilahok sa pagdiriwang ng nasabing paligsahan.
12. Ang pagsusumite ng mga cartoon ay nangangahulugan ng pagtanggap mula sa mga tuntunin ng nababanggit na paligsahan.

* Mga Gantimpala na maaring makakatanggap ang mga nagwaging nakikilahok sa nasabing paligsahan:

Unang nagwagi: makakatanggap ng honoraryong diploma at papremyong cash ng 1,500 euros.

Pangalawang nagwagi: makakatanggap din ng honoraryong diploma at may papremyong ng 1,000 euros.

Ang pangatlong nagwagi naman ay: Makakatanggap ng honoraryong diploma at may cash pa ito ng 700 euros.

* Pagsusumite:

1. Ang Deadline para sa pagsusumite:

Ang deadline para sa pagtanggap ng mga cartoons sa festival secretariat ay papatak sa buwan ng Hunyong 21, sa taong ito 2022.

2. Paano magsumite:

Dapat ipadala ng mga nakikilahok ang kanyang (mga) cartoon, ang kanyang registration form at ang kanyang larawan pasaporte sa pamamagitan ng email ng festival (icfoaqd@gmail.com).

I-click lamang at "I-download" ito sa ibaba para matanggap ang kanyang registration form.

Registration form para sa ika-3 araw ng Al-Quds International Cartoons Festival: Kailangan I-download lamang.

Download

* Makipag-ugnayan:

Sa kaso naman ng mga komento, mungkahi, tanong o problema tungkol sa pagsusumite ng mga nasabing gawain, makipag-ugnayan lamang sa festival secretariat sa sumusunod na paraan:

Telepono: +982532131320 (8:00 a.m. hanggang 2:00 p.m.)

Mobile phone: +989122530366

SMS number: 30008070900000

Habang ang Festival website naman ay madaling lamang matatagpuan dito sa ibaba ng mga sites at Email Add: https://arts.fa.abna24.com/p/cartoon-quds-1443

Email: icfoaqd@gmail.com

.............................................
328