Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Linggo

26 Marso 2023

4:40:49 PM
1354287

Nanawagan ang mga Yemeni iskolar para bukas at ipahayag ang hakbang upang harapin ang mga bansang agresyon

Nanawagan ang mga Yemeni iskolar para sa mahusay na paglabas bukas at ipahayag ang posisyon bilang suporta sa mga desisyon ng pamunuan at mga lehitimong hakbang upang disiplinahin ang mga bansa laban sa mga agresyon ng kalaban

Nanawagan ang mga Yemeni iskolar sa mga rehimeng Saudi at Emirati, na itigil ang kanilang pagsalakay at pagkubkob laban sa mga mamamayang Yemeni, suriin ang kanilang mga account, at seryosong harapin ang mga babala at payo ng pamunuan.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensiyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) – Balitang ABNA – Nanawagan ang Samahan ng mga Iskolar ng Yemeni ngayong araw, Sabado, ang mga mamamayang Yemeni para sa dakila at marangal na paglabas bukas at ipahayag ang posisyon bilang suporta sa mga desisyon ng pamunuan at mga lehitimong hakbang upang disiplinahin ang mga bansa ng agresyon, na nagpapatibay sa legalidad ng pagtugon at karapatan sa pag-escalate at pagkilos ng labanan hanggang sa pagpapalaya ng bawat pulgada ng lupain. Yemeni, na nananawagan sa mga rehimeng Saudi at Emirati, na itigil na ang kanilang pagsalakay laban sa kanilang mga tao upang tumugon sa payo ng mga pamunuan.

Sinabi ng Liga sa isang pahayag: Ang alaala ng katatagan, pag-tiis at mga tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga tao sa nakalipas na walong taon ay kumakatawan sa isang istasyon ng pananampalataya para sa pagkilala at pagpuri sa Diyos na Mahabagin, na binibigyang-diin, ang kahalagahan ng kamalayan at pagdadala ng kultura ng Qur'an, na kumakatawan sa pinakamalakas na pananampalataya at moral na sandata para sa mga mujahideen na lumalaban.

Idinagdag din niya, na ang banal na biyaya ay ipinakita sa matalinong pamumuno na umaakay sa mga tao ng pananampalataya at karunungan tungo sa kaluwalhatian, dignidad, kalayaan, at pagkamit ng soberanya at kalayaan.

Nanawagan siya sa nakikibaka, na mamamayang Yemeni, na higit na magkaroon ng kamalayan sa mga plano ng mga aggressor at ang propaganda ng mga mapagkunwari at kanilang mga mapagkunwari, at maging matatag sa landas ng mga martir, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng prinsipyo ng pagkakawanggawa sa mahihina, ang mga dukha, ang mga nangangailangan, ang mga pamilya ng mga martir, ang mga nakatalaga at ang mga sugatan, at pagpapalawak ng bilog ng pagkakawanggawa, lalo na sa mapagpalang buwan ng Ramadhan.

Nanawagan din ang mga iskolar ng Yemeni sa mga rehimeng Saudi at Emirati na itigil ang kanilang pagsalakay at pagkubkob, suriin ang kanilang mga account, at seryosong harapin ang mga babala at payo ng pamunuan, na binibigyang-diin ang pagiging lehitimo ng tugon at ang karapatan sa pagdami at labanan ang kilusan ng aming hukbo. sa iba't ibang pormasyon at espesyalisasyon nito hanggang sa pagpapalaya ng bawat pulgada ng teritoryo ng Yemen.

Nanawagan din ang Association of Yemeni Scholars sa mga itinapon sa mga bisig ng aggression coalition na magsisi at bumalik sa pambansang hanay.

Sa pagtatapos ng pahayag, hinimok ng Liga ang mga mamamayang Yemeni na lisanin ang dakila at marangal bukas ng hapon at ideklara ang suportang posisyon ng mga desisyon ng pamunuan at mga lehitimong hakbang upang disiplinahin ang mga bansa ng agresyon.

.....................

328