Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Sabado

22 Abril 2023

7:03:12 PM
1359717

Sa pakikipagpulong sa isang grupo ng mga opisyal ng Iran at mga embahador ng mga bansang Islamiko sa okasyon ng Eid al-Fitr (Abril 22, 2023), sinabi ni Imam Khamenei, na ang rehimeng Zionista ay nasa isang kalagayan na ng paghina at nawalaan na ng kapangyarihan nito sa pagpigil.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt  (AS) - Balitang ABNA  - Nagkaroon ng pagpupulong sa isang grupo ng mga opisyal ng Iran at mga embahador ng mga iba't ibang bansang Islamiko sa okasyon ng Eid al-Fitr (Abril 22, 2023), sinabi ni Imam Khamenei,  na ang rehimeng Zionista ay nasa isang estado ng paghina at nawalaan na tuloy ng kapangyarihan sa pagpigil nito.

Sa panahon ng pagpupulong, itinuring ng Pinuno ng Rebolusyon, na ang isyu ng Palestine bilang isa sa mga pinakapangunahing isyu ng mundo ng Islam at itinuro ang unti-unting paghina ng umaagaw na rehimeng Zionista. "Ang pagbabang ito, na nagsimula ng ilang taon na ang nakalilipas, ay bumilis ngayon at ang mundo ng Islam ay dapat samantalahin ang mahusay na pagkakataong ito," sinabi niya.

Itinuring ni Imam Khamenei ang isyu ng Palestine, hindi lamang Islamikong bansa, kundi ito ay isyu ng ng isang makataong isyu. Sa pagtukoy sa mga pagtitipon sa Araw ng Quds at mga martsa sa mga bansang hindi Islamiko, sinabi niya, "Ang mga pagtitipon ng anti-Zionista sa US at sa iba't-ibang mga bansa sa Europa sa Araw ng Quds ay resulta ng pagtaas ng pagbubunyag ng mga krimen ng mga umaagaw na Zionista laban sa mga mamamayang Palestino."

Idinagdag pa niya, na ang pagkakaroon ng isang bilang ng mga Europeo na sumusuporta sa mga mamamayang Palestinian ay napakahalaga, lalo na sa mga bansang umaasa sa mga Zionista.

Itinuring ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ang panloob na paglaban ng mamamayang Palestino at ang pakikipagsapalaran, pagsasakripisyo ng kalikasan ng kabataan nito bilang pangunahing sanhi ng miserableng sitwasyon na umiiral sa rehimeng Zionista. "Ang sitwasyon ngayon sa mga sinasakop na teritoryo ay nagpapatunay sabatoyohanan, na habang ang mga Palestino ay tumindig at lumalaban sa iba't ibang rehiyon, mas lalo panito humihina ang huwad para sa rehimeng Zionista," ipinaliwanag niya.

Binigyang-diin din ni Imam Khamenei, na ang kapangyarihang Israeli ay humahadlang sa rehimeng Zionista ay magwawakas na. “Ilang dekada na ang nakalilipas, [David] Ben-Gurion, isa sa mga tagapagtatag ng huwad na rehimen, ay nagsabi na 'Mawawasak tayo sa tuwing matatapos ang ating kapangyarihang humahadlang.' Kasalukuyang nasasaksihan ng mundo ang realidad na ito at kung walang mangyayari, malapit na ang wakas ng mapang-aagaw na rehimen. Ito rin ay isa sa mga pagpapala na bumangon mula sa mga sakripisyo ng tapat na kabataang Palestino sa Kanlurang Pampang at sa iba pang nasasakupang lugar.”

Tungkol sa mga katotohanang ito, isinasaalang-alang ng Pinuno ang pagtulong sa mga pwersa sa loob ng Palestine bilang isang mahalagang diskarte ng mundo ng Islam ngayon. "Alinsunod sa kanilang mahalagang pagsisikap, ang Resistance Front at lahat ng mga bansang Islam ay dapat tumuon sa pagpapalakas ng mga elemento ng pakikipaglaban sa loob ng Palestine," snabi niya.

Tinukoy din ni Imam Khamenei ang paniniwala sa Islam bilang pangunahing dahilan kung bakit lumakas ang mga grupong Palestino at sinabing ang mga pag-unlad na ito ay hindi umiiral noong walang paniniwala at hilig sa banal na relihiyon.

Tinawag niya ang poot ng mga kaaway sa Islam bilang resulta ng pag-unawa sa kapangyarihan ng Islam sa pagpapalakas ng bansang Palestino at iba pang mga bansa, at idinagdag pa niya, "Siyempre, sa biyaya ng Diyos at pagbabantay ng mga bansang Muslim, ang diskarteng ito ay hindi hahantong saanman."

Ni dating yumaong Imam Khomeini (ra) at ang Islamikong Republika ay ang mga nangunguna sa pagsuporta sa layunin ng mga Palestino, aniya. "Ang kilusang ito ay magpapatuloy at umaasa kami na ang mga mahal na tao ng Iran ay masasaksihan ang isang araw na ang mga Muslim sa lahat ng mga bansang Islamiko ay malayang magdarasal sa Banal na Quds, sa darating na nakatakdang oras."

Sa kanyang mga pahayag, sinabi rin ng Pinuno ng Rebolusyong Islam, na ang banal na buwan ng Ramadan ay maaaring maglalapit sa mga puso ng mga Muslim sa isa't isa at nanawagan sa mga opisyal ng mga bansang Islam na gamitin ang pagkakataong ito upang maitatag ang pagkakaisa sa loob ng Islamikong Ummah at bawasan at lutasin na ang mga pagkakaiba ng isa't-isa.

"Kung susundin lamang natin ang Quranikong utos ng 'pagkakaisa sa paligid ng banal na lubid', ang mundo ng Islam, na may populasyon na humigit-kumulang dalawang bilyon at may pinakamahalaga at sensitibong mga heograpikal na rehiyon sa mundo, ay maaaring gumawa ng hakbang patungo sa paglutas ng mga problema," aniya, matapos isa-isahin ang mga isyung kinakaharap ng mga bansang Islam, kabilang ang digmaan at tunggalian, pagtitiwala, kahirapan, at kawalan ng pag-unlad ng siyensya.

Samantala, nararapat din naman na tandaan, na sa simula ng pagpupulong, tinukoy ni Hujjat al-Islam wal-Muslimeen Seyyid Raisi, ang pangulo ng Iran, ang mga pahayag ni Imam Khamenei sa kanyang mga sermon sa Eid al-Fitr tungkol sa pagtutulungan ng tatlong sangay ng pamahalaan. , binibigyang-diin ang kahalagahan ng paglilingkod sa mga tao upang malutas ang mga problema sa bansa, lalong-lalo na ang bansang Palestine.

.................

328