Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ابناabna.ir.com
Huwebes

25 Mayo 2023

6:22:31 AM
1368553

Memsahe ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa kumperensya na ginugunita ang 2,400 martir ng distrito ng Kun ng Tehran

Memsahe ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa kumperensya na ginugunita ang 2,400 martir ng distrito ng Kun ng Tehran

Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, si Imam Khamenei, ay nagbigay ng mensahe sa kumperensya ng paggunita para sa 2,400 martir ng distrito ng Kan sa distrito ng Tehran.

Ayon sa Ahensya ng Balitang AhlulBayt (AS) ABNA- inilathala ng KHAMENEI.IR media website ang teksto ng mensahe na ipinadala ng pinuno ng Islamic Revolution, si Imam Khamenei, noong 5/22/2023 hanggang ang kumperensya sa paggunita sa 2,400 martir ng distrito ng Kan sa distrito ng Tehran.

Sa Ngalan ng Diyos, ang Pinakamaawain,

ang Pinakamaawain. Ang kapayapaan at awa ng Diyos ay mapasa mga dakilang martir na iyon. Ang
pagpaparangal sa mga mahal na martir at muling pagbabalik sa kanilang alaala ay isang sagradong tungkulin mula sa Diyos sa iyo, na nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Sikaping gawing pangkalahatang kultura ang mga talambuhay ng mga kuwalipikadong lingkod na ito ng Diyos, at ang kanilang personalidad ay maging katulad ng inyong kabataan.
Sumainyo nawa ang kapayapaan at awa ng Diyos,

G. Ali Khamenei
5/22/2023


.......328